ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 5
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 0.991
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 1.026
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มิลลิเมตร) 265 x 225 x 135
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้