Coupler -2xM22x1,5

สำหรับการแทนที่คอยล์ร้อนที่ถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดทางเลือก: 4.111-029.0 อะแดปเตอร์ 1 - ท่อเก่า / ท่อใหม่

ขั้วต่อคู่ทองเหลืองสำหรับเชื่อมต่อและขยายท่อแรงดันสูง พร้อมยางป้องกัน ขั้วต่อ: 2x M 22 x 1.5 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.149
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้