PRACUJ BARDZIEJ EFEKTYWNIE DZIĘKI ODKURZACZOM ZASILANYM AKUMULATOROWO

Usługi profesjonalnej firmy czyszczącej powinny Czyszczenie powinno być świadczone szybkie, ciche oraz skuteczneszybko, cicho oraz skutecznie, gdyż nocne lub weekendowe zmiany nie są chętnie przyjmowane przez pracowników, a poza tym są związane z koniecznością zapewnienia wyższego wynagrodzeniaponoszenia wyższych kosztów wynagrodzenia. Liczba pracowników jest często niewystarczająca, dlatego dobre rezultaty trzeba szybko osiągać możliwie szybko, aby móc kontynuować pracę w innym pomieszczeniu lub obiekcie. Prosta, ergonomiczna obsługa urządzeń sprzątających jest kolejną ważną kwestią, która skutecznie zapobiega urazom i związanemu z nimi przebywaniu pracowników na zwolnieniu lekarskim. W jaki sposób w zaistniałej sytuacji mogą pomóc odkurzacze zasilane akumulatorowo? – oOto przegląd korzystnych rozwiązań.

Sprzątanie odkurzaczem bateryjnym

Trzy powody wyższej produktywaności podczas pracy z odkurzaczem zasilanym akumulatorowo

Praca bez czasochłonnych zadań

Do momentu opracowania alternatywnych rozwiązań, praktycznie nikt praktycznie nie zastanawiał się nad wadami tradycyjnie zasilanych urządzeń zasilanych tradycyjnie – z sieci elektrycznej. Jednak codzienne, czasochłonne zadania pokazały, jak uciążliwe są proste czynności związane z rodzajem zasilania urządzenia są powszechne, np.: podczas odkurzania: musimy zwijać i rozwijać przewód zasilający, użytkownik musi ciągnąć za sobą urządzenie oraz rozplątywać przewód, gdy ten owinie się dookoła mebli albo innych przedmiotów. Trzeba odnaleźć gniazda zasilające, w przypadku gdy przewód jest zbyt krótki. W zależności od zastosowania, akumulatorowo zasilane odkurzacze profesjonalne pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększyć do 50 procent produktywność nawet o 50 procent. Również tak zwane miejscowe czyszczenie miejscowe, czyli usuwanie poszczególnychpojedynczych, widocznych zabrudzeń, można wykonać znacznie szybciej przy pomocy akumulatorowo zasilanych odkurzaczy zasilanych akumulatorowo.

Profesjonalne odkurzacze bateryjne Kärcher
Sprzątanie Biura odkurzaczem akumulatorowym Kärcher

Praca bez przestojów – niezawodność odkurzaczy bezprzewodowych

Kolejną zaletą jest konserwacja oraz serwis. Brak bowiem kosztów związanych z koniecznością naprawy przewodów zasilających. Usterki tego typu Sstanowią główny powód napraw serwisowych wykonywanych przez elektryka. Ten problem znika w przypadku akumulatorowo zasilanych odkurzaczy, co oznacza brak przestojów urządzenia – zatem jest to kolejny aspekt zwiększający produktywność.

Praca bez niebezpieczeństwa potknięcia

Na koniec, wWarto również pamiętać o bezpieczeństwie i zdrowiu pracownika. Po pierwsze, w razie wyboru urządzeń zasilanych akumulatorowo, brak ryzyka eliminujemy ryzyko związanego z potknięciem o przewód zasilający przez członków personelu sprzątającego. Czyszczenie w ciągu dnia jest także możliwe w ogólnodostępnych miejscach, dzięki czemu nie ma konieczności ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniem za pracę w nocy. W trakcie użytkowania akumulatorowo zasilanych odkurzaczyodkurzaczy bezprzewodowych, użytkownik nie musi już się schylać, aby podłączać i odłączać urządzenie od źródła zasilania. Urządzenia można również wygodnie włączać i wyłączać za pomocą włącznika nożnego.

Wszystko stało się jasne:

Powody wyższej produktywności są zróżnicowane i związane z wykonywaną pracą, kosztami konserwacji urządzenia, aż na ergonomii skończywszy. Wyższa cena zakupu akumulatorowo zasilanych urządzeń szybko się zwraca. Najlepiej widać to na przykładzie czyszczenia fasad budynków, jak również pojazdów wykorzystywanych w transporcie: autobusów, wagonów metra czy pociągu.

Od biurowca do kina: korzyści związane z zasilaniem akumulatorowym

Możliwość uzyskania wysokich oszczędności dzięki akumulatorowo zasilanym odkurzaczom

Pierwsze spojrzenie na wejście do budynków biurowych lub hoteli może stworzyć wrażenie, że znajdujesz sięsą one zlokalizowane w niewłaściwym miejscu. Tego rodzaju miejsca można łatwo wyczyścić przy pomocy akumulatorowo zasilanych odkurzaczy zasilanych akumulatorowo, ponieważ przewód zasilający nie musi już być przeciągany pomiędzy meblami i elementami wyposażenia. Po przejściu z obszaru wejściowego do strefy korytarzy, w budynkach o dużej powierzchni, wyzwaniem mogą być długie odcinki wymagające czyszczenia.

