Dezynfekcja natryskowa – gdy samo czyszczenie nie wystarczy.

Nowe postrzeganie higieny na co dzień – zmniejszenie ilości drobnoustrojów jako główny cel.

Header Landingpage

Większa higiena posadzek – mała ilość roztworu dezynfekującego pozwala osiągnąć duże rezultaty

Zasadniczo, rutynowe czyszczenie powierzchni, które nie są dotykane lub nie mają kontaktu ze skórą, np. posadzek, jest wystarczające. Jednak, w zależności od środowiska i sytuacji, uzasadnione może być zmniejszenie liczby drobnoustrojów i zapobieganie ich namnażaniu, czyli dezynfekcja.

Dzięki zestawowi do dezynfekcji natryskowej przeznaczonego do szorowarek można bardzo skutecznie zredukować ilość drobnoustrojów na posadzkach, a także na powierzchniach pionowych i meblach. Może on być stosowany w ramach dostępnych już urządzeń, jako uzupełnienie ich standardowych funkcji czyszczących, przy minimalnych kosztach i nakładzie materiału.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przy użyciu zestawu natryskowego możliwa jest nawet profesjonalna dezynfekcja natryskowa.

Wszystkie korzyści dla użytkownika

Ogólne informacje na temat zestawu do dezynfekcji natryskowej:

 • Możliwość modernizacji: bardzo mała inwestycja.
 • Zmodernizowane szorowarki mogą być stosowane zarówno do czyszczenia, jak i do dezynfekcji.
 • Nie są potrzebne żadne dodatkowe urządzenia.
 • Czyszczenie lub dezynfekcja za pomocą jednego urządzenia. Skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie dla zwiększenia poziomu higieny.
 • Rozwiązanie odpowiednie również do dezynfekcji powierzchni pionowych i mebli. Nie są wymagane żadne dodatkowe urządzenia.
 • Zintegrowane w doskonale skoordynowanym systemie Kärcher: urządzenia, akcesoria, usługi, czyszczenie łączone, czyszczenie ręczne, produkty do czyszczenia i pielęgnacji oraz rozwiązania przemysłowe.
Sprüh sanitation

Spryskiwanie dezynfekcyjne: genialne w swojej prostocie

Wystarczy jedynie zamontować zestaw do dezynfekcji z tyłu urządzenia. I gotowe!

Aktualnie zestaw dezynfekcyjny może posłużyć do modernizacji szorowarek B 150 R i B 200 R, a jego montaż można przeprowadzić w dowolnym momencie. Pozwala to zwiększyć zakres zastosowania urządzenia, przy jednoczesnym zachowaniu jego standardowych funkcji. Szorowarka B 150 R lub B 200 R po wyposażeniu w zestaw do dezynfekcji natryskowej może być stosowana jedynie do czyszczenia, jedynie dezynfekcji lub do obu tych czynności w tym samym czasie. Wystarczy tylko wlać odpowiedni roztwór środka dezynfekującego do zbiornika czystej wody. Belka spryskująca rozprowadza roztwór środka dezynfekującego bardzo dokładnie na całej szerokości roboczej, zapewniając tym samym wystarczającą jego ilość, aby doszło do zdezynfekowania powierzchni.

W czasie działania i schnięcia roztworu środka dezynfekującego, znacznemu zmniejszeniu ulega ilość drobnoustrojów na dezynfekowanej powierzchni.

 


Dbałość jest warunkiem zasadniczym

 • Do sporządzenia roztworu dezynfekującego należy zawsze stosować odpowiednie środki do dezynfekcji, na przykład środek RM 735.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na specyfikacje producenta i przepisy obowiązujące w danym kraju.
 • W celu zapewnienia skutecznej dezynfekcji konieczne są staranne czyszczenie i konserwacja urządzenia przed jego użyciem, jak i po nim.

 

Wszechstronność dzięki zastosowaniu dyszy ręcznej

Dysza ręczna w zestawie dezynfekcyjnym do modernizacji szorowarek sprawia, że drobnoustroje nie stanowią już zagrożenia.

Istnieje możliwość przełączania trybu pracy z belki spryskującej na dyszę ręczną bez jakichkolwiek przestojów urządzenia. Szorowarka staje się wtedy szybkim, mobilnym urządzeniem z ogromnym zbiornikiem pełnym roztworu środka dezynfekującego, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do dezynfekcji poszczególnych obiektów i powierzchni na dużych obszarach. Nasz zestaw natryskowy zapewnia efektywną dezynfekcję nie tylko posadzek, ale również innych obiektów, takich jak kosze na śmieci, klamki drzwi, poręcze, ławki, automaty, itp. Z pomocą dyszy ręcznej możliwa jest także dezynfekcja przychodzących towarów na paletach oraz urządzeń przenośnych.

 
Weź sprawę higieny w swoje ręce.

 • Dyszę ręczną można stosować do przeprowadzania dezynfekcji w budynkach użyteczności publicznej, takich jak dworce kolejowe lub lotniska, w biurowcach i budynkach przemysłowych, w domach spokojnej starości i domach opieki, przedszkolach i szkołach, na basenach i w obiektach sportowych.
 • Należy czyścić i dezynfekować powierzchnie ponadpodłogowe i wszelkiego rodzaju przedmioty, od klamek drzwiowych po bankomaty.
 • Podczas pracy wystarczy przełączyć belkę spryskującą na dyszę ręczną – i na odwrót – w zależności od potrzeb.

 

Sprüh sanitation

Zestaw do dezynfekcji natryskowej na filmie:

Ten, kto patrzy w przyszłość stawia na modernizację

Jeśli chodzi o higienę, to potrzeba czegoś więcej niż niezbędne minimum, a zestaw natryskowy do dezynfekcji sprawia, że zapewnienie jej właściwego poziomu jest także bardzo proste.


Poniżej przejdziesz do strony z produktem: