W JAKI SPOSÓB SZKOŁY,PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI MOGĄ ZADBAĆ O HIGIENĘ

Nie tylko w czasie pandemii, przedszkola, żłobki i często również szkoły, są uważane za miejsca, w których rozprzestrzeniają się patogeny. Odpowiednia koncepcja zachowania higieny jest skutecznym sposobem zwalczania wirusów oraz bakterii.

Utrzymanie czystości w szkołach

Jak powinno przebiegać czyszczenie powierzchni w szkołach, przedszkolach, żłobkach?

 

W celu skutecznego zapewnienia czystości w miejscach wspólnych, w tym szkołach oraz żłobkach i przedszkolach, koncepcja zachowania higieny może znacząco wpłynąć na zmianę sytuacji. Bazuje na wielu założeniach, od wentylacji pomieszczeń do zmniejszenia liczebności grup poprzez zachowanie wytycznych dotyczących zachowania dystansu społecznego lub noszenia maseczek, bądź też zasłaniania twarzy w inny sposób.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest skuteczne czyszczenie – ponieważ czystość może zapewnić ochronę przed chorobami, gdy proces zostanie zainicjowany w odpowiednim momencie.

Krok 1:

Przygotowanie analizy ryzyka. Zakres obowiązków osoby sprzątającej w szkole, przedszkolu, żłobku


SARS-CoV-2 to patogen, który aktualnie stanowi źródło nieprzewidzianych wyzwań dla placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży – jednak już przed pandemią koronawirusa, higiena była jedną z najważniejszych kwestii. Jeżeli obecnie stoisz przed decyzją ponownego otwarcia placówki po zamknięciu w wyniku kontroli zakażeń, to wcześniej powinna zostać przeprowadzona analiza ryzyka dla wszystkich pomieszczeń. W jaki sposób można zapobiegać roznoszeniu zarazków przez dzieci oraz dorosłych? Jakie są słabe punkty, i które środki mogą zapewnić czystość oraz higienę? Czy wizualne aspekty takie jak: usuwanie piasku z podłogi, czy też kurzu z szafek można poświęcić na rzecz zapewnienia higieny?


Aby udzielić spójnych odpowiedzi na te pytania i przedstawienia odpowiedzi wraz z koncepcją higieny, nowe zadania należy szczegółowo wyjaśnić personelowi sprzątającemu. Tylko w ten sposób można zapewnić rzetelne wykonanie zadań. Wszystkie kroki można wizualnie przedstawić w sposób neutralny językowo, co jeszcze bardziej upraszcza sprawę. Jeśli takie instrukcje pracy będą zawieszone w widocznym miejscu w odpowiednim pomieszczeniu, personel sprzątający ma jasność co do swoich zadań, co pozwala zbudować zaufanie wśród pracowników i rodziców.

Krok 2:

Procedura mycia i dezynfekcji powierzchni


Pomimo, że poszczególne środki muszą zostać dopasowane do danych pomieszczeń, istnieją kwestie, które należy rozważyć w ogólnym aspekcie. Dokładne czyszczenie przy pomocy odpowiednich metod oraz urządzeń o około 90% obniża ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusów. Dlatego też przed ponownym otwarciem cała placówka powinna zostać dokładnie wyczyszczona. Należy zwrócić uwagę na każdy szczegół. Na przykład, wszystkie krany i odpływy muszą zostać przepłukane, tak aby stojąca woda nie stwarzała ryzyka infekcji.

Higieniczna czystość w szkole

Po otwarciu ważne jest wdrożenie określonych środków w zakresie czyszczenia z zachowaniem odpowiednich przerw pomiędzy kolejnymi czynnościami. W specyficznej sytuacji, jaką niewątpliwie jest pandemia, powierzchnie, które mają częsty kontakt z dłońmi/skórą odgrywają jeszcze ważniejszą rolę w codziennym życiu.

