CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200

Tabletki do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowejz technologią iCapsol. Opakowane w rozpuszczalną w wodzie folię.

Środek czyszczący w tabletkach CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 zapewnia doskonałe efekty czyszczenia przy wyjątkowo krótkim czasie schnięcia dzięki innowacyjnej technologii iCapsol. Tabletki do rozpuszczania są pakowane pojedynczo w praktyczną folię rozpuszczalną w wodzie, dzięki czemu bardzo łatwo jest dozować odpowiednią ilość i są bezpieczne w użyciu. Skuteczny środek do dogłębnego czyszczenia w ramach ekstrakcji natryskowej w urządzeniach ekstrakcyjnych Puzzi i urządzeniach do czyszczenia wykładzin niezawodnie usuwa nawet silne zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Nie ma potrzeby spłukiwania, ponieważ innowacyjna, oszczędzająca czas (i koszty) technologia iCapsol dosłownie otacza zanieczyszczenia podczas czyszczenia tekstylnych pokryć podłogowych, dzięki czemu krystalizują się one podczas schnięcia, co ułatwia ich odkurzenie bez konieczności spłukiwania. Niezawierający fosforanów środek czyszczący w tabletkach CarpetPro Cleaner iCapsol, RM 760 otrzymał certyfikat Woolsafe, co oznacza, że nadaje się do pokryć podłogowych wykonanych zarówno z włókien syntetycznych, jak i naturalnych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania 200
Opakowanie (szt.) 1
pH 8,9
Waga z opakowaniem (kg) 3,7

Właściwości

 • Skuteczny środek do podstawowego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerek
 • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
 • Technologia iCapsol: nie trzeba płukać, dlatego powierzchnie nie są przemoczone
 • Redukuje czas płukania
 • Ochrona skóry rąk dzięki starannemu opakowaniu każdej tabletki
 • Folia z tabletek ropuszcza się wraz z tabletką
 • Bezpieczne działanie czyszczące
 • Czyszczenie we wszystkich zakresach temperaturowych
 • Wolny od środków wybielających
 • Poprawia higienę posadzki
 • Przyjemny, świeży zapach
 • Tabletki
 CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200
 CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200
 CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200
 CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200
 CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – tabletki, 200 szt., 200
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Ostrzeżenie
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
 • Czyszczenie wnętrz samochodów
 • Powierzchnie tekstylne