เครื่องปั่นเงา

เมื่อรองเท้าทิ้งรอยสกปรกไว้: เครื่องขัดเงาของคาร์เชอร์จะทำให้พื้นกลับมาเงาอีกครั้ง ด้วยระบบพลังงานจากแบตเตอรี่จึงไม่มีสายไฟเกะกะ สามารถใช้งานได้แม้ในเวลาทำการ

0 Products
คาร์เชอร์