Jak i czym profesjonalnie czyścić podłogi w hotelu lub restauracji?

Regularne i efektywne sprzątanie jest niezwykle ważne, zwłaszcza w sektorze hotelarskim. W istocie, jest ono w tej branży niezbędne. Dotyczy to zarówno obszarów zewnętrznych, jak i wewnętrznych, w tym pokoi i korytarzy. Przemyślana koncepcja, regularny harmonogram i odpowiednie urządzenia sprzątające i środki czyszczące są niezbędne dla osiągnięcia pożądanych rezultatów. Proces czyszczenia PDIR jest tu bardzo dobrym punktem startowym.

Jak utrzymać czysty hotel dzięki metodom PDIR

Koncepcja PDIR do czyszczenia w hotelach i restauracjach

Jeśli chodzi o utrzymanie czystości w hotelach i restauracjach oraz zapewnienie, że zachowają one swoją wartość przez długi czas, zaleca się cztery rodzaje czyszczenia wchodzące w skład procesu PDIR. Akronim „PDIR” pochodzi od pierwszych liter następujących po sobie rodzajów czyszczenia: (P: Preventive Cleaning – Czyszczenie Zapobiegawcze, D: Daily Maintenance Cleaning – Czyszczenie Codzienne, I: Intermediate Cleaning – Czyszczenie Doraźne, R: Restorative Cleaning – Czyszczenie Renowacyjne)

 

Czyszczenie za pomocą zamiatarki prowadzonej ręcznie

Czyszczenie zapobiegawcze:

usuwanie zanieczyszczeń z obszarów zewnętrznych, tak aby nie przedostawał się do budynku

Codzienne czyszczenie

Codzienne czyszczenie:

rutynowe sprzątanie mające na celu utrzymanie pożądanego poziomu czystości

Czyszczenie doraźne

Czyszczenie doraźne/pośrednie:

czyszczenie, które pomaga ograniczyć liczbę czasochłonnych operacji gruntownego czyszczenia

Czyszczenie dogłębne za pomocą urządzeń ekstrakcyjnych Puzzi

Czyszczenie dogłębne:

dokładne, czasochłonne czyszczenie posadzek

Organizacja profesjonalnego sprzątania

Czyszczenie PDIR sprawdza się najlepiej, gdy czas wykonania wszystkich czterech rodzajów operacji czyszczenia jest skoordynowany w ramach dobrze zorganizowanego procesu. O ile ten system sprzątania jest stosowany w sposób regularny, pozwala on zaoszczędzić czas, materiały i zasoby ludzkie przeznaczone na codzienne utrzymanie budynku, przy jednoczesnym zapewnieniu, że budynek zachowa swoją wartość.

Czyszczenie zapobiegawcze: na zewnątrz

Koncepcja czyszczenia zapobiegawczego jest rozwiązaniem problemów w zakresie zabrudzeń powierzchni zewnętrznych. Gruntowne czyszczenie na zewnątrz może pomóc zredukować ilość zanieczyszczeń przedostających się do budynku nawet o dwie trzecie. Ważne jest, aby nie zapomnieć o chodniku i fragmentach drogi, które znajdują się w pobliżu wejścia. To samo tyczy się parkingów, wszelkich dodatkowych wejść do hotelu oraz obszarów publicznie dostępnych przed miejscami zaopatrzenia, barami i restauracjami. Do tego dochodzą przestrzenie zewnętrzne należące do hotelu, takie jak tarasy i balkony, ponieważ również tutaj mogą szybko gromadzić się duże ilości brudu i być wnoszone na korytarze, klatki schodowe i do pokojów dla gości. Dzięki możliwości zastosowania zamiatarek z odsysaniem i profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych, czyszczenie zapobiegawcze wymaga mniej czasu i wysiłku, niż jest to konieczne w przypadku sprzątania pokoi. Ponieważ ten rodzaj czyszczenia zajmuje się głównie źródłem zanieczyszczeń, czyli obszarami zewnętrznymi, ma on ogromny wpływ na wszystkie kolejne czynności związane ze sprzątaniem i utrzymaniem budynku.

