Certyfikat VDA

Certyfikat VDA dla Kärcher

Firma Kärcher posiada certyfikat VDA dla technologii mycia oraz dla chemii samochodowej, który został przyznany przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Samochodowego (Verband der Automobilindustrie), instytucję uznawaną za największy autorytet i zrzeszającą wiodących producentów pojazdów z Niemiec .

VDA QMC jest certyfikatem wydawanym przez ekspertów jakości, którzy na zlecenie producentów i dostawców samochodów prowadzą badania w celu opracowania jednolitych standardów technologicznej jakości produktu w zakresie funkcjonalności, praktyczności, niezawodności, trwałości a także bezpieczeństwa użytkowania. Każda firma chcąc uzyskać certyfikat musi osiągnąć co najmniej 90 % zgodności z jakością oczekiwaną przez VDA.

Certyfikat VDA stanowi najlepsze potwierdzenie, że chemia do myjni Karcher jest nie tylko bardzo skuteczna, ale i bezpieczna dla lakieru.

Środki Kärcher spełniają rygorystyczne przepisy z zakresu ochrony środowiska, ulegają biodegradacji, są wolne od metali ciężkich, halogenoalkanów, fosforanów. Posiadają formułę ASF, co oznacza ich szybką zdolność do separacji oleju i tłuszczów w separatorze olejowym i zarazem czyni je wysoce konkurencyjnymi ekologicznie. Ponadto, chemia Kärcher zapewnia ochronę przed osadzaniem się kamienia, aż do 140°C, czego dowiodły długotrwałe testy nagrzewnic w urządzeniach Karcher.