ความสำเร็จจากระบบที่ประกอบขึ้นจากหลายโมดูล

ข้อดีสำคัญประการหนึ่งของการวางแผนระบบก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของคาร์เชอร์ที่นำมาใช้ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับงานทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ สิ่งนี้ทำให้คาร์เชอร์สามารถนำเสนอส่วนประกอบที่ประกอบขึ้นจากหลายโมดูลและสามารถใช้ร่วมกันได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้สามารถกำหนดโครงสร้างเพื่อให้ได้โซลูชั่นระบบที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้งานได้อย่างครอบคลุม ข้อเท็จจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราคือบทสรุปจากประสบการณ์อันยาวนานหลายปีในการให้บริการทำความสะอาดถังบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ และข้อเท็จจริงที่ว่าเราได้รักษามาตรฐานคุณภาพของอุตสาหกรรมนี้ให้อยู่ในระดับสูงสุดมาตลอดนั้นต่างเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปและไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายใดๆ

การทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์

การทำความสะอาดภายใน: ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับหัวฉีดที่ถูกประเภทเป็นหลัก

อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์ของคาร์เชอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้กับงานทำความสะอาดทุกประเภทและส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามมาตรการป้องกันอันตรายจากการระเบิด ATEX 94/9 อัตราการไหลของน้ำและแรงดันในการฉีดทำความสะอาดสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะงานได้ ชุดขับมีให้เลือกทั้งแบบขับดันด้วยน้ำแรงดันสูงหรือด้วยระบบไฟฟ้าหรือมอเตอร์อัดลม การหมุนของหัวฉีดสามารถไปถึงจุดที่ต้องการได้โดยอาศัยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาของตัวรองรับหัวฉีดในสองระนาบ ฟันที่มีลักษณะไม่สมมาตรกันซึ่งมีอยู่จำนวนมากจะช่วยทำให้น้ำที่ฉีดออกไปเป็นมุมกว้างและทำความสะอาดพื้นผิวภายในทั้งหมดได้อย่างสะอาดหมดจด

HKS 100

ชุดควบคุมความเร็ว HKS 100

สำหรับช่องเปิดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไป: ชุดควบคุมความเร็ว HKS 100 พร้อมหัวฉีดสองชุดหรือสี่ชุดและขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (โดยใช้หลักการแรงสะท้อนกลับ) เหมาะสำหรับใช้งานกับถังบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดจนถึงประมาณ 40,000 ลิตร แรงดันในการฉีดทำความสะอาดสูงสุด 100 บาร์ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีการสัมผัสกับน้ำยาทำความสะอาดผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมและสามารถนำมาทำความสะอาดได้โดยใช้กรด สารละลายอัลคาไลน์ ตัวทำละลายชนิดต่างๆ และอะซีโตน นอกจากนี้ เบรกระบบไฮดรอลิกที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยก็ยิ่งทำให้ความเร็วมีเสถียรมากยิ่งขึ้นด้วย

HKF 200

HKF 200

สำหรับช่องเปิดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไป: หัวฉีดทำความสะอาดภายในผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมรุ่น HKF 200 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์อัดลมชนิดสองหรือสี่หัวฉีด โดยมีแรงดันถึง 200 บาร์สำหรับถังบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดจนถึงประมาณ 70,000 ลิตร ชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมดที่มีการสัมผัสกับน้ำยาทำความสะอาดผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับสารชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรด สารละลายอัลคาไลน์ และตัวทำละลาย รวมถึงน้ำยาทำความสะอาดที่มีค่า pH ในระดับต่างๆ

ICH 120/14 Ps F2

ICH 120/14 Ps F2 – โครงแบบพับเก็บได้

หัวฉีดทำความสะอาดภายในแบบขับดันด้วยน้ำแรงดันสูงสำหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกแท็งก์ชนิดมีสี่ถึงแปดเพลา ช่วยให้สามารถดำเนินขั้นตอนหลายขั้นตอนได้ด้วยการเคลื่อนที่เพียงครั้งเดียว ให้ความร้อนด้วยไอน้ำผ่านหัวฉีดที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เอาไว้ในตัวอย่างครบครัน การฉีดทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูงที่ทรงประสิทธิภาพดำเนินการผ่านหัวฉีดขับดันด้วยน้ำแรงดันสูง แล้วจึงตามด้วยขั้นตอนการเป่าแห้ง ขั้นตอนทั้งหมดดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