 

Czyszczenie zapobiegawcze na zewnątrz

Rodzaj stosowanej zamiatarki (próżniowej) zależy w głównej mierze od wielkości czyszczonej powierzchni zewnętrznej. W przypadku małych i średnich powierzchni, najlepszym rozwiązaniem są zamiatarki ręczne lub zamiatarki z odsysaniem. Na większych powierzchniach, od 1000 m², zaleca się stosowanie zamiatarek samojezdnych o dużej pojemności zbiornika i z hydraulicznym opróżnianiem zbiornika wysokiego.

Uporczywe plamy i zabrudzenia powodowane na przykład przez mech, porosty, resztki smoły lub gumy do żucia, ptasie odchody i resztki pokarmu, można usunąć przy pomocy profesjonalnego urządzenia wysokociśnieniowego.

Czyszczenie przed hotelem lub restauracją

Skuteczny system wychwytywania zanieczyszczeń mieści się również w zakresie czyszczenia zapobiegawczego. Wycieraczki o dużej powierzchni należy umieścić po wewnętrznej i zewnętrznej stronie obszaru wejścia, tak aby możliwe było usuwanie zanieczyszczeń z butów i ich wiązanie, zapobiegając tym samym przed ich dalszym rozprzestrzenianiem się. Struktura powierzchniowa włosia wycieraczki powinna być bardziej szorstka na zewnątrz i gładka po jej stronie wewnętrznej.

Jeśli mimo podjęcia tych środków, zabrudzenia przedostaną się do budynku, można je bardzo szybko usunąć w procesie czyszczenia punktowego. Odpowiednie do tego celu są szczotka elektryczna i urządzenia do czyszczenia ręcznego.

Sprzątanie przy wejściach

Czyszczenie zasadnicze: wewnątrz hotelu lub restauracji

Czyszczenie zasadnicze jest rutynowym zabiegiem przeprowadzanym w hotelu, które pomaga osiągnąć pożądany poziom czystości, a tym samym daje gościom i pracownikom poczucie zadowolenia i spokoju. Jest to również konieczność pozwalająca uniknąć trwałych uszkodzeń spowodowanych pozostawieniem brudu na powierzchniach, znacznie wydłużająca ich żywotność.

Czyszczenie zasadnicze tekstylnych wykładzin podłogowych

Czyszczenie zasadnicze tekstylnych wykładzin podłogowych

Odkurzacze szczotkowe okazały się szczególnie skuteczne w codziennym czyszczeniu tekstylnych wykładzin podłogowych i dywanów. Szczotka do dywanów jest zasilana oddzielnym silnikiem w głowicy ssącej. Przenika ona głęboko we włosie wykładziny, wpychając rozluźnione zanieczyszczenia do kanału ssącego i jednocześnie prostując włosie, co pozwala uniknąć uszkodzeń wykładziny. Z pomocą odplamiacza można również natychmiast usunąć plamy spowodowane przez kawę, herbatę, czerwone wino lub smołę, dając ogólne wrażenie czystości. Idealny do tego celu jest Uniwersalny środek do wywabiania plam RM 769, który można stosować na każdą tekstylną wykładzinę podłogową i tapicerkę.

Czyszczenie zasadnicze twardych i elastycznych powierzchni podłogowych

Czyszczenie zasadnicze twardych i elastycznych powierzchni podłogowych

Jeśli chodzi o czyszczenie odpornych i twardych powierzchni podłogowych, takich jak linoleum czy płytki, popularne są ręczne systemy mopowania. Jeśli jednak czyszczona powierzchnia zajmuje więcej niż 100 m², zastosowanie szorowarki kompaktowej może okazać się bardziej ekonomiczne. Jedną z jej zalet jest to, że gwarantuje bardziej dogłębne czyszczenie niż w przypadku pracy ręcznej. Ponadto, szorowarki natychmiast zasysają luźne zabrudzenia, dzięki czemu proces jest znacznie bardziej higieniczny. Do powierzchni gładkich stosuje się szczotkę tarczową, natomiast do chropowatych – szczotkę walcową. Łagodny środek antypoślizgowy do PCV RM 780 jest idealnym środkiem czyszczącym, ponieważ generuje niewielką ilość piany i nie stwarza ryzyka poślizgnięcia się po zakończeniu sprzątania.

