Máy làm sạch

Ống bọc ngoài chất lượng cao bằng các loại vải dệt khác nhau - hoàn hảo để lau kính và tất cả các loại bề mặt nhẵn một cách nhanh chóng.

Kärcher
  • So sánh sản phẩm
  • |
0 Products