HKF 200 C2 – ที่สุดของความอเนกประสงค์

HKF 200 C2 – ที่สุดของความอเนกประสงค์

HKF 200 รุ่นปรับแต่งใหม่ อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและ "การใช้งานหนัก" อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในรุ่นนี้สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยการเพิ่มอัตราการไหลของน้ำขึ้นเป็นสองเท่าและลดความเร็วลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (เลือกลดความเร็วแบบแมนนวล) ทำให้สามารถนำไปใช้กับงานทำความสะอาดเฉพาะอย่างได้ เช่น การทำความสะอาดแท็งก์และไซโล (การใช้งานปกติ) รวมถึงการทำความสะอาดถังบรรจุภัณฑ์ขนาด 20 ฟุต (หัวฉีดทรงพลัง)

HKF 50

HKF 50

สำหรับช่องเปิดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป: หัวฉีดทำความสะอาดภายในรุ่น HKF 50 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์อัดลมสำหรับใช้กับถังบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่เกิน 3,000 ลิตรที่แรงดันไม่เกิน 100 บาร์ สามารถนำกรดและสารละลายอัลคาไลน์ชนิดต่างๆ มาเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่มีค่า pH ต่างกันได้หลายระดับ

ปั๊มแรงดันสูง: แรงดันสูงสำหรับทุกความต้องการ

ปั๊มแรงดันสูงของคาร์เชอร์สำหรับใช้ทำความสะอาดภายในแท็งก์ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้กับน้ำหรือตัวทำละลาย กรด และสารละลายอัลคาไลน์ชนิดต่างๆ ปั๊มชนิดพิเศษผ่านการรับรองให้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่อันตรายได้ โดยสามารถกำหนดขีดความสามารถของปั๊มเพื่อให้สร้างแรงดันที่ระดับต่างๆ และที่อัตราการไหลต่างๆ ได้เกือบทุกระดับ ชุดอุปกรณ์เฉพาะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาสามารถนำไปใช้ได้กับงานทุกประเภท ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีนำระบบเคลื่อนที่เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมเคมีเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะการทำความสะอาดภาชนะผสมและแท็งก์แบบติดตั้งอยู่กับที่โดยใช้สารที่ไม่ละลายน้ำ

ปั๊มแรงดันสูงแบบติดตั้งรุ่น HDI 38/12

ปั๊มแรงดันสูงแบบติดตั้งรุ่น HDI 30/10 หรือ 38/12

ชุดปั๊มแรงดันสูงเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของระบบทำความสะอาดแท็งก์ ปั๊มเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้มีความคงทนใช้งานได้หลายปีภายใต้สภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการใช้วัสดุคุณภาพสูง เช่น เหล็กกล้าไร้สนิมและเซรามิก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มจำนวนมาก ครอบคลุมตั้งแต่ระบบควบคุมการไหลอัตโนมัติ ชุดกำหนดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดแบบดูดเข้าด้านข้างสองด้าน ไปจนถึงการทำงานโดยใช้น้ำร้อน (80°C) ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

ปั๊มแรงดันสูงแบบติดตั้งรุ่น HDI 56/20

ปั๊มแรงดันสูงแบบติดตั้งรุ่น HDI 56/20

ปั๊มอุตสาหกรรมอันแข็งแรงทนทาน ออกแบบมาสำหรับใช้ทำความสะอาดภายในถังบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกแท็งก์ มาพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มสำหรับการใช้งานเฉพาะซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ชุดกำหนดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดแบบดูดเข้าด้านข้างสองด้าน ระบบควบคุมการไหลอัตโนมัติ ไปจนถึงการทำงานโดยใช้น้ำร้อน (80°C) ที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

SHD-R 3000 S

ปั๊มแรงดันสูงแบบติดตั้งรุ่น SHD-R 3000 S, SSR หรือ LM

ปั๊มแบบลูกสูบขับเคลื่อนด้วยสายพานที่ใช้น้ำดื่ม กรด สารละลายอัลคาไลน์ หรือตัวทำละลายชนิดต่างๆ เป็นน้ำยาทำความสะอาด ชุดอุปกรณ์เฉพาะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาสามารถนำไปใช้ได้กับงานทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบเคลื่อนที่ให้เลือกใช้งานด้วย

HDC Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบติดตั้งพร้อม HDC รุ่นคลาสสิก/มาตรฐาน/ขั้นสูง

โมดูลปั๊มแบบติดตั้งเหล่านี้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ HDC เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดภายนอก สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อดีของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถดูได้จากโบรชัวร์แยกต่างหาก

เครื่องทำน้ำร้อน: น้ำร้อนและไอน้ำมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน

ต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและความปรารถนาที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือประเด็นสำคัญในการออกแบบระบบ ด้วยเหตุนี้ คาร์เชอร์จึงนำเสนอส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งประกอบจากหลายโมดูลที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราแต่ละคนและทุกคน เราจึงมีตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ระบบนำความร้อนกลับมาใช้และแหล่งพลังงานทางเลือกต่างๆ

HWE 4000

เครื่องทำน้ำร้อน HWE 4000

เครื่องทำน้ำร้อนแบบติดตั้งขนาดเล็กซึ่งผ่านการทดสอบแล้วเหมาะสำหรับใช้งานร่วมด้วยน้ำมันหรือแก๊ส เครื่องทำน้ำร้อนประสิทธิภาพสูงซึ่งมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใครรุ่นนี้สามารถนำมาใช้เพิ่มอุณหภูมิให้สูงถึง 90°C (160 บาร์และ 4,000 ลิตร/ชั่วโมง) หรือให้กำเนิดไอน้ำที่ให้ความร้อนถึง 140°C (20 บาร์และ 2,000 ลิตร/ชั่วโมง) ดีไซน์แบบโมดูลทำให้สามารถขยายระบบไปเป็นการทำงานแบบใช้การฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมชุดอุปกรณ์เฉพาะที่ติดตั้งเพิ่ม เครื่องทำน้ำร้อนรุ่น HWE 400 ได้รับการออกแบบและผลิตจากวัสดุสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น คอยล์เหล็กกล้าไร้สนิมที่ผ่านการรับรองโดย TÜV และการเริ่มการใช้งานระบบแบบง่าย เครื่องทำน้ำร้อนรุ่นใหม่แบบใช้แก๊สสามารถปรับการตั้งค่าอุณหภูมิแต่ละค่าได้ง่ายขึ้น ทำให้ประหยัดพลังงานแม้ในกรณีที่อุณหภูมิของน้ำจะไม่คงที่ (ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากน้ำเสีย)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนรุ่น WT 560/1100

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนรุ่น WT 560/1100

ชุดควบคุมการไหลสวนทางแรงดันสูงแบบติดตั้งที่ผ่านการรับรองโดย TÜV สำหรับทำน้ำร้อนพร้อมกับไอน้ำอิ่มตัว ออกแบบมาให้สามารถเพิ่มอุณหภูมิได้สูงถึง 95°C จากการผลิตที่เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงและกระบวนการที่เชื่อถือได้ ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยระดับสูงโดยที่มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ

หากภายในระบบไม่มีไอน้ำ สามารถติดตั้งหม้อไอน้ำเพิ่มเติมเข้ากับโซลูชั่นระบบได้

การควบคุม การติดตามตรวจสอบ และกระบวนการจัดทำเอกสาร

แนวคิดการควบคุมซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากคาร์เชอร์สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานของอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสูงของผลิตภัณฑ์ คาร์เชอร์จึงเลือกใช้เฉพาะส่วนประกอบจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเท่านั้น ชุดควบคุมแต่ละชุดจะผลิตขึ้นตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้าและพัฒนาขึ้นสำหรับระบบดังกล่าวโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรีเลย์หรือตัวควบคุม PLC โหมดแมนนวลหรืออัตโนมัติ การบันทึกข้อมูลหรือการสร้างเครือข่ายข้อมูล

การบริหารจัดการข้อมูลการทำความสะอาด

ตัวควบคุม PLC

ระบบนี้ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยซึ่งออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษผ่านระบบควบคุมที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ (PLC) แนวคิดของการควบคุมและระบบประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือกใช้ซึ่งช่วยให้สามารถนำไปปรับใช้เป็นการเฉพาะเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขของลูกค้าแต่ละรายได้

แผงควบคุมแบบสัมผัส

แผงควบคุมแบบสัมผัส

แผงควบคุมแบบสัมผัสใช้งานได้ง่าย เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้สามารถติดตามตรวจสอบและปรับค่าพารามิเตอร์ควบคุมต่างๆ ได้ รวมทั้งแสดงข้อความระบุความผิดปกติต่างๆ

การบริหารจัดการข้อมูลการทำความสะอาด

การบริหารจัดการข้อมูลการทำความสะอาด (CDM)

ซอฟต์แวร์ CDM ของคาร์เชอร์จะบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำงาน การใช้พลังงาน และค่าพารามิเตอร์แต่ละค่าในระหว่างที่ทำความสะอาด ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บบันทึกลงในไฟล์ Microsoft Access เพื่อทำการประเมินสำหรับลูกค้าแต่ละรายและสามารถพิมพ์ออกมาเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมแล้ว

Teleservice

บริการทางไกล

ทุกระบบสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านสายข้อมูล ISDN ได้หากต้องการ ทำให้สามารถเข้าถึงระบบควบคุมได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำการอัพเดตซอฟต์แวร์และใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนทางออนไลน์

การแสดงผล

จอแสดงการควบคุม/ระบบ

คาร์เชอร์สามารถแสดงข้อมูลการควบคุมระบบต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่อุปกรณ์ควบคุมระบบขนาดเล็กที่ใช้ลอจิกควบคุมอย่างง่าย (รีเลย์) ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ที่มีข้อกำหนดการทำความสะอาดที่สลับซับซ้อน (PLC) รวมถึงอุปกรณ์ทางเลือกอื่นๆ อีกมากมายหลายแบบ แผงควบคุมแบบสัมผัสนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ และจอแสดงระบบพีซียังช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วย

