EKONOMICZNA OBSŁUGA PORTALOWYCH MYJNI SAMOCHODOWYCH

Utrzymanie pojazdu w czystości jest bardzo ważne dla wielu właścicieli samochodów. Dlatego regularnie odwiedzają miejsca, w których mogą umyć swoje auto i przeprowadzić jego konserwację. W związku z powyższym portalowe myjnie samochodowe mogą stanowić dochodową działalność poboczną dla warsztatów samochodowych, stacji paliw i salonów samochodowych. Myjnie samochodowe również mogą skorzystać na instalacji oszczędnych i przyjaznych dla środowiska systemów.

Myjnie portalowe Kärcher

Opłacalny sposób na założenie myjni

Portalowe myjnie samochodowe mogą stanowić dochodowe rozwiązanie dla warsztatów, salonów samochodowych i stacji paliw. Jednakże rozmiar systemu i wyposażenia myjącego należy optymalnie dostosować do grupy docelowej i liczby pojazdów obsługiwanych w ciągu dnia. Jeśli portalowa myjnia samochodowa ma stanowić oddzielny biznes, konieczna jest dokładna analiza miejsca.

Po pierwsze należy ustalić, czy system myjący będzie używany na potrzeby własne firmy czy na zlecenie.

W przypadku zakupu portalowej myjni samochodowej jedną z najważniejszych kwestii jest jej dochodowość. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy portalowa myjnia samochodowa będzie używana wyłącznie do celów własnych firmy czy też dodatkowo na zlecenie.

Oszczędności dzięki korzystaniu z myjni portalowej Kärcher

Myjnia do celów własnych firmy

Jeśli myjnia będzie używana przeważnie do celów własnych firmy, rozmiar i konstrukcja techniczna na potrzeby salonów samochodowych zależą od liczby sprzedawanych nowych i używanych pojazdów. Z kolei w przypadku warsztatów samochodowych czynniki te zależą od liczby klientów.

Wskazówka: W obu przypadkach, obliczając rentowność inwestycji, należy wziąć pod uwagę istniejące obiekty firm zewnętrznych w okolicy.

Oszczędne myjnie portalowe Kärcher

Czyszczenie na zlecenie

W przypadku czyszczenia na zlecenie dochodowość i rodzaj wybranego systemu myjącego zależy w pierwszej kolejności od oczekiwanej liczby klientów. Aby móc to ustalić, konieczna jest dokładna analiza miejsca.

Dokładna analiza miejsca warunkiem dochodowej myjni

Jeśli myjnia jest używana do celów działalności na zlecenie, należy przeprowadzić dokładną analizę miejsca, aby zapewnić efektywność kosztową systemu. Oprócz wyboru właściwego miejsca konieczne jest uwzględnienie warunków techniczno-budowlanych, opcji finansowania oraz oceny rentowności w celu ustalenia optymalnego rozmiaru myjni i jej wyposażenia.

Mycie na zlecenie

1. Liczba obsługiwanych pojazdów, infrastruktura i konkurencja

W celu oszacowania liczby obsługiwanych pojazdów należy w pierwszej kolejności przeanalizować natężenie ruchu na miejscu, infrastrukturę w obrębie dziesięciu kilometrów oraz konkurencję w regionie.

Często odwiedzane myjnie to te zlokalizowane blisko głównych ulic, bezpośrednio przy centrach handlowych lub blisko centrum miasta. Uwzględnia się również liczbę mieszkańców na kilometr kwadratowy w najbliższej okolicy, jej strukturę społeczną, a także liczbę i rodzaj zarejestrowanych pojazdów. Właściwe urzędy rejestrowe i wydziały komunikacji mogą stanowić źródło tych informacji.

Jednakże średnia liczba klientów na miesiąc ustalona na podstawie tych danych nie będzie równać się maksymalnej możliwej liczbie pojazdów odwiedzających myjnię. Wskaźnik ten to tylko uśredniona wartość odniesienia, która nie bierze pod uwagę okresów szczytowych po okresie gorszej pogody lub nagromadzenia klientów spowodowanego przyczynami operacyjnymi.

Uwaga:

Miejskie przepisy dotyczące wody gruntowej i ochrony środowiska mają wpływ na sposób użytkowania myjni. Na przykład w wielu miejscowościach nie wolno myć samochodu na ulicy, aby nie zanieczyszczać wody gruntowej substancjami myjącymi. Jeśli tego typu przepisy są surowo egzekwowane przez władze, można oczekiwać jeszcze większej liczby klientów myjni.

2. Warunki techniczno-budowlane — pozwolenia na budowę, ochrona przed hałasem, odzyskiwanie wody itp.

Warunki techniczno-budowlane muszą być następnie zbadane na miejscu.

