Bydło mleczne i hodowla bydła

Posiadanie właściwych standardów higieny jest kluczowe dla hodowli bydła mlecznego i cieląt. Wymagania dotyczące czystości są różne w przypadku szałasów (igloo) i zagród dla cieląt, a także dojarek, dojarni oraz hali udojowej – jak również całego obszaru gospodarstwa.

icon_arrow

Rekomendowane produkty