Jak czyścić przechowalnie ziemniaków z pozostałości zakazanego chloroprofamu (CIPC)?

Stosowanie inhibitora kiełkowania ziemniaków – chloroprofamu (CIPC) – nie jest już dozwolone w całej Europie, a okres, w którym dopuszcza się stosowanie istniejących zapasów zakończy się 8 października 2020 r. PCV (Potato Value Chain) zaleca, aby już przy obecnych zbiorach nie używać tej substancji i dokładnie oczyścić magazyny ziemniaków przed ich dalszym użytkowaniem. Należy tu uwzględnić wszystkie obszary krytyczne, począwszy od kanałów górnych i podłogowych, aż po urządzenia i maszyny magazynowe. Oczywiste jest, że samo zamiatanie magazynu nie wystarczy, aby przestrzegać dozwolonych wartości granicznych, a jego dokładne czyszczenie powinno odbywać się więcej niż raz. .

Usuwanie chloroprofamu z przechowalni ziemniaków

Stosowanie chloroprofamu przez producentów ziemniaków

Jesienią 2019 r., Komisja Europejska postanowiła nie przedłużać zezwolenia na stosowanie inhibitora kiełkowania chloroprofamu. Termin sprzedaży obowiązujący do dnia 31 stycznia 2020 r., czyli okres, w którym dozwolone jest wykorzystanie istniejących zapasów, zakończy się 8 października 2020 r. Pozostałe zapasy będą podlegały obowiązkowej utylizacji w tym dniu. 22 środki ochrony roślin, które zawierają chloroprofam:  
Neo-Stop Starter, Neonet Start, Gro-Stop Ready, Polder Hot Fog, MitoFOG HN, Polder basic, Kartoffel-Keimstop, Polder Dust, Neo-Stop L300, NeoNet 300 HN, Polder Ultra 600, MitoFog 600, Gro-Stop Electro, Gro-Stop Basis, Cipc 300 EC, Keimstop 300 EC, Gro-Stop 1% DP, Kartoffelschutz Tixit Neu, Neo-Stop, Neonet Dust, Neo-Stop L500 i Gro-Stop Fog. 

Czyszczenie na sucho i na mokro jako sposób na pozbycie się pozostałości chloroprofamu

Ten, kto wcześniej stosował chloroprofam ma teraz przed sobą nie lada wyzwanie. Aby nie przekroczyć nowych maksymalnych dopuszczalnych limitów pozostałości, nieposiadający już zezwolenia środek ochrony roślin musi zostać usunięty z magazynu i wszystkich odpowiednich obszarów. W przeciwnym razie mógłby zostać nałożony zakaz handlu, którego następstwem byłoby zniszczenie całych zbiorów. W tym celu, ośrodek badań rolniczych w Dethlingen w Niemczech (skupiający się głównie na przechowywaniu ziemniaków) zaleca połączenie czyszczenia na sucho i na mokro. 

Odkurzacz przemysłowy z szeroką ssawką

Priorytetem jest w tym przypadku czyszczenie na sucho. Odpowiedni odkurzacz z wężem przedłużającym zapewnia, że kurz i zawarte w nim cząsteczki CIPC nie unoszą się do góry, lecz są całkowicie zasysane. W przypadku uporczywych zabrudzeń, mechaniczne środki pomocnicze, takie jak szczotki lub skrobaki, mogą zwiększyć wydajność odkurzacza. Odkurzacz powinien być regularnie czyszczony i, w razie potrzeby, wymieniany. Dla ułatwienia pracy zaleca się modele z automatycznym czyszczeniem filtrów. Zebrane zanieczyszczenia można usuwać w przeznaczonych do tego workach. Podłogi mogą być skutecznie czyszczone za pomocą zamiatarek lub dużego odkurzacza z szeroką ssawką. 

Czyszczenie podłóg za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego

Po czyszczeniu na sucho, gdy rezultat nie jest zadowalający, należy przeprowadzić operację czyszczenia na mokro. Do tego celu stosuje się urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody, przy czym temperatura wody powinna wynosić co najmniej 70 °C. Ciśnienie powinno być ustawione tak, aby zanieczyszczony materiał nie został nadmiernie rozpylony i nie powstały zbyt duże ilości aerozoli. W przypadku podłóg, urządzenia z automatycznym zasysaniem brudnej wody szybko dają dobre rezultaty w połączeniu z myjkami wysokociśnieniowymi. Zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi ochrony wód, pozostałości środków ochrony roślin nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, dlatego też ścieki muszą być zbierane i utylizowane. Silnie zanieczyszczone lub trudno dostępne miejsca, takie jak komory ciśnieniowe, wentylatory lub parowniki, mogą być skutecznie pozbawione takich pozostałości przez parę wodną nanoszoną za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego lub parownicy

Dlaczego dokładne usuwanie chloroprofamu jest tak ważne?

