Ống hút, hoàn chỉnh

dẫn điện, 10.0m, ID 40

Dẫn điện, ống hút 10 m với chốt cài ở đầu chân không và côn ID 40 ở đầu phụ kiện. Các đầu nối cũng có sẵn dưới dạng bộ (2.862-078.0).

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 10
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 40
Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 3,3
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có