GENEL AYDINLATMA METNİ

KARCHER SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu 

 

Kişisel verileriniz; Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde merkez adresi bulunan, Karcher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Karcher”) tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

 

Karcher; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3ncü kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Karcher tarafından, Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Karcher ve Karcher ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve Karcher faaliyetleri kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

Kimlik Verisi

Kimlik Kategorisine Ait Veriler

• Ad Soyad
• Cinsiyet
• Uyruk
• Doğum tarihi
• Doğum yeri
• İmza
• T.C. kimlik Numarası

Veri Konusu Kişi Grubu

• Çalışan
• Çalışan Adayı
• Stajyer
• Tedarikçi Çalışanı
• Tedarikçi Yetkilisi
• Ziyaretçi
• İş Ortağı
• Müşteri
• Müşteri Çalışanı/Yetkilisi
• Potansiyel İş Ortağı Çalışanı/Yetkilisi
• Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
• Potansiyel Müşteri Çalışanı/Yetkilisi
• Potansiyel İş Ortağı
• Alt İşveren Çalışanı/Yetkilisi

Verinin Elde Edilme Yöntemi

İş başvurusu, iş ortaklığı, ticari ilişki, üyelik, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış ve sevkiyat süreçleri, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
• Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Online alışveriş işlemleri esnasında ödeme aşamasına geçmeden önce ödeme ile ilgili teknik aksaklık, bağlantı veya sipariş sorunu yaşamanız halinde, teknik destek ve çözüm sağlanması
• Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
• Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
• Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• İş faaliyetlerinin raporlanması
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
• Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin takibi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukiki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İletişim Verisi

İletişim Kategorisine Ait Veriler

 • Adres
 • E-posta adresi
 • İkametgâh
 • İletişim adresi
 • Telefon No

Veri Konusu Kişi Grubu

 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Ziyaretçi
 • İş Ortağı
 • Müşteri
 • Müşteri Çalışanı/Yetkilisi
 • Potansiyel İş Ortağı Çalışanı/Yetkilisi
 • Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
 • Potansiyel Müşteri Çalışanı/Yetkilisi
 • Potansiyel İş Ortağı
 • Alt İşveren Çalışanı/Yetkilisi

Verinin Elde Edilme Yöntemi

İş başvurusu, iş ortaklığı, üyelik, tedarik hizmetlerinin alınması, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, anket, haber, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Online alışveriş işlemleri esnasında ödeme aşamasına geçmeden önce ödeme ile ilgili teknik aksaklık, bağlantı veya sipariş sorunu yaşamanız halinde, teknik destek ve çözüm sağlanması
• Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
• Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
• Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep / şikayetlerin takibi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukiki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Lokasyon

Lokasyon Kategorisine Ait Veriler

• Lokasyon Bilgisi

Veri Konusu Kişi Grubu

• Çalışan

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Karcher’e ait araçlarda bulunan takip sistemi aracılığıyla ilgili kişinin kendisinden otomatik yollarla elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
• Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Hukiki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (f): Meşru menfaat bakımından zorunlu olması

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

Fiziksel Mekân Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

• Giriş çıkış kayıtları
• Karcher lokasyonlarında ve şubelerinde bulunan kamera kayıtları

Veri Konusu Kişi Grubu

• Çalışan
• Çalışan Adayı
• Tedarikçi Çalışanı
• Tedarikçi Yetkilisi
• Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
• Ziyaretçi
• Müşteri
• Müşteri Yetkilisi/Çalışanı
• Potansiyel İş ortağı Çalışanı/Yetkilisi
• Potansiyel Müşteri Çalışanı/Yetkilisi
• Potansiyel İş Ortağı
• Alt İşveren Çalışanı/Yetkilisi
• İş Ortağı

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Karcher lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
• Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukiki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İşlem Güvenliği Verisi

İşlem Güvenliği Kategorisine Ait Veriler

• Çağrı Merkezi Kayıtları
• Cookie Kayıtları
• IP adresi bilgileri
• IP Adresi İzleme
• İnternet Erişim Kayıt Log'ları
• İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
• Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)
• Şifre ve parola bilgileri vb.

Veri Konusu Kişi Grubu

• Çalışan
• Müşteri
• Ziyaretçi

● Stajyer

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Karcher’e ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, Karcher ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, çağrı merkezi üzerinden hizmet alınması, çağrı merkezi veya e-posta adresi üzerinden Karcher ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
• Erişim yetkilerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Karcher faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep / şikayetlerin takibi
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukiki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Görsel ve İşitsel Veriler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kategorisine Ait Veriler

• Fotoğraf
• Kamera Kayıtları

Veri Konusu Kişi Grubu

 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Ziyaretçi
 • Stajyer

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Karcher nezdinde iş başvurusu esnasında sunulan fotoğraflar ve kapalı devre güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Karcher faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukiki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Özlük