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, w budynkach, w których był stosowany CIPC, nawet po latach znajduje się wystarczająca ilość substancji czynnej, aby doszło do skażenia składowanych towarów. Maksymalny limit pozostałości, który w przyszłości zostanie jeszcze bardziej zredukowany, może być zatem przestrzegany tylko wtedy, gdy w ciągu kilku lat przed przechowywaniem zbiorów zostaną przeprowadzone kompleksowe działania w zakresie czyszczenia. Ponadto, ciągła wentylacja pomieszczeń magazynowych, gdy są puste, pomaga również zmniejszyć ilość pozostałości, podobnie jak przechowywanie przenośnych urządzeń magazynowych na zewnątrz. Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (BVL) odradza stosowanie środków chemicznych, ponieważ mogą one prowadzić do rozkładu chloroprofamu i powstania toksycznych metabolitów.

Lista kontrolna

Usuwanie pozostałości chloroprofamu krok po kroku

Nie tylko odpowiednie techniki czyszczenia, ale przede wszystkim systematyczność procedury i zrozumiała dokumentacja odgrywają tu ważną rolę. W ten sposób, w przypadku kontroli można wykazać, że przestrzegane są wszystkie specyfikacje – jest to istotne przede wszystkim dla klienta, np. w przetwórstwie ziemniaków. Dokumentacja procedur czyszczenia powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać zdjęcia, wskazujące miejsce, czas i rodzaj czyszczenia.

 

  • Na ogół, pracę należy wykonywać od góry do dołu, zaczynając od górnego kanału i sufitu, a następnie kontynuując przez ściany i urządzenia, aż po podłogę i kanał podłogowy. 
  • Podczas wszystkich prac związanych z czyszczeniem, użytkownicy muszą nosić środki ochrony indywidualnej (ŚOI). 
  • Istotne jest, aby nie pominąć żadnych ważnych elementów wyposażenia, na przykład przenośników taśmowych, urządzeń napełniających, wentylatorów lub kanałów powietrza. 
  • Przenośne urządzenia magazynowe powinny być wyniesione na zewnątrz i tam wyczyszczone. Wpływ pogody dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia chloroprofamem. 
  • Pojazdy transportowe również muszą być czyszczone gorącą wodą z myjki wysokociśnieniowej w celu usunięcia ewentualnych pozostałości CIPC. 
  • Po zakończeniu pracy, wszystkie narzędzia czyszczące powinny być zawsze umyte myjką wysokociśnieniową. 

 

Lista kontrolna dla lepszego przeglądustanu przechowalni ziemniaków

Aby móc przedstawić wiarygodny dowód wykonania prac porządkowych, odpowiednim rozwiązaniem jest lista kontrolna ze zdjęciami. Taka lista powinna obejmować wszystkie obiekty/urządzenia, które muszą być poddane czyszczeniu. Zasadniczo obejmują one: komorę ciśnieniową, urządzenia wentylacyjne, wieżę wentylacyjną, kanały górne i dolne, ściany, elementy budynku, podłogi, stropy, skrzynie, przyczepy, urządzenia odbiorcze, przenośniki taśmowe, urządzenia załadowcze, system chłodniczy, wentylatory, wentylatory obiegowe i elementy drewniane, które mogą być stosowane jako ściany ruchome. 

W przypadku wymiany wyposażenia, zaleca się wcześniejsze gruntowne wyczyszczenie całego magazynu, aby zapobiec przenoszeniu jakichkolwiek pozostałości na nowe urządzenia. 

Przechowalnia ziemniaków

Odpowiednie produkty i akcesoria

To może Cię również zainteresować:

Jak zapobiec Afrykańskiemu pomorowi świń

Afrykański pomór świń (ASF): zapobieganie przez czyszczenie

Po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń w Belgii wirus pojawił się także w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypadki wystąpienia choroby już od dłuższego czasu odnotowuje się na kilku dużych obszarach Polski. Stąd też nie można wykluczyć przeniesienia wirusa do innych rejonów naszego kraju poprzez ruch turystyczny, transport towarów i zwierząt oraz turystykę myśliwską.

Zwalczanie Korowódki dębówki za pomocą odkurzaczy profesjonalnych

Korowódka dębówka: jak zwalczać gąsiennice motyla?

Od kilku lat, w związku ze zmianami klimatycznymi i brakiem naturalnych wrogów, rośnie populacja korowódki dębówki. Owad ten może stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi, ponieważ jego ciało jest pokryte trującymi włoskami.

Zapobieganie ptasiej grypie

Ptasia grypa: higiena jako forma ochrony

Ptasia grypa jest wysoce zaraźliwa i oznacza duże straty ekonomiczne dla hodowców drobiu w przypadku pojawienia się ogniska choroby u ich zwierząt. Chorobie tej można jednak zapobiec poprzez zachowanie ścisłego bezpieczeństwa biologicznego i skrupulatne przestrzeganie czystości.