PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP

Kể từ khi được thành lập dưới dạng một công  ty gia đình hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị hơn 80 năm trước, Kärcher đã phát triển thành một thương hiệu toàn cầu với ba trụ cột chính đem đến khách hàng: hiệu quả vượt trội, đổi mới và chất lượng. Ở phần này, bạn có thể xem một tóm tắt ngắn về lịch sử công ty của chúng tôi và nhiều giải thưởng chúng tôi đã đạt được. Thêm vào đó, bạn sẽ tìm được bộ quy tắc ứng xử, các tổ chức chúng tôi là thành viên và những sáng kiến được chúng tôi thực hiện nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Chiến lược của Chúng tôi

“Kärcher là một công ty đi đầu về phát triển bền vững trong thị trường làm sạch với mức độ tín nhiệm và hài lòng cao nhất của khách hàng". Phần này tóm tắt mục tiêu quản lý phát triển bền vững của chúng tôi. Để thực hiện tầm nhìn này trên thực tế vào năm 2020, Tập đoàn Kärcher Group đã đặt mục tiêu phát triển bền vững chiến lược. Dựa trên kết quả khảo sát cổ đông, chương trình phát triển bền vững 2014 "Phát triển Bền vững Tối ưu" đã được áp dụng cho các năm sau. Nó bao gồm 14 mục tiêu toàn diện cho toàn bộ tập đoàn và chia thành sáu lĩnh vực hoạt động dưới đây:

  • Trách nhiệm với môi trường
  • Trách nhiệm với sản phẩm
  • Trách nhiệm với chuỗi cung ứng
  • Trách nhiệm với công ty
  • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
  • Trách nhiệm với nhân viên

Các giải thưởng


Hiệp hội và Sáng kiến

Ký Hiệp ước Hành động Paris bảo vệ khí hậu

Là một công ty hoạt động trên toàn cầu, Kärcher và hàng trăm công ty khác đã ký Hiệp ước Hành động Paris. Các chính trị gia bị thúc giục thực hiện các biện pháp nhất quán chống biến đổi khí hậu và phát thải khí nhà kính trong Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu của Liên Hợp Quốc vào năm 2015. Cần phải có một thỏa thuận đầy tham vọng, ổn định và công bằng về biến đổi khí hậu. Mục tiêu của thỏa thuận này là đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và hạ tầng có mức phát thải thấp để đảm bảo tăng trường bền vững và hỗ trợ thực hiện mục tiêu giữ mức độ ấm lên toàn cầu ở dưới 2°.

ParisPledge_Badge.jpg

Đối tác của sáng kiến bền vững BlueCompetence của VDMA

Sáng kiến BlueCompetence đặt mục tiêu tập trung vào phát triển bền vững kỹ thuật máy móc và hệ thống, tích cực thúc đẩy và cung cấp công nghệ bền vững. BlueCompetence xác định tiêu chí và tiêu chuẩn phát triển bền vững minh bạch và đáng tin cậy mà chúng tôi là một đối tác thực hiện. Sáng kiến này tạo điều kiện định hướng và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong quá trình tìm kiếm giải pháp, sản phẩm hoặc công ty bền vững.

Blue Competence

Bộ quy tắc ứng xử

Nhân quyền và tuân thủ pháp luật

Chúng tôi tôn trọng nhân quyền và luật pháp, giá trị, tiêu chuẩn và hệ thống xã hội ở tất cả các quốc gia tương ứng.

Phân biệt đối xử

Chúng tôi không tha thứ cho bất cứ loại phân biệt đối xử nào liên quan đến giới tính, độ tuổi, chủng tộc, quốc tịch, khuyết tật, nguồn gốc xã hội và thiên hướng tình dục. Chúng tôi ủng hộ cơ hội bình đẳng.

Lao động trẻ em

Chúng tôi lên án việc sử dụng lao động trẻ em và tuân thủ quy định pháp luật về độ tuổi tối thiểu của nhân viên.

Lao động khổ sai và hình phạt

Chúng tôi lên án lao động khổ sai và hình phạt về thể chất, đe dọa và quấy rối nhân viên.

Tham nhũng

Chúng tôi lên án bất cứ loại hình tham nhũng nào.

Quyền tự do tham gia công đoàn

Chúng tôi công nhận quyền của người lao động trong việc tự do tham gia công đoàn. Chúng tôi cùng làm việc với đại diện của người lao động dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Tiền công và giờ làm việc công bằng

Tiền công và khoản đóng góp xã hội tuân thủ yêu cầu tối thiểu của pháp luật áp dụng trong nước.

Sức khỏe và an toàn

Chúng tôi bảo vệ nhân viên khỏi mối nguy hại ở nơi làm việc và ủng hộ các biện pháp cải thiện sức khỏe.

Bảo vệ môi trường

Chúng tôi thiết kế sản phẩm, dịch vụ và quy trình phù hợp với môi trường. Ở tất cả những nơi chúng tôi hoạt động, chúng tôi luôn tuân thủ yêu cầu về môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm.