Insect remover cleaning agents 618, 3in1

Sipariş numarası: 6.295-761.0
Satış Noktası Arama:
Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (ml) 500
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,7
 Insect remover cleaning agents 618, 3in1
 Insect remover cleaning agents 618, 3in1
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
  • H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
  • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
  • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
  • P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
  • P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
  • P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
Uygulama alanları
  • Boyalı yüzeyler
  • Metal
  • Krom
  • Plastik