Czystość i higiena ścian, płytek i urządzeń w kuchniach komercyjnych

Wszędzie tam, gdzie gotowane są posiłki, pojawią się uporczywe plamy. Tłuszcze i pozostałości żywności muszą być systematycznie usuwane zgodnie z wytycznymi HACCP, w celu wyeliminowania miejsc rozmnażania się wirusów i bakterii. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, kuchnie komercyjne mogą być dokładnie i skutecznie czyszczone i dezynfekowane.

Czyszczenie w gastronomii

Czyszczenie i dezynfekcja w gastronomii

Aby produkować żywność bezpieczną pod względem higienicznym, kuchnia i powiązane z nią pomieszczenia (pomieszczenia magazynowe, urządzenia chłodnicze) oraz dostępne wyposażenie muszą być utrzymywane w czystości poprzez ich staranne czyszczenie i dezynfekcję. Ponieważ różne obszary i urządzenia wymagają różnej częstotliwości czyszczenia, należy stworzyć harmonogram czyszczenia i umieścić go w widocznym miejscu w każdym obszarze, który wymaga czyszczenia. Harmonogram ten musi jasno określać: 

  • co wymaga czyszczenia (maszyny, powierzchnie, podłogi), 
  • kiedy wymagane jest czyszczenie (po użyciu, codziennie, co tydzień),
  • czym należy czyścić (środek czyszczący i jego dozowanie),
  • kto ma przeprowadzić operację czyszczenia (odpowiedzialny pracownik). 


Wykonane zadania muszą być dokładnie zapisane i wyraźnie udokumentowane poprzez podpisanie harmonogramu, aby umożliwić ich monitorowanie. Należy zauważyć, że czyszczenie i dezynfekcja to dwie odrębne procedury. Czyszczenie ma na celu usunięcie zanieczyszczeń, tj. wszelkich niepożądanych substancji, w tym pozostałości produktu, mikroorganizmów i środków czyszczących/odkażających. Dezynfekcja obejmuje procesy chemiczne i fizyczne mające na celu wyeliminowanie mikroorganizmów do poziomu, który jest bezpieczny dla zdrowia i nieszkodliwy dla jakości żywności.

*HACCP = ang. Hazard Analysis Critical Control Point – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, narzędzie jakościowe ukierunkowane na środki zapobiegawcze, zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji i postępowania z żywnością oraz uniknięcia ryzyka, które mogłoby doprowadzić do zachorowania lub obrażeń konsumentów.

Utrzymywanie czystości w kuchniach komercyjnych

Efektywne czyszczenie kuchni

Czyszczenie w gastronomii

Jasne płytki i stal nierdzewna są charakterystycznym elementem kuchni komercyjnych. Do czyszczenia płytek po skończonej pracy można stosować urządzenia wysokociśnieniowe z dyszami do piany lub lancami do piany. Z pomocą odpowiednich pianowych środków czyszczących (zasadowych/neutralnych/kwaśnych) i wkładki napowietrzającej, urządzenia wytwarzają pianę za pomocą strumienia wysokociśnieniowego. Pianę nakłada się z odległości około 1-2 metrów, pracując od dołu do góry, aby wykorzystać dużą szerokość wyrzutu. Wspaniałą rzeczą w tym systemie jest to, że po pierwsze, można zobaczyć, gdzie środek czyszczący został już naniesiony, a po drugie, piana pozostaje na miejscu dłużej niż zwykły środek czyszczący, więc czas jej działania jest wydłużony. Ważne jest jednak, aby stosować tylko taką ilość piany, jaka wchodzi w bezpośredni kontakt z powierzchnią, która jest czyszczona. Umożliwia to wydajną pracę i pozwala uniknąć problemu nadmiaru piany zsuwającej się po powierzchni pod własnym ciężarem, co zniwelowałoby korzyści wynikające z wydłużonego czasu jej działania na powierzchnię. Następnie, proces czyszczenia przeprowadza się od góry do dołu.

Naprzemienne stosowanie kwaśnych i zasadowych pianowych środków czyszczących jest ważne, aby skutecznie wyeliminować bazy rozwojowe dla mikroorganizmów. Przy stosowaniu kwaśnych środków czyszczących należy pamiętać jedynie o tym, aby fugi uprzednio spłukać wodą. Pozwoli to zapobiec wsiąkaniu kwasu i niszczeniu fugi.

Czyszczenie ścian za pomocą piany

Czyszczenie patelni przechylnych wymaga użycia urządzeń wysokociśnieniowych, które umożliwiają użytkownikowi regulację ciśnienia i ilości wody za pomocą pistoletu wysokociśnieniowego. Dzięki temu można zawsze pracować w odpowiedniej odległości, bez obawy ponownego rozpryskiwania się brudu na użytkownika. Ponadto, podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, prace muszą być wykonywane z zachowaniem ostrożności, przy zmniejszonym ciśnieniu, aby chronić wrażliwe urządzenia przed uszkodzeniem. Narzędziami, które sprawdzają się do takich zastosowań są krótkie lance (250 mm) i elementy płaskostrumieniowe, takie jak dysza Power montowana bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym.