W placówkach, w których sprawowana jest opieka nad małymi dziećmi, przedmioty trafiają nie tylko do maleńkich rączek, ale również często do buzi. Dlatego przynajmniej raz dziennie zalecane jest dezynfekowanie:

·        włączników prądu,

·        klamek w drzwiach, szatni, okien, do których dzieci posiadają dostęp,

·        zabawek oraz pozostałych powierzchni.

Ma to zastosowanie zwłaszcza w odniesieniu do małych dzieci, gdzie należy wybierać produkty, które po zastosowaniu nie pozostawiają osadów na powierzchniach – na przykład, na skutek rozpadu nadtlenku alkohol po wyschnięciu nie zostawia żadnego osadu.

W szkołach należy pamiętać o obszarach przeznaczonych dla dorosłych – na przykład, kuchni z często dotykanymi elementami wyposażenia takimi jak: ekspres do kawy, lodówka czy zmywarka.

Sprzątanie w szkołach

Do ręcznego czyszczenia powierzchni najlepiej jest użyć ściereczek z mikrofibry oraz środków czyszczących w butelkach ze spryskiwaczem. W pracy pomocne mogą się okazać dwie metody.

1.      Metoda wykorzystująca oznaczenie kolorami, na przykład, niebieskie ściereczki do czyszczenia powierzchni i czerwone do czyszczenia toalet. Takie rozwiązanie pomaga unikać pomyłek.

2.      Z kolei dzięki metodzie składania na 8 lub 16 można zyskać pewność, że powierzchnie zawsze są czyszczone czystą stroną ściereczki, a zarazki nie przenoszą pomiędzy pomieszczeniami.

Ściereczka z mikrofibry jest składana raz w dół, i w zależności od rozmiaru, raz lub dwa razy w bok. Następnie czystą częścią ściereczki nasączoną środkiem dezynfekującym można przetrzeć powierzchnię.

Stopniowe rozkładanie ściereczki sprawia, że możną ją wykorzystać w ośmiu do szesnastu miejsc, zanim konieczne będzie użycie nowej ściereczki.

Sprzątanie w szkołach
Utrzymywanie czystośći w szkole

W przypadku codziennego odkurzania na sucho posadzek doskonale sprawdzą się odkurzacze z filtrem HEPA, które zbierają i zatrzymują wewnątrz mikroorganizmy. Obszar można również zamieść ręczne, aby usunąć luźne zanieczyszczenia.

W przypadku cotygodniowego czyszczenia na mokro w żadnym przypadku do czyszczenia nie można używać wiadra i mopa, ponieważ w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa zarażenia patogenami ryzyko zarażenia krzyżowego jest szczególnie wysokie.

Zamiast tego, można zastosować nakładki na mopa wykonane z mikrofibry, które w zależności od wielkości powierzchni zostaną wcześniej nasączone środkiem dezynfekującym lub czyszczącym. W danym pomieszczeniu do czyszczenia posadzki, używana jest tylko jedna ściereczka, co umożliwia zminimalizowanie ryzyka zakażenia krzyżowego.

W aspekcie zrównoważonego rozwoju, należy stosować ściereczki wielokrotnego użytku, które po czyszczeniu powinny zostać poddane chemiczno-termicznej albo termicznej dezynfekcji, to znaczy muszą zostać wyprane w temperaturze przynajmniej 60°C lub 95°C. Jeżeli jest to niemożliwe, ze względów bezpieczeństwa, najlepiej jest używać jednorazowych ściereczek.Duże obszary, np.: hale sportowe, stołówki lub długie korytarze w dużych szkołach, można skutecznie i wygodnie czyścić przy pomocy szorowarek. Szybko zasysają zanieczyszczenia, dzięki czemu są bardzo higieniczne.

