เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับของเหลวและเศษวัสดุ

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับเศษโลหะที่มีความคมและสารหล่อเย็นที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในปริมาณมาก เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้งานได้นานหลายชั่วโมงต่อวันหรือทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรม เพื่อดูดเก็บเศษโลหะที่มีความคมตั้งแต่ปริมาณเล็กน้อยถึงปริมาณมากที่ปล่อยออกมาผ่านของเหลว เช่น น้ำมันอิมัลชันทำความเย็นและน้ำ

0 Products
คาร์เชอร์ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับเศษโลหะที่มีความคมและสารหล่อเย็นที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในปริมาณมาก