ที่ตั้งโชว์รูมและศูนย์บริการ

บริการจัดเก็บ_การทดสอบ

บริการหลังการขาย แจ้งซ่อมกลุ่มสินค้าบ้านและสวนของ Karcher

บริการซ่อมแซมสินค้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดของ Karcherสามาารถสอบถามค่าธรรมเนียมในการซ่อมได้ที่

Line: @servicekarcher

โทรศํพท์: +66 2 021 2830 - 59 

ฝ่ายขายและฝ่ายบริการ +66 2 056 7700

 

บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริการหลังการขาย แจ้งซ่อมกลุ่มสินค้าอุตสหกรรม (professional)  ของ Karcher

บริการซ่อมแซมสินค้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดของ Karcherสามาารถสอบถามค่าธรรมเนียมในการซ่อมได้ที่

Line: @servicekarcher

โทรศํพท์: +66 2 021 2830 - 59

ติดต่อฝ่ายขายและฝ่ายบริการ  +66 2 056 7700