Máy phun rửa áp lực cao HD 5/11 C

Xin lỗi, sản phẩm quý khách yêu cầu đang tạm ngưng giao dịch. Tuy nhiên, phụ kiện, chất tẩy rửa và hướng dẫn sử dụng vẫn được tiếp tục cung cấp.

Chuyển qua dòng sản phẩm hiện có.
Phụ kiện
Chất tẩy rửa