ขนาดใหญ่

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นขนาดใหญ่สำหรับใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง ในธุรกิจด้านการก่อสร้าง การเกษตร อุตสาหกรรม และงานเทศบาล จำเป็นต้องใช้กำลังในการทำความสะอาดสูงสุด อุปกรณ์ทำความสะอาดรุ่นขนาดใหญ่จึงออกแบบแรงดัน อัตราการไหล และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับงานหนักได้อย่างสมดุล

คาร์เชอร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นขนาดใหญ่สำหรับใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง
  • เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
  • |
0 Products