Czyszczenie pośrednie

Czyszczenie pośrednie (doraźne)

Czyszczenie pośrednie jest zawsze wymagane – nawet w przypadku codziennego czyszczenia zasadniczego. Pomaga ono zarówno ograniczyć liczbę operacji gruntownego czyszczenia, które jest czasochłonne, a tym samym kosztowne, jak i utrzymać wysoki standard czystości.

Ważne jest, aby dobrać odpowiednią metodę, tak aby nie ograniczać liczby gości i nie powodować przestojów np. w działalności hotelu. Innymi słowy, należy wybrać taką metodę czyszczenia, która nie będzie wiązała się z nadmiernym nasiąkaniem powierzchni podłogowej, tak aby można było po niej ponownie chodzić wkrótce po sprzątaniu. Jest to szczególnie ważne przede wszystkim na korytarzach w hotelach.

Jeśli czyszczenie pośrednie będzie wykonywane w regularnych odstępach czasu, znacznie ograniczone zostaną czas i wysiłek włożone w proces czyszczenia codziennego.

 

 Utrzymanie czystości w obrębie twardych i elastycznych powierzchni podłogowych może okazać się bardzo proste w ramach czyszczenia pośredniego metodą jednoetapową. Wiąże się to z nakładaniem środków czyszczących za pomocą szorowarki. Powierzchnia jest szorowana, a rozluźnione zabrudzenia są zasysane podczas jednego przejazdu. Pod uwagę należy wziąć następujące parametry:

• Wybór odpowiedniego systemu szczotek (walcowych lub tarczowych), w zależności od rodzaju zabrudzenia
• Zastosowanie odpowiedniego materiału szczotki lub padu (twarda(-y) lub miękka(-i)), w zależności od rodzaju zabrudzenia
• Zastosowanie odpowiedniej ilości najskuteczniejszego środka czyszczącego, w zależności od ilości zabrudzenia


Dzięki wysokiemu naciskowi i dużej prędkości obrotowej szczotek, które posiadają również funkcję samooczyszczania, technologia walcowa jest znacznie bardziej efektywna niż technologia tarczowa.

Szorowarka kompaktowa

 

Metoda iCapsol jest znakomitym rozwiązaniem do czyszczenia pośredniego tekstylnych wykładzin podłogowych. Urządzenia z technologią walcową są stosowane wraz ze specjalnym środkiem do pielęgnacyjnego czyszczenia wykładzin iCapsol, który zamyka brud w postaci kapsułek na włóknach. W tym celu, przed wyczyszczeniem powierzchni za pomocą automatu do wykładzin z przeciwbieżną szczotką walcową, należy na nią nanieść cienką warstwę środka czyszczącego. Wykładzina staje się tylko lekko wilgotna, co oznacza, że wkrótce można po niej ponownie chodzić. Środek czyszczący zamyka w formie kapsułek wszelkie zabrudzenia rozluźnione przez szczotki walcowe, co pozwala na ich łatwe usunięcie przy pomocy odkurzacza szczotkowego po ponad 30 minutach suszenia. Metoda ta nie pozostawia po sobie żadnych pozostałości środka czyszczącego, więc wykładzina jest mniej podatna na ponowne zabrudzenie.

Czyszczenie podłóg tekstylnych

Gruntowne czyszczenie – przywracanie pierwotnego wyglądu

Pomimo podejmowania innych wysiłków związanych z czyszczeniem i konserwacją, dogłębne czyszczenie powierzchni podłogowych jest nieuniknione. Celem tego procesu jest, o ile to możliwe, przywrócenie podłodze jej pierwotnego stanu i stopnia odporności na poślizg. Ze wszystkich czterech metod czyszczenia, czyszczenie gruntowne zajmuje najwięcej czasu, materiałów i zasobów ludzkich. Proces ten można jednak opóźnić, jeśli codzienne sprzątanie będzie przeprowadzane regularnie i prawidłowo.

