Jak i czym ekologicznie usunąć chwasty na terenach zieleni i obszarach nieuprawnych?

Skuteczne usuwanie chwastów jest ciągłym wyzwaniem dla samorządów i rolnictwa. Istnieją środki chemiczne przeznaczone do tego celu, ale często są one szkodliwe dla środowiska, a możliwość ich stosowania w przestrzeni publicznej jest ograniczona. Za pomocą gorącej wody można usuwać mniszki lekarskie, osty i inne podobne chwasty, bez konieczności używania herbicydów. Jest to łagodna metoda niepowodująca szkód dla środowiska ani powierzchni. 

Usuwanie chwastów na teranach zielonych

Usuwanie chwastów na teranach zielonych

W przeciwieństwie do roślin uprawnych i ozdobnych, chwasty są roślinami, które rosną naturalnie bez ingerencji człowieka. Istnieje wiele powodów do usuwania chwastów. W rolnictwie chwasty usuwa się w celu ochrony upraw. W miastach, aby utrzymać czystość i porządek w przestrzeni publicznej oraz zapobiec uszkodzeniom dróg, otwartych przestrzeni i budynków.

Wiele chwastów może rozprzestrzeniać się bardzo szybko, a ich korzenie mogą powodować poważne uszkodzenia. Mają one również negatywny wpływ na estetykę. 

 

Usuwanie chwastów z kostki brukowej

Porównanie metod zwalczania chwastów

Do zwalczania chwastów mogą być stosowane metody termiczne, mechaniczne i chemiczne. Różnią się one, między innymi, pod względem wpływu na środowisko, zrównoważonego rozwoju i wydajności. Przegląd metod zwalczania chwastów:

 

Metoda

Urządzenia na gorącą wodę

termiczna

Urządzenia na gorącą pianę

termiczna

Urządzenia na gorącą parę

termiczna

Urządzenia na gorące powietrze

termiczna

Urządzenia na płomień

termiczna

Szczotka do chwastów

mechaniczna

Pryskanie

chemiczna


Właściwości

Urządzenia na gorącą wodę

Do 98 °C

Niszczenie części nadziemnych i korzeni roślin za pomocą gorącej wody.

Urządzenia na gorącą pianę

> 100 °C

Urządzenie parowe z dodatkowym wytwarzaniem piany. Piana służy do celów izolacyjnych i ma zapobiegać zbyt szybkiemu stygnięciu pary wodnej.

Urządzenia na gorącą parę

> 100 °C

Niszczenie części nadziemnych roślin. Jednak, wymiana ciepła w przypadku pary nie jest tak skuteczna jak w przypadku gorącej wody. Korzenie nie są skutecznie usuwane.

Urządzenia na gorące powietrze

> 350 °C

Niszczenie chwastów w wyniku działania ciepła z gorącego powietrza.

Urządzenia na płomień

> 400 °C

Rośliny są ogrzewane gorącym gazem, co powoduje ich obumieranie i w niektórych przypadkach spalanie.

Szczotka do chwastów

Dysze do usuwania chwastów usuwają rośliny z korzeniami.

Pryskanie

Herbicydy aplikuje się na liście za pomocą urządzenia rozpylającego.


Wpływ na środowisko

Urządzenia na gorącą wodę

niski

Urządzenia na gorącą pianę

umiarkowany

Urządzenia na gorącą parę

niski

Urządzenia na gorące powietrze

umiarkowany

Urządzenia na płomień

wysoki

Szczotka do chwastów

niski

Pryskanie

bardzo wysoki


Efekt

Urządzenia na gorącą wodę

Rośliny i ich korzenie są osłabiane i niszczone, wraz z nasionami.

Urządzenia na gorącą pianę

Rośliny są osłabiane i niszczone. Ograniczenie rozprzestrzeniania się chwastów.

Urządzenia na gorącą parę

Rośliny są osłabiane i niszczone. Ograniczenie rozprzestrzeniania się chwastów.

Urządzenia na gorące powietrze

Powierzchnia wzrostu zostaje zniszczona. Ograniczenie rozprzestrzeniania się chwastów.

Urządzenia na płomień

Powierzchnia wzrostu zostaje wypalona. Ograniczenie rozprzestrzeniania się chwastów.