Portalowe myjnie samochodowe powinny mieć wystarczająco duże pomieszczenie z odpowiednim dopływem i odprowadzaniem wody, a także właściwe złącze zasilające.

Przed zainstalowaniem systemu myjącego w istniejącym pomieszczeniu należy sprawdzić, czy rozmiar pomieszczenia odpowiada wielu regulacjom bezpieczeństwa zalecanym przez stowarzyszenia branżowe (wytyczne dla systemów mycia pojazdów ZH1/543).

W przypadku budowy nowej myjni koszty zależą znacznie od tego, czy działka budowlana jest już własnością przyszłego operatora oraz czy możliwe jest uzyskanie pozwolenia na postawienie budynku komercyjnego.

Niezależnie od tego, czy budynek już istnieje czy jeszcze nie, jeśli myjnia przylega do zabudowań mieszkalnych, należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące ochrony przed hałasem. W razie potrzeby należy zwrócić się o ekspertyzę.

Należy również zaplanować i zakupić odpowiedni separator lub system recyklingu wody używanej do mycia, jeśli nie jest już obecny na miejscu. Taki separator lub system recyklingu oferuje kilka zalet, które przyspieszają amortyzację. Oprócz redukcji kosztów eksploatacji można go skutecznie zareklamować w połączeniu z systemami myjącymi i suszącymi, które oszczędzają energię. Dla wielu kierowców głównym powodem regularnego odwiedzania konkretnej myjni jest wpływ na środowisko.

Myjnie portalowe dostępne przez cały rok zyskują pozytywne opinie klientów, jeśli oferują specjalne programy myjące, takie jak mycie pianą, zabiegi gorącym woskiem i mycie podwozia. Programy te zachęcają klientów do częstszego odwiedzania myjni, szczególnie zimą i w okresie przejściowym wiosną.

Podjazd do myjni portalowej odgrywa istotną rolę w przyciąganiu klientów, a co za tym idzie — zwiększaniu dochodów. Jeśli budynek jest łatwo dostępny nawet dla dużych SUV-ów i vanów w godzinach szczytu i nie wymaga wielu manewrów, ma to pozytywny wpływ na zadowolenie klientów i częstość odwiedzin.

Przy myjni powinien znajdować się również obszar na przeprowadzenie czynności przygotowawczych i końcowych. Z jednej strony otwiera to dodatkowe możliwości biznesowe, na przykład myjnie samoobsługowe, odkurzacze na monety oraz czyszczenie dywaników. Z drugiej strony usługi te zwiększają zadowolenie i lojalność klientów.

3. Obliczanie kosztów utrzymania

Planując założenie myjni, zdecydowanie nie można pominąć kosztów utrzymania w odniesieniu do jej amortyzacji. Cena dostępnych programów myjących musi przynosić zyski w stosunku do kosztów utrzymania technologii, kosztu substancji myjących i wynagrodzeń dla pracowników. Obliczenia te uwzględniają również koszty mycia wstępnego, na przykład jeśli używane jest urządzenie wysokociśnieniowe w połączeniu ze środkami czyszczącymi.

Kalkulacja kosztów

4. Finansowanie

W końcu uwagę należy zwrócić również na rodzaj finansowania. Oprócz standardowych kredytów zwykle dostępna jest również opcja leasingu wszystkich ruchomych części systemu myjącego. Leasing może być dobrą alternatywą do zakupu, szczególnie jeśli części myjni będą regularnie ulepszane, gdyż w takiej sytuacji potrzebny jest niższy kapitał początkowy.

Finansowanie

5. Niezawodna technologia i serwis producenta

Decydując się na zakup portalowej myjni samochodowej operatorzy powinni również zwrócić uwagę na niezawodność technologii. W końcu najlepszy system myjący nie będzie zarabiał pieniędzy, jeśli przestanie działać z powodu wady technicznej.

Najlepiej, aby wszystkie elementy elektryczne spełniały aktualne wymogi bezpieczeństwa. Zamknięte kanały zasilające, wodoodporne elementy sterujące i urządzenia zabezpieczające przed zwarciem lub układy zatrzymania awaryjnego są obecnie standardem. Ponadto zapewnienie profesjonalnych instrukcji przez producenta, kompletnego podręcznika obsługi oraz przejrzyście zorganizowanych elementów technicznych pomaga obniżać koszty.

Serwis producenta jest również istotny pod tym względem. Dostępność punktów obsługi klienta w całym kraju, techników serwisowych, którzy mogą dojechać na miejsce w ciągu 24 godzin oraz wysoka dostępność części zamiennych gwarantują minimalne czasy przestoju i konserwacji. Uzupełnieniem tych usług są kontrakty na inspekcje i konserwacje, infolinia oraz regularne dostarczanie informacji.

Technology and service

Urządzenia odpowiednie dla Twojego zastosowania