Rozważmy na przykład sprzątanie korytarza o długości 100 metrów przyi użyciu odkurzacza wyposażonegoy w 12-metrowy przewód zasilający. Podczas odkurzania tego miejsca odkurzacz trzeba przełączać pomiędzy gniazdami zasilającymi sześć razy. Dla pracownika oznacza to konieczność powrotu do ostatniego gniazda zasilającego, odłączania urządzenia, zwijania przewodu zasilającego, przejścia do kolejnego gniazda zasilającego, rozwijania przewodu zasilającego – cały proces zajmuje około 60 sekund. Czas pracy można skrócić o 23 procent, z 26 do 20 minut. To samo ma zastosowanie w przypadku klatek schodowych, gdzie pracownik nie będzie zmuszony do pokonania dodatkowych dystansów. Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w budynkach oraz testów, potencjał oszczędności wynosi około 35 procent.

Dużą moc akumulatorowo zasilanych odkurzaczy zasilanych akumulatorowo najlepiej można zauważyć w przypadku dużych powierzchni biurowych, to znaczy na wielkich obszarach zastawionych meblami i różnego rodzaju wyposażeniem, np.  sprzętem elektronicznym. Brak Wyeliminowanie zaczepiania przewodu zasilającego o meble oraz konieczności ciągłego cofania się do gniazd elektrycznych w celu odłączenia urządzenia, umożliwia wykonywanie pracy w elastyczny sposób. Firma ISS, międzynarodowy dostawca usług budowalnych potwierdza, że: „W obiekcie, gdzie testowaliśmy urządzenia, udało nam się zaoszczędzić 17 procent czasu czyszczenia. To zdecydowany argument, który przemawia za korzystaniem z akumulatorowo zasilanych odkurzaczy."

Odkurzanie
Praca z odkurzaczem bateryjnym pozwala zaoszczędzić czas
Odkurzacz plecakowy

Przeliczenie: na przykładzie kina – efektywna praca odkurzaczem akumulatorowym

Jeszcze wyższa produktywność jest możliwa do osiągnięcia w przypadku dbania o czystość widowni hal widowiskowych, oraz w pomieszczeniach spełniających określoną funkcjęużytkowych oraz, kinach i teatrach, gdzie zasada „połowa drogi" pomiędzy długimi rzędami siedzeń, pozwala zaoszczędzić od 30 do 40 procent czasu. Można tego dowieść w prosty sposób na podstawie danych referencyjnych pochodzących z Niemiec: Koszty zakupu urządzenia odkurzacza zasilanego sieciowo wynoszą około 240 euro. Przy założeniu, że dzienny czas odkurzania wynosi 180 minut, oznacza to koszty czyszczenia wynosząceący około 50 euro, ze stawką godzinową personelu sprzątającego, która wynosi około 17 euro. Cena zakupu akumulatorowo zasilanego odkurzacza wraz z zapasowym akumulatorem, wynosi 1 000 euro. Czas pracy podczas odkurzania został zredukowany o około 40 procent, i wynosi 108 minut. Koszty w przeliczeniu na dzień to jedynie około 30 euro. Dodatkowy koszt urządzenia akumulatorowo zasilanegoakumulatorów wynosi około 800 euro i zwraca się w zaledwie 42 dni, co pozwala zaoszczędzić 20 euro dziennie.

Czyszczenie pojazdów transportowych: Autobusu, pociągu i samolotu

Podczas mobilnegoprofesjonalnego czyszczenia wymagającego dużej mobilności, urządzeniaakumulatorowo zasilane akumulatorowourządzenia nie mają sobie równych w porównaniu z urządzeniami zasilanymi sieciowoz sieci elektrycznej. Podczas pracy w pojazdach transportu publicznego nie ma konieczności korzystania ze źródła zasilania ani przedłużacza. Ponadto, dzięki kompaktowym rozmiarom urządzeń praca w niewielkich przestrzeniach jest o wiele prostsza. Szczególne znaczenie podczas czyszczenia samolotów odgrywa czas. Gdy samolot może już zostać posprzątany, tylnym wejściem na pokład Airbusa 320 tylnym wejściem wchodzi sześciu pracowników obsługi naziemnej. Czworo z nich zajmuje się przygotowaniem śmieci w kabinie do wyrzucenia śmieci pozostawionych przez pasażerów w kabinie, jak również umieszczeniem pasów bezpieczeństwa na fotelach pasażerów w odpowiedniej pozycji. Jeden pracownik czyści kuchnię, a inny toalety znajdujące się w tylnej części pokładu.

