Đệm côn hoàn chỉnh

Để lắp đặt ống cao áp có khớp nối đực trên ren với M22 x 1.5 Thay thế: 4.111-032.0 Bộ chuyển đổi 4 - Thiết bị mới/ Ống xoay cũ

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường ren kết nối M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,184