Özlük Kategorsine Ait Veriler

• Bordro bilgileri,
• Disiplin soruşturması,
• İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları,
• Mal bildirimi bilgileri,
• Özgeçmiş bilgileri,
• Performans değerlendirme raporları
• SGK dökümleri

Veri Konusu Kişi Grubu

 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Stajyer

 

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Karcher çalışan istihdam amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular vasıtasıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Karcher faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
• Ücret politikasının yürütülmesi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukiki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Müşteri İşlem

Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler

• Fatura
• Sipariş bilgisi
• Talep bilgisi

Veri Konusu Kişi Grubu

• Müşteri

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Mal ve/veya hizmet satın alım, satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Şube faaliyetlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması
• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Finans

Finans Kategorisine Ait Veriler

• Banka bilgileri
• Hesap bilgileri
• Kart bilgileri

Veri Konusu Kişi Grubu

 • Çalışan
 • Müşteri
 • Stajyer

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• Ücret politikasının yürütülmesi
• Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Pazarlama

Pazarlama Kategorisine Ait Veriler

• Alışveriş geçmiş bilgileri
• Pazarlama Çerezleri

Veri Konusu Kişi Grubu

• Müşteri

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçleri kapsamında elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• Karcher ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
• Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
• Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Hukiki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Mesleki Deneyim

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler

• Diploma Bilgileri
• Gidilen Kurslar
• Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
• Sertifikalar
• Transkript Bilgileri

Veri Konusu Kişi Grubu

 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Stajyer

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Çalışan istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, Karcher web sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları, tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Karcher faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması

Hukuki Sebepler

 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
 • 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Diğer

Diğer Kategorisine Ait Veriler

• Firma Unvanı
• Firma Adresi
• Firma Telefon Numarası
• Şirket Bilgileri

Veri Konusu Kişi Grubu

• Alt İşveren Çalışanı/Yetkilisi
• Müşteri Yetkilisi/Çalışanı
• Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı
• İş Ortağı Çalışanı/Yetkilisi
• Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
• Potansiyel İş Ortağı Çalışanı/Yetkilisi

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçleri kapsamında elde edilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekan güvenliğinin temini
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Karcher tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında şubelerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanız/olumlu aksiyonunuz dahilinde yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize ve kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yurt dışındaki yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

Kimlik Verisi

Aktarım Yapılan Taraflar

• Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
• Herkese Açık
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
• İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
• İş Ortakları
• Tedarikçiler

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
• Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
• Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin takibi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

İletişim Verisi

Aktarım Yapılan Taraflar

• Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
• İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
• İş Ortakları
• Tedarikçiler

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi
• Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep / şikayetlerin takibi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

Aktarım Yapılan Taraflar

• Yetkili kamu Kurum ve Kuruluşları
• İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
• İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
• Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği Verisi

Aktarım Yapılan Taraflar

• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Karcher faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Talep / şikayetlerin takibi
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Görsel ve İşitsel Veriler

Aktarım Yapılan Taraflar

• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini
• Karcher faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Özlük

Aktarım Yapılan Taraflar

• Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Karcher faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Ücret politikasının yürütülmesi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Müşteri İşlem

Aktarım Yapılan Taraflar

• Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
• İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
• İş Ortakları

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
• Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

Finans

Aktarım Yapılan Taraflar

• Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
• İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
• Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi
• Ücret politikasının yürütülmesi
• Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

Pazarlama

Aktarım Yapılan Taraflar

• Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Karcher ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
• Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi
• Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Mesleki Deneyim

Aktarımı Yapılan Taraflar

 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları

 

Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Karcher faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi

Diğer

Aktarım Yapılan Taraflar

• Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
• İş Ortakları

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Karcher tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

 


5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

İBS Anne Çocuk Fuarı Aydınlatma Metni

Çekilişe katılım esnasında Çekilişe Katılım Formunu doldurmak suretiyle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, ses ve görüntü); Basın Ekspres Yolu No:5/B, Ayaz Plaza 34303 Halkalı / Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde mukim, Karcher Servis Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak etkinliğin planlanması, çekilişin gerçekleştirilmesi ve kazananlara hediyelerinin teslimi, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, ürünlerimizin tanıtımı için tarafınıza reklam, promosyon ve kampanya bildirimlerinin yapılması ile ticari iletişimin sağlanması, Şirket faaliyetlerinin planlanması ve takibi ile veri sorumlusu olarak yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecek olup ayrıca açık rızanız bulunması halinde Şirket’in sosyal medya hesaplarına veya kamuya açık olacak şekilde internet platformlarında paylaşılabilecek ve bu durumda altyapı sistemlerinin yurt dışında bulunmasından kaynaklı olarak yurt dışına aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

•              Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•              Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•              Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•              Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•              Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•              Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•              İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

•              Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan karcherservis@hs03.kep.tr  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@karcher.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.