Vòi phun chất làm sạch cho áp suất cao (không có đầu phun)

Liều lượng chất làm sạch ở áp suất cao 3 - 5%

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường ren kết nối M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,655
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Sản phẩm ngưng giao dịch
Phụ kiện