Technologia Yello

Yello_Karcher_1260x456px.jpg

Koncepcja mycia bezdotykowego

Firma Kärcher jako światowy lider w produkcji urządzeń myjących wysokociśnieniowych opracował i rozwinął koncepcję samoobsługowego mycia i konserwacji pojazdów przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem z dodatkiem środków pielęgnacyjnych.

Produkowane przez firmę Kärcher niezawodne systemy wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących nie tylko dają szansę na założenie własnej firmy, lecz także na czerpanie dodatkowych dochodów na stacjach benzynowych, przy salonach, warsztatach i myjniach samochodowych.

Koncepcja mycia ciśnieniowego (bezdotykowa) powstała jako alternatywa do myjni automatycznych szczotkowych, dająca możliwość mycia pojazdów również o nieregularnych kształtach jak i przyczep, samochodów terenowych, motocykli itp. Jednocześnie sposób mycia przy pomocy strugi wody pod wysokim ciśnieniem (100 bar, zapotrzebowanie wody 500 l/godz) z łagodnym środkiem myjącym lub nanoszenie piany przy pomocy dodatkowej lancy nie pozostawia żadnych śladów na lakierze.

Systemy pielęgnacji woskiem na gorąco (polimer) i płukanie z osuszeniem wodą zdemineralizowaną powodują, że lakier ma znakomity wygląd przez wiele lat.

Inwestycja

Kärcher konsekwentnie stosuje przy tym zasadę samoobsługi, dlatego wyposaża myjnie w elektroniczne wrzutniki przystosowując je do różnych systemów płatniczych: żetonów, waluty danego kraju czy środków zapłaty bezgotówkowej takich jak karty czy systemy kodowe.

Cała technologia może znajdować się w szafie posadowionej na wysepce - nazwa marketingowa Yello Kärcher (dla 1-4 stanowisk myjących) lub też w kontenerze - Clean Park (dla > 4 stanowisk). Koncepcja oparta jest na sprzedawaniu czasu niezbędnego do wykonania poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, a uruchomienie technologii następuje przez wrzut monety lub żetonu. Proces mycia odbywa się na zadaszonym stanowisku (pod wiatą), którego kształt i plany będące podstawą dalszych uzgodnień budowlanych udostępniane są przez firmę Kärcher. Oczywiście dopuszczalne są inne formy architektoniczne pod warunkiem pozostawienia stanowiska do mycia o wymiarach sz. x dł. 4,8m x 5,5 m (wymiary w osi słupów) Cała płyta myjąca ze względu na grzanie podłoża powinna mieć długość 6,2 m. Beton stanowiska powinien mieć klasę min B 35 i zachowane odpowiednie spadki związane z odprowadzaniem wody. Należy też zadbać o odpowiednią chropowatość, aby uniknąć pośliźnięć się osób myjących.

Istotnym elementem całej technologii jest system odprowadzania wody. Ze względów higienicznych nie zaleca się stosowania obiegu zamkniętego wody. Klient myjący pojazd może znajdować się we mgle wodnej, a przy stosowaniu obiegu zamkniętego, w wodzie mogą znajdować się bakterie i drobnoustroje. Dlatego też firma Kärcher nie oferuje dla tej koncepcji obiegu wody. Woda odprowadzana do kanalizacji musi spełniać odpowiednie normy oraz wymagania lokalne. Zasadniczo system składa się z osadników szlamowych gdzie następuje sedymetacyjne wytrącenie zanieczyszczeń oraz odolejaczy koalescencyjnych spełniających normę DIN 1999 oraz posiadających odpowiednie aprobaty Instytutu Ochrony Środowiska. Środki chemiczne firmy Krcher stosowane w procesie mycia nie tworzą emulsji trwałych z ropopochodnymi oraz mają odpowiednie atesty PZH.

Inwestowanie w nowoczesne myjnie samoobsługowe jest bardzo opłacalne, a z systemami firmy Kärcher optymalnie dostosowanymi do miejscowych warunków nie może się nie udać. W praktyce okazuje się jednak, że samemu często trudno poradzić sobie z planowaniem i realizacją wiele obiecującego projektu. Dlatego też Kärcher oferuje swoją pomoc. W zależności od indywidualnych wyobrażeń można skorzystać z kompletnej oferty lub z tylko z propozycji niezawodnej technologii.

Znakomitym uzupełnieniem oferty jest posiadanie kilku stanowisk z odkurzaczami samoobsługowymi. Nasza firma posiada specjalnie skonstruowane wysokowydajne odkurzacze zarówno na 220V jak i 380V do pojedynczych lub podwójnych stanowisk.