Bánh xe, chống đâm thủng, 305 × 105

Bánh xe hoàn toàn bằng xốp, chống thủng với viền kim loại.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,73
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có