Hệ thống phun nước cho chổi biên

Hệ thống phun nước để đóng bụi, bao gồm đầu phun cho chổi biên trái và thùng nhựa 30 lít rất ổn định. Có thể tháo rời, có rãnh thoát nước, gắn đai an toàn.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 16,75