BC 1/1.8

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin 100 - 240 - 50 - 60
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có