  • พีซีอีกเครื่องที่อยู่ในห้องควบคุมจะมีส่วนติดต่อผู้ใช้และชุดซอฟต์แวร์
  • จอแสดงส่วนประกอบที่กำลังทำงาน
  • มีความอเนกประสงค์เนื่องจากมีตัวเลือกในการกำหนดค่าพารามิเตอร์ได้ถึง 7 โปรแกรมอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริมและน้ำยาทำความสะอาด

โซลูชั่นระบบของคาร์เชอร์คือบทสรุปของการนำอุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์เสริม และน้ำยาทำความสะอาดมาประกอบรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์ เช่น เครื่องปรับความกระด้างของน้ำ ชุดกำหนดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดแบบดูดหรือใช้แรงดันเข้าด้านข้าง หรือระบบเป่าแห้งประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้กับงานด้านอื่นๆ ที่ยังไม่เคยมีการใช้งานมาก่อนได้อย่างครอบคลุม พื้นที่ด้านนอกของถังบรรจุภัณฑ์สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้ก้านต่อปืนเครื่องฉีดน้ำ ระบบป้องกันการตกจากที่สูงและระบบกราวด์ทำให้สามารถดำเนินขั้นตอนสำคัญและเกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ชุดควบคุมปริมาณน้ำยาทำความสะอาด

ใช้ได้มากเท่าที่จำเป็น ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

คาร์เชอร์ขอเสนออุปกรณ์สำหรับกำหนดปริมาณน้ำยาทำความสะอาดที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพไว้วางใจได้ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นเป็นนวัตกรรมอันทันสมัยสำหรับลดปริมาณการใช้น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาดมาตรฐานจะถูกเติมที่ด้านดูดน้ำเข้า น้ำยาทำความสะอาดชนิดเข้มข้นพิเศษจะถูกเติมเข้าไปในท่อแรงดันสูงโดยตรง การใช้สารเคมีที่แรงดันต่ำและจากนั้นจึงตามด้วยการทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงจะช่วยยืดเวลาในการสัมผัสให้นานขึ้นและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก

สะอาดหมดจดกว่า ปลอดภัยกว่า

สะอาดหมดจดกว่า ปลอดภัยกว่า

มีอุปกรณ์เสริมมากมายหลายแบบให้เลือกใช้สำหรับทำความสะอาดฝาปิดแท็งก์รูปโดมและภายนอกของรถบรรทุกแท็งก์และไซโล เช่น หัวฉีดอันทรงพลังที่ได้รับสิทธิบัตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้

ในช่วงการวางแผนและออกแบบทางวิศวกรรมระบบได้มีการพิจาณาถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เช่น ระบบป้องกันการตกจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นแบบรายบุคคลและแบบรวมทั้งระบบเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

น้ำยาทำความสะอาด

น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสำหรับงานแต่ละประเภท

คาร์เชอร์มีประสบการณ์มาเป็นเวลานานหลายปีในการพัฒนาและผลิตน้ำยาทำความสะอาด ดังนั้นจึงสามารถนำเสนอน้ำยาทำความสะอาดชนิดต่างๆ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง อีกทั้งยังได้มีการพิจารณาถึงข้อดีเหล่านี้ในระหว่างช่วงของการวางแผนระบบด้วย ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการทำความสะอาด เวลาที่ใช้ในการทำงาน ปริมาณน้ำยาที่ใช้หรือการนำกลับมาใช้ซ้ำ และการกำจัดทิ้งได้ล่วงหน้า

ลมร้อนหรือลมเย็น (พื้นหลัง: สีเทา)

ลมร้อนและลมเย็น

เครื่องเป่าลมร้อนของคาร์เชอร์สามารถนำมาใช้เป่าลมร้อนหรือลมเย็นเข้าไปในแท็งก์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

ชุดรอกยกสำหรับหัวฉีดทำความสะอาด

ชุดรอกยกสำหรับหัวฉีดทำความสะอาด

มีชุดรอกยกไฟฟ้าและนิวเมติก รวมทั้งระบบถ่วงสมดุลหัวฉีดต้นทุนต่ำและควบคุมการทำงานแบบแมนนวลสำหรับใช้ควบคุมการทำงานของหัวฉีดทำความสะอาด

การรับรองมาตรฐาน ATEX

อุปกรณ์ควบคุมระบบทั้งหมดและอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในส่วนใหญ่ รวมถึงปั๊มแรงดันสูงจำนวนมากของคาร์เชอร์ล้วนได้มาตรฐาน ATEX

ATEX