Szczotka do chwastów

Części nadziemne roślin są usuwane za pomocą szczotki do chwastów.

Pryskanie

Herbicydy osłabiają i niszczą strukturę komórkową rośliny aż do korzenia.


Narażenie użytkowników na hałas

Urządzenia na gorącą wodę

niskie

Urządzenia na gorącą pianę

niskie

Urządzenia na gorącą parę

umiarkowane

Urządzenia na gorące powietrze

umiarkowane

Urządzenia na płomień

wysokie

Szczotka do chwastów

umiarkowane

Pryskanie

niskie


Funkcje specjalne

Urządzenia na gorącą wodę

Może być stosowane na wszystkich powierzchniach, w tym w miejscach krytycznych i trudno dostępnych.

Urządzenia na gorącą pianę

Może być stosowane na wszystkich powierzchniach, w tym w miejscach krytycznych i trudno dostępnych.

Urządzenia na gorącą parę

Może być stosowane na wszystkich powierzchniach, w tym w miejscach krytycznych i trudno dostępnych.

Urządzenia na gorące powietrze

Brak skuteczności w warunkach wilgotnych.

Urządzenia na płomień

Nie może być stosowane w ekstremalnie suchych warunkach, brak skuteczności w warunkach wilgotnych.

Szczotka do chwastów

Standardowe rozwiązanie w miejscach użyteczności publicznej; pomaga osiągnąć uporządkowany, estetyczny wygląd obszarów miejskich, ponieważ chwasty są usuwane w sposób bezpośredni.

Pryskanie

Rozwiązanie na ogół zakazane; może być stosowane na terenach utwardzonych i zagęszczonych tylko za specjalnym zezwoleniem lub świadectwem.


Zrównoważony rozwój / Skuteczność

Urządzenia na gorącą wodę

wysoka

Urządzenia na gorącą pianę

wysoka

Urządzenia na gorącą parę

umiarkowana

Urządzenia na gorące powietrze

niska

Urządzenia na płomień

niska

Szczotka do chwastów

umiarkowana

Pryskanie

wysoka


Częstotliwość stosowania

Urządzenia na gorącą wodę

Do 4 razy w pierwszym roku, ze zmniejszającą się ilością powtórzeń w kolejnych latach.

Urządzenia na gorącą pianę

Do 4 razy w pierwszym roku, ze zmniejszającą się ilością powtórzeń w kolejnych latach.

Urządzenia na gorącą parę

4-6 razy.

Urządzenia na gorące powietrze

Proces należy powtarzać co ok. 4 tygodnie.

Urządzenia na płomień

Proces należy powtarzać co ok. 4 tygodnie.

Szczotka do chwastów

Proces należy powtarzać co ok. 4 tygodnie.

Pryskanie

Do 4 razy w pierwszym roku.


Ogólna ocena

Urządzenia na gorącą wodę

*****

Urządzenia na gorącą pianę

**

Urządzenia na gorącą parę

***

Urządzenia na gorące powietrze

**

Urządzenia na płomień

**

Szczotka do chwastów

***

Pryskanie

**


Usuwanie chwastów za pomocą gorącej wody

Ekologiczna metoda zwalczania chwastów: gorąca woda

Przegląd metod zwalczania chwastów pokazuje, że mogą one być skutecznie usuwane przy użyciu różnych procesów termicznych. Metoda termicznego zwalczania chwastów opiera się na podstawowej zasadzie biochemicznej: większość białek ulega denaturacji już w temperaturze około 42 °C. Oznacza to, że białka zmieniają się, rozpadają i nie mogą już spełniać swoich funkcji. 

Niezbędne ciepło może być generowane i wykorzystywane na wiele sposobów:

·bezpośrednio jako płomień

·lub pośrednio poprzez promieniowanie cieplne, jak ma to miejsce w przypadku gorącej wody lub pary wodnej.

Zwalczanie chwastów gorącą wodą to jedyna metoda niechemiczna, która dociera również do korzeni. Nawet jeśli korzenie nie są od razu całkowicie niszczone, chwast jest jeszcze bardziej osłabiony po każdym zastosowaniu gorącej wody. Przy regularnym stosowaniu gorącej wody, odrastanie rośliny jest utrudnione, a wymagana częstotliwość stosowania znacznie się zmniejszy już w drugim roku. Zasadniczo, w ciągu roku wystarczy trzy do czterech zabiegów.