Krok 3:

Prowadzenie harmonogramu czyszczenia. Optymalizacja koncepcji zapewnienia higieny

 

Przedszkola również mogą ustalić prosty system zarządzania jakością, który będzie miał na celu zweryfikowanie skuteczności koncepcji higieny. Prostym rozwiązaniem jest prowadzenie harmonogramu czyszczenia, w którym zapisywane będą zakończone oraz niedokończone prace. Harmonogram umożliwia również zweryfikowanie, czy określony cel został osiągnięty. Na przykład, test ATP pozwala określić czy powierzchnia jest zgodna z określoną normą higieny. Test umożliwia zmierzenie ilości trójfosforanu adenozyny, pozostawianego przez ludzi, zwierzęta oraz inne żywe organizmy.

 

Założenia koncepcji zapewnienia higieny można zoptymalizować, jeżeli okaże się, że ze względu na ograniczenia czasowe, powierzchnie nie są dokładnie oraz odpowiednio czyszczone. Na przykład podłogi w salach zabaw oraz halach sportowych muszą zostać wyczyszczone. Z kolei, podłogi w łazienkach lub wejścia do budynku nie są istotne z punktu zachowania higieny, ponieważ powierzchnia ma kontakt jedynie z podeszwami butów.

Konieczne jest dezynfekowanie powierzchni dotykanych okien – biorąc jednocześnie pod uwagę, że mycie okien oraz szklanych fasad budynków jest mniej istotne.

W ten sposób można krok po kroku dostosować założenia koncepcji zapewnienia higieny, jak również codzienne czynności do obecnej sytuacji, w celu zapewnienia czystego i bezpiecznego miejsca dla każdego.

Czystość w szkole

Co jeśli...?

 

Jak przygotować szkołę, żłobek, przedszkole do ponownego otwarcia?

 

Jeżeli placówka była zamknięta z powodu wykrycia ogniska zakażenia, i potwierdzone zostało, że w budynku znajdowali się nosiciele patogenów takich jak SARS-CoV-2, wówczas konieczne jest zastosowanie zintensyfikowanych środków higieny. W normalnych warunkach wystarczyłaby dezynfekcja, jednak obecnie w pierwszej kolejności należy wykonać czyszczenie, a dopiero następnie przeprowadzić dezynfekcję.

Dezynfekcję należy wykonać przecierając powierzchnię odpowiednim środkiem chemicznym. To spowoduje zmniejszenie się liczby zarazków na powierzchni (dezynfekcja) i jest sposobem dezynfekcji powierzchni, który poprzez przecieranie umożliwia rozprowadzanie środka dezynfekującego. Z kolei urządzenia mogą być pomocne podczas czyszczenia podłóg. Rozpylanie środka jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy użytkownicy są wyposażeni w niezbędne ŚOI (środki ochrony indywidualnej). Podczas rozpylania środka dezynfekującego oprócz normalnego sprzętu ochrony indywidualnej oraz rękawic, dodatkowo wymagane jest używanie maski ochronnej. Po rozpyleniu środka, pomieszczenie musi zostać dokładnie przewietrzone i wyłączone z użytkowania przez odpowiednią ilość czasu.


Jeżeli są osoby, które wewnątrz wolą nie stosować środków chemicznych, mogą do tego celu wykorzystać parownice. Wirusy otoczkowe takie jak koronawirus SARS-CoV-2 mogą zostać zneutralizowane, tj. zdezaktywowane przy pomocy wysokiej temperatury. W przypadku zastosowania ważne jest, aby pamiętać, że: gorąca para wydobywająca się z urządzenia ma temperaturę 100 °C i maleje wraz ze wzrostem odległości. Skuteczne zwalczanie wirusów jest możliwe, gdy dysza urządzenia będzie bezpośrednio dotykała dezynfekowanej powierzchni. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego czasu czyszczenia, jak również uwalniania pary, który z maksymalnym poziomem pary, powinien wynosić 30 sekund w jednym miejscu. W przypadku zewnętrznych obszarów można stosować wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody zapewniającym odpowiedni poziom pary.