เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมกันระเบิด

ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับบรรยากาศที่อาจระเบิดได้ การดูดฝุ่นในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดทำให้เกิดความต้องการสูงสุดในคุณภาพของเครื่องจักร เครื่องดูดฝุ่นของKärcher Ex เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ซึ่งบางรุ่นได้รับการรับรองโดยTÜVSüdและ IBExU

0 Products
คาร์เชอร์ ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับบรรยากาศที่อาจระเบิดได้