Detergent pentru obiecte sanitare, uz cotidian, pregatit pentru utilizare CA 20 R

Detergent ecologic, pregatit de utilizare, pentru curatare zilnica. Ideal pentru curatarea zilnica a obiectelor sanitare. Impachetare 12 sticle si 2 capete de pulverizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 0,5
Unitate de ambalare (Pieces) 12
Valoare pH 2,1
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x H) (mm) 302 x 187 x 244
Produs
 • Detergent sanitar, gata preparat, pentru curatare zilnica
 • Indeparteaza urme de calcar, sapun si urina precum si alte murdariri tipice in domeniul sanitar.
 • Performanta mare de curatare.
 • Suprafetele clatite se usuca fara urme
 • Cu efect "Easy-clean". Usureaza curatarile urmatoare
 • Sticla de pulverizat de 500 ml, usoara si ergonomica cu pulverizator profesional cu duza spumare
 • Pulverizatoarele profesionale reutilizabile
 • Miros placut si proaspat
 • Etichetare conforma Normelor Europene
 Detergent pentru obiecte sanitare, uz cotidian, pregatit pentru utilizare CA 20 R
 Detergent pentru obiecte sanitare, uz cotidian, pregatit pentru utilizare CA 20 R
 Detergent pentru obiecte sanitare, uz cotidian, pregatit pentru utilizare CA 20 R
 Detergent pentru obiecte sanitare, uz cotidian, pregatit pentru utilizare CA 20 R
 Detergent pentru obiecte sanitare, uz cotidian, pregatit pentru utilizare CA 20 R
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
 • H315 Provoacă iritarea pielii.
 • H318 Provoacă leziuni oculare grave.
 • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
 • P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
 • P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
 • P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P501a Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naţionale/internaţionale.

Video

Domenii de intrebuintare
 • Zone sanitare
Accesorii