Mỡ cho đầu ren, không chứa silicone

Các ren của đầu phun phải được xử lý thường xuyên bằng loại mỡ không chứa silicone này.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,005
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có