Czyste gospodarstwo rolne. Zadbane maszyny. Zdrowe zwierzęta.

Kompletne i skuteczne rozwiązania w zakresie technologii czyszczenia od Kärcher dla wszystkich gospodarstw rolnych.

Reinigungsgeräte für die Landwirrtschaft

Technologia czyszczenia dla biznesu

Czystość, a także higiena na możliwie najwyższym poziomie, zapewniają wyższe plony. Wysoki poziom higieny w boksach, poprawia dobrostan zwierząt i jednocześnie redukuje ryzyko zachorowań, przez co obniża koszty opieki weterynaryjnej. Większa czystość w budynkach i lepszy stan maszyn rolniczych, zapobiegają powstawaniu infekcji, zwiększają dostępność operacyjną, obniżają koszty utrzymania, jak również pomagają zachować odpowiednią wartość produkcji. Pracownicy gospodarstw rolnych czerpią również korzyści wynikające z zoptymalizowanych i zdrowszych warunków pracy.


Afrykański pomór świń i akcja dopłat

Po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń w Belgii wirus pojawił się także w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypadki wystąpienia choroby już od dłuższego czasu odnotowuje się na kilku dużych obszarach Polski. Stąd też nie można wykluczyć przeniesienia wirusa do innych rejonów naszego kraju poprzez ruch turystyczny, transport towarów i zwierząt oraz turystykę myśliwską.

Więcej o Afrykańskim pomorze świń (ASF) >>

Więcej o akcji dopłat do walki z ASF >>


Sektory rolnictwa

Pozostałe obszary

Fischzucht

Hodowla ryb

Hodowla ryb bez zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa biologicznego nie odniesie sukcesu. Zarówno w przypadku hodowli czy transportowania narybku – lub nawet przetwórstwa rybnego – środowisko z niską liczną drobnoustrojów, w rybołówstwie i akwakulturze, jest kluczowe dla uzyskania zrównoważonych rezultatów hodowli i odnoszenia ekonomicznych sukcesów.

Forstwirtschaft

Leśnictwo

Maszyny oraz sprzęt używany w leśnictwie są codziennie narażone na ekstremalne naprężenia i obciążenia. Gama naszych urządzeń oferuje dokładne czyszczenie i konserwację, której maszyny potrzebują, aby zachować dostępność i wartość operacyjną, jak również delikatne korowanie pni drzew, w celu uzyskania gładkich powierzchni ułatwiających suszenie drewna.