Czyszczenie dywanów i wykładzin

Dywan i tapicerka: ekstrakcja (spryskiwanie z odsysaniem)

Do dogłębnego czyszczenia włókien wykładzin tekstylnych stosuje się urządzenie ekstrakcyjne. Aby przywrócić jej pierwotny wygląd i kolor, za pomocą dyszy do podłóg wykładzina jest spryskiwana wybranym środkiem czyszczącym pod ciśnieniem. Rozluźnione zanieczyszczenia są ponownie zasysane w ramach tego samego procesu. Kolejnym krokiem jest spłukanie wykładziny czystą wodą, a następnie dokładne oczyszczenie jej po całkowitym wyschnięciu (zajmuje to co najmniej osiem godzin) za pomocą odkurzacza szczotkowego. Ważne jest, aby nikt nie chodził po podłodze podczas jej schnięcia. W przypadku zastosowania dyszy ręcznej, metoda ekstrakcji natryskowej jest odpowiednia również do czyszczenia tapicerek i materaców. Zasadniczo, w przypadku tekstylnych wykładzin podłogowych i powierzchni zaleca się stosowanie środka chroniącego włókna.

Czyszczenie twardych i elastycznych powierzchni podłogowych

Twarde i elastyczne powierzchnie podłogowe: szorowanie

Jeśli twarde i elastyczne powierzchnie podłogowe stały się nieestetyczne z powodu nagromadzenia się brudu i pozostałości środków czyszczących, do ich gruntownego czyszczenia należy użyć szorowarek. Proces ten różni się od czyszczenia pośredniego tym, że stosuje się metodę dwuetapową. W pierwszej kolejności, za pomocą odpowiedniego urządzenia nanosi się środki czyszczące (na ogół jest to środek do intensywnego doczyszczania w zwiększonej dawce), które są następnie równomiernie rozprowadzane i wcierane na całej powierzchni, z zachowaniem odpowiedniego czasu kontaktu. Gdy brud się rozpuści, jest zasysany przez urządzenie. Następnie, powierzchnia podłogowa jest płukana metodą jednoetapową. Elastyczne powierzchnie podłogowe, w tym wykładziny z linoleum i PCV, po dostatecznym wyschnięciu są zabezpieczane dodatkową powłoką. Powierzchnie i płytki z naturalnego kamienia z reguły nie wymagają powłoki ochronnej.

Czyszczenie podłóg drewnianych

Podłogi drewniane: szorowanie szczotkami walcowymi

W przypadku, gdy drewniane podłogi są bardzo brudne, nie pozostaje nic innego jak użyć do ich gruntownego czyszczenia szorowarki z głowicą walcową. Także w tym przypadku zastosowanie ma metoda jednoetapowa. Środek czyszczący (silny uniwersalny środek czyszczący RM 770 bez składników powierzchniowo czynnych) jest nanoszony i wcierany w tym samym kierunku co słoje drewna, podczas gdy jednocześnie zasysane są rozluźnione zabrudzenia . [M.B.1] Proces ten jest powtarzany aż do momentu całkowitego przywrócenia drewnianej podłogi do stanu dawnej świetności. Po jej wyschnięciu, ręcznie nakładany jest wosk lub olej i podłoga jest następnie polerowana na sucho za pomocą miękkich szczotek polerskich szorowarki, z zachowaniem określonego czasu kontaktu.

To może Cię również zainteresować:

Korowódka dębówka: jak zwalczać gąsiennice motyla?

Korowódka dębówka: jak zwalczać gąsiennice motyla?

Od kilku lat, w związku ze zmianami klimatycznymi i brakiem naturalnych wrogów, rośnie populacja korowódki dębówki. Owad ten może stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi, ponieważ jego ciało jest pokryte trującymi włoskami.

Profesjonalne czyszczenie podłóg obiektów przemysłowych

Profesjonalne czyszczenie podłóg obiektów przemysłowych


Posadzki w obiektach przemysłowych wymagają zachowania szczególnej staranności i uwagi – zarówno podczas produkcji, jak i w zakresie ich powlekania, czyszczenia i konserwacji.

Utrzymanie terenów zielonych

Utrzymanie terenów zielonych: jak i czym dbać o przestrzeń zewnętrzną?


Po zimie przed samorządami i usługodawcami stoi nie lada wyzwanie: należy przyciąć trawniki w parkach, skutecznie usunąć chwasty oraz oczyścić ścieżki i miejsca parkingowe z krzewów, kurzu i błota. Dzięki odpowiednio dobranemu wyposażeniu i znajomości różnych technik pracy, możliwe jest skuteczne przeprowadzenie tych różnych zadań.