Na koniec, jeden pracownik akumulatorowo zasilanym odkurzaczem odkurza pokład, dwoje przeciera stoliki pasażerów, jeden zbiera śmieci, a kolejny czyści toalety znajdujące się w przedniej części pokładu. Wszystkie czynności muszą zostać wykonane w ciągu zaledwie kilku minut – nawet, gdy jest to mało komfortowe, ponieważ dzieje się równolegle z pracą wykonywaną przez zespół odpowiedzialny za catering dla gości lub obsługą samolotu. Firma Losch zapewniająca usługi porządkowe na lotnisku w Stuttgarcie w Niemczech potwierdza, że: „Dzięki akumulatorowo zasilanym odkurzaczom oszczędzamy około czterech minut, ponieważ nie musimy przenosić, rozwijać i zwijać przewodu zasilającego."

Odkurzanie w Autobusie za pomocą odkurzacza zasilanego akumulatorowo
Odkurzanie w pociagu

W jakim kierunku wszystko zmierza?

Urządzenia zasilane akumulatorowo nie są już żadną nowością, ale akumulatorowo zasilane urządzenia sprzątającego dla profesjonalistów, już tak. Dlatego, Kärcher wprowadza gamę urządzeń dla profesjonalistów, które są kompatybilneych z nową platformą akumulatorową. Firma myśli o przyszłości: Platforma oraz kompatybilne powiązane z nią produkty są opracowywane w sposób umożliwiający na przykład wykorzystywanie tego samego interfejsu na potrzeby nowych technologii komórkowychrodzajów sprzętu. W przyszłości, użytkownicy będą mogli wykorzystywać jeszcze większą moc bez konieczności nowych, znaczących inwestycji w urządzenia.

Dzięki nowej platformie bateryjnej Kärcher Battery Power+ oraz kompatybilnym z nią urządzeniom, Kärcher wprowadza gamę nowych bardziej przydatnych produktów, które posiadają również dobrze znane, tradycyjne zalety. Obudowę zapewniającą ochronę przed rozpryskami wody na poziomie IPX5, wyświetlacz pokazujący pozostały czas pracy urządzenia, jak również ładowania w czasie rzeczywistym, z dokładnością do minuty, a także interfejs umożliwiający odczytywanie informacji. Urządzenia nowej generacji oferują również większą moc oraz dłuższy czas pracy. Nieustannie optymalizujemy wydajność akumulatorów, a do określonych urządzeń wybraliśmy nowy elektronicznie komutowany silnik (silnik EC). Dzięki uniknięciu strat tarcia w bieżącym przepływie, całkowita wydajność jest wyższa o około 15 do 20 procent, niż w przypadku uniwersalnych silników. Ta zaleta ma bezpośredni wpływ na czas pracy akumulatora, który wzrasta od 15 do 20 procent - z wydajnością czyszczenia porównywalną do sieciowo zasilanych urządzeń.

Akumulatorowo zasilane odkurzacze do pracy na sucho/mokro, to sprawdzone urządzenia, na które obserwujemy duże zapotrzebowanie. Jednak w codziennej pracy niezbędne są rozwiązania jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie. Oprócz odkurzaczy, w portfolio akumulatorowo zasilanych urządzeń, które w 2020 roku Kärcher zaoferował profesjonalistom, również po raz pierwszy znalazły się urządzenia wysokociśnieniowe. Poza tym, posiadamy nową gamę urządzeń do użytkowania na zewnątrz. Są to między innymi: dmuchawy do liści, podkaszarki i kosiarki.

You may also be interested in:

Higiena w gastronomii

Higiena w gastronomii. Czyszczenie kuchni komercyjnych

Wszędzie tam, gdzie gotowane są posiłki, pojawią się uporczywe plamy. Tłuszcze i pozostałości żywności muszą być systematycznie usuwane zgodnie z wytycznymi HACCP, w celu wyeliminowania miejsc rozmnażania się wirusów i bakterii. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, kuchnie komercyjne mogą być dokładnie i skutecznie czyszczone i dezynfekowane.

Metoda PDIR

Jak i czym profesjonalnie czyścić podłogi w hotelu lub restauracji

Regularne i efektywne sprzątanie jest niezwykle ważne, zwłaszcza w sektorze hotelarskim. W istocie, jest ono w tej branży niezbędne. Dotyczy to zarówno obszarów zewnętrznych, jak i wewnętrznych, w tym pokoi i korytarzy.

Szorowarki Kärcher

Profesjonalne czyszczenie podłóg przemysłowych

Posadzki w obiektach przemysłowych wymagają zachowania szczególnej staranności i uwagi – zarówno podczas produkcji, jak i w zakresie ich powlekania, czyszczenia i konserwacji.