Kiedy i o jakiej porze usuwać chwasty?

Najlepszą porą na usuwanie chwastów jest popołudnie. Ilość wody magazynowanej przez rośliny różni się w zależności od pory dnia. Pierwszy zabieg gorącą wodą najlepiej wykonać tuż po wiosennym kiełkowaniu chwastów. Z wiekiem rośliny stają się bardziej odporne na gorącą wodę.

Urządzenia do zwalczania chwastów gorącą wodą

Przy usuwaniu chwastów za pomocą gorącej wody decydujące znaczenie ma temperatura: im gorętsza woda, tym skuteczniej można zniszczyć rośliny. Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody mogą dostarczać wodę o stałej, wysokiej temperaturze do 98 °C, czyli tuż poniżej progu pary wodnej i dlatego są one idealnym rozwiązaniem.

Wycinaki WR 10, WR 20, WR 50 i WR 100 są odpowiednimi akcesoriami do takich urządzeń. Różnią się one szerokością roboczą i wydajnością powierzchniową – mogą być stosowane zgodnie z zapotrzebowaniem, w zależności od wielkości powierzchni.

Dysza WR 10 do usuwania chwastów

Dysza do usuwania chwastów WR 10 z 10-centymetrową głowicą spryskującą i adapterem dyszy. Zapewnia skuteczne usuwanie chwastów również w pomieszczeniach zamkniętych.

Dysza WR 20 do usuwania chwastów

Dysza do usuwania chwastów WR 20 wyposażona w listwę z dyszami o szerokości 20 cm i zintegrowany adapter dyszy

Dysza WR 50 do usuwania chwastów

Dysza do usuwania chwastów WR 50 wyposażona w listwę z dyszami o szerokości 50 cm, adaptacyjną podstawę montażową i adapter dyszy.

Dysza WR 100 do usuwania chwastów

Dysza do usuwania chwastów WR 100 wyposażona w podstawę montażową, listwę z dyszami o szerokości 100 cm i zintegrowany adapter dyszy. Idealny do stosowania na dużych powierzchniach.

Wskazówka: Usuwając chwasty zachowaj odpowiednią odległość dyszy od powierzchni

Optymalna odległość pomiędzy listwą dyszy wycinaka Kärcher a powierzchnią wynosi od 5 do 15 centymetrów. W tej odległości można komfortowo pracować bez konieczności dotykania podłoża wycinakiem. Oznacza to również minimalną utratę ciepła przez wodę w miarę jej wypływania na powierzchnię.

To może Cię również zainteresować:

Zwalczanie Korowódki dębówki

Korowódka dębówka: jak zwalczać gąsiennice motyla?

Od kilku lat, w związku ze zmianami klimatycznymi i brakiem naturalnych wrogów, rośnie populacja korowódki dębówki. Owad ten może stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi, ponieważ jego ciało jest pokryte trującymi włoskami.

 

Sprzątanie na stacji benzynowej

Sprzątanie na stacji benzynowej: czysta podłoga od sklepu aż po myjnię

Stacje benzynowe wymagają czyszczenia na wielu frontach. Każdy, kto inwestuje w odpowiednią technologię, szybko radzi sobie z wymaganymi czynnościami. Wszystko, czego wtedy potrzeba, to dogłębne czyszczenie w regularnych odstępach czasu. Jednak ten, kto zawsze utrzymuje swój sprzęt i pomieszczenia w czystości, ma znacznie ułatwioną pracę.

Utrzymanie terenów zielonych za pomocą komunalnego nośnika narzędzi

Utrzymanie terenów zielonych: jak i czym dbać o przestrzeń zewnętrzną?

Po zimie przed samorządami i usługodawcami stoi nie lada wyzwanie: należy przyciąć trawniki w parkach, skutecznie usunąć chwasty oraz oczyścić ścieżki i miejsca parkingowe z krzewów, kurzu i błota. Dzięki odpowiednio dobranemu wyposażeniu i znajomości różnych technik pracy, możliwe jest skuteczne przeprowadzenie tych różnych zadań.