Zastosowanie parownic może sprawić, że urządzenia i naczynia kuchenne osiągną wymagany poziom higieny. Para opuszcza dyszę w postaci bardzo drobnych kropli o temperaturze 100 °C i ciśnieniu od 3 do 4 barów, z prędkością ok. 170 km/h. Oznacza to, że para wodna dostaje się do każdej szczeliny i gumowego zagłębienia, do których trudno byłoby dotrzeć szczotką lub szmatką. Umożliwia to dokładne i higieniczne czyszczenie krawędzi przednich paneli zmywarki, włączników i wyłączników na kuchenkach oraz powierzchni rowkowanych. Zamrażarki można rozmrozić w znacznie krótszym czasie, wprowadzając parę pomiędzy lód a ścianę wewnętrzną. W przypadku uporczywych zabrudzeń, parownice przemysłowe dają również możliwość zastosowania środków czyszczących do wstępnego oczyszczenia obszaru przed odkurzeniem brudnych pozostałości za pomocą funkcji ssania zwrotnego. Ponadto, parownice są wyposażone w programy samoczynnego płukania węża ssącego i rury ssącej do usuwania pozostałości zanieczyszczeń.

Czyszczenie za pomocą pary

Posadzka w kuchniach komercyjnych jest szczególnym wyzwaniem. Oto dlaczego: Wysoce stabilne podłoże jest jednym z najważniejszych wymogów w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy. Standardową podłogę cechuje wartość odporności na poślizg rzędu R9, natomiast taka wartość w przypadku kuchni komercyjnej wynosi już od R11 do R13. Płytki strukturalne posiadają również mikropory, dzięki którym woda nie stwarza ryzyka poślizgnięcia. Tłuszcz i resztki jedzenia, odkładające się w ciągu dnia pracy, zostają zatrzymane pomiędzy takimi przestrzeniami.

Akcesoria do czyszczenia powierzchni płaskich w których dysze Power są montowane w lekko przesuniętej pozycji, nanoszą wodę na podłogę pod wysokim ciśnieniem i bardzo skutecznie usuwają zanieczyszczenia. Osłona przed chlapaniem zapobiega rozpryskiwaniu wody na ściany i wyposażenie kuchni. W zależności od konstrukcji podłogi, brudna woda spływa w kierunku odpływu lub jest wypychana do kanału odpływowego za pomocą mopa.

Oprócz myjek do powierzchni, mycie podłóg jest zadaniem, w którym idealnie sprawdzają się szorowarki w wersji jednotarczowej lub ze szczotką walcową. Szorowarki ze szczotką walcową poruszają się w sposób neutralny i są znacznie łatwiejsze w prowadzeniu. Zapobiega to uszkodzeniom ościeżnic drzwi lub krawędzi wbudowanych szafek, ponieważ łatwiej jest uniknąć wpadania na przedmioty.

Co więcej, ich mała powierzchnia styku sprawia, że wywierają wysoki nacisk na podłoże, a walcowaty kształt szczotki umożliwia dokładne sprzątanie, dzięki czemu struktury i spoiny są czyszczone do pożądanego poziomu bez najmniejszego wysiłku. Duża prędkość obrotowa sprawia, że szczotki czyszczą się same, a zanieczyszczenia się nie przykleja. Szorowarki kompaktowe posiadają również funkcję odsysania, która sprawia, że brudna woda jest odsysana. Podłoga wysycha i od razu można po niej chodzić.

Czyszczenie podłóg
Podłogi antypoślizgowe

Higiena kuchni komercyjnej podstawą zapobiegania wypadków. Płytki antypoślizgowe i wartości odporności na poślizg

Płytki stosowane w miejscach pracy, pomieszczeniach przemysłowych i użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania w zakresie odporności na poślizg według grup oceny od R9 do R13 zgodnie z normą DIN 51130. Ma to na celu zapobieganie wypadkom. Aby sprawdzić tę wartość, tester stoi i chodzi po nachylonej powierzchni, na którą wcześniej został naniesiony olej, nosząc przy tym odpowiednie obuwie ochronne. Im wyższa grupa R, tym większy kąt nachylenia badanej powierzchni. Zakres ten wynosi od >6° do 10° przy niskim współczynniku poślizgu (R9) do >35° przy bardzo wysokim współczynniku poślizgu (R13).

Sprzęt do czyszczenia w gastronomii

To może Cię również zainteresować:

Afrykański pomór świń zapobieganie przez czyszczenie

Afrykański pomór świń (ASF): zapobieganie przez czyszczenie

Po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń w Belgii wirus pojawił się także w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypadki wystąpienia choroby już od dłuższego czasu odnotowuje się na kilku dużych obszarach Polski. Stąd też nie można wykluczyć przeniesienia wirusa do innych rejonów naszego kraju poprzez ruch turystyczny, transport towarów i zwierząt oraz turystykę myśliwską.

Koncepcja PDIR

Jak i czym profesjonalnie czyścić podłogi w hotelu lub restauracji?

Regularne i efektywne sprzątanie jest niezwykle ważne, zwłaszcza w sektorze hotelarskim. W istocie, jest ono w tej branży niezbędne.

Czyszczenie podłóg przemysłowych

Profesjonalne czyszczenie podłóg obiektów przemysłowych

Posadzki w obiektach przemysłowych wymagają zachowania szczególnej staranności i uwagi – zarówno podczas produkcji, jak i w zakresie ich powlekania, czyszczenia i konserwacji.