Đầu phun mở rộng, XXL, 500 mm

Đầu phun mở rộng 500 mm.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,384
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có