Insect remover cleaning agents 618, 3in1

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (ml) 500
Paketleme ünitesi 8
Ağırlık (kg) 0,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,7
 Insect remover cleaning agents 618, 3in1
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
  • H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
  • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
  • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
  • P264 Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.
  • P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
  • P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
Uygulama alanları
  • Boyalı yüzeyler
  • Metal
  • Krom
  • Plastik