Czyszczenie podłóg: czyszczenie mechaniczne i dezynfekcja z użyciem szorowarek

Do czyszczenia na mokro twardych i elastycznych podłóg, oprócz urządzeń ręcznych można stosować szorowarki. Urządzenia te szorują na mokro i jednocześnie zbierają brudną wodę z podłóg. Dzięki temu czyszczenie wykonywane jest skutecznie i w higieniczny sposób.

BD_38_12_C_Healthcare_app_1_CI15_300 dpi (jpg).jpg

Zmniejszenie ilości drobnoustrojów to główny cel. Kliknij obrazek poniżej i dowiedz się więcej o dezynfekcji natryskowej z wykorzystaniem szorowarki i zestawu do dezynfekcji natryskowej!

BD_80_100_W_healthcare_hospital_app_01_CI15_300 dpi (jpg).jpg

Zalety czyszczenia mechanicznego

Podstawowa przewaga czyszczenia mechanicznego nad ręcznym polega na tym, że zarazki są skutecznie usuwane z powierzchni poprzez absorbowanie brudnej wody po czyszczeniu i nie zbierają się na szmatach lub ręcznikach używanych przy czyszczeniu ręcznym. Dzięki temu ryzyko ponownego zanieczyszczenia powierzchni jest zminimalizowane.

Czyszczenie mechaniczne jako praca bezkontaktowa zabezpiecza także przed zakażeniem przez brudne ręce. Korzystanie z urządzeń myjących zwiększa także skuteczność: ich wysoka wydajność pozwala na umycie większej powierzchni w krótszym czasie.

Systemy dozujące to kolejna zaleta czyszczenia mechanicznego: dzięki nim dozowanie detergentu jest dokładne i odpowiednie.

Ponadto szorowarki wywierają znacznie większy nacisk na czyszczoną powierzchnię. Dzięki temu skuteczność czyszczenia jest wyższa niż w przypadku mycia mopem.

 

 


Środki czyszczące – kwaśne czy zasadowe?

Podstawowa przewaga czyszczenia mechanicznego nad ręcznym polega na tym, że zarazki są skutecznie usuwane z powierzchni poprzez absorbowanie brudnej wody po czyszczeniu i nie zbierają się na szmatach lub ręcznikach używanych przy czyszczeniu ręcznym. Dzięki temu ryzyko ponownego zanieczyszczenia powierzchni jest zminimalizowane.

Czyszczenie mechaniczne jako praca bezkontaktowa zabezpiecza także przed zakażeniem przez brudne ręce. Korzystanie z urządzeń myjących zwiększa także skuteczność: ich wysoka wydajność pozwala na umycie większej powierzchni w krótszym czasie.

Systemy dozujące to kolejna zaleta czyszczenia mechanicznego: dzięki nim dozowanie detergentu jest dokładne i odpowiednie.

Ponadto szorowarki wywierają znacznie większy nacisk na czyszczoną powierzchnię. Dzięki temu skuteczność czyszczenia jest wyższa niż w przypadku mycia mopem.

 

 

Abbildung 5.jpg

illu_scrubber_drier_sweeping_function_oth_3_CI15_300 dpi (jpg) crop.jpg

Wyzwanie specjalne: podłogi strukturalne

Podłogi strukturalne trudniej wyczyścić ręcznie, na przykład mopem. Problem polega na tym, że struktura podłogi łatwo wchłania brud, środki czyszczące, a także pozostałości po czyszczeniu. Złogi takie bardzo źle wyglądają, a ponadto stanowią doskonałą pożywkę dla bakterii.

Problemu tego można uniknąć stosując szorowarki ze szczotkami walcowymi, ponieważ miękkie szczotki docierają głęboko w strukturę podłoża i wzruszają cząsteczki brudu, które następnie są zasysane pod ciśnieniem. Kolejną zaletą szczotek walcowych jest możliwość usuwania większych cząstek brudu, dzięki czemu nie trzeba wcześniej zamiatać podłogi.

Dezynfekcja podłóg z wykorzystaniem szorowarki

Szorowarki mogą być używane do dezynfekcji podłóg, jednak ważne jest przestrzeganie zarówno prawidłowego dozowania środka chemicznego, jak i dokładnego czasu aplikacji, zgodnie ze specyfikacją producenta. Według Instytutu Roberta Kocha, do dezynfekcji chemicznej w przypadku koronawirusa należy używać środków o ograniczonym działaniu wirusobójczym (skuteczne przeciwko wirusom otoczkowym), o ograniczonym działaniu wirusobójczym PLUS lub o działaniu wirusobójczym (Źródło: rki.de).

Einfüllen Desinfektionslösung.jpg

Prawidłowe dozowanie

Można zastosować jeden z dwóch sposobów prawidłowego dozowania:

1. odpowiednie stężenie środka można najlepiej uzyskać korzystając z automatycznego dozowania w zdecentralizowanych agregatach dozujących środki dezynfekujące, na przykład w magazynie lub pomieszczeniu technicznym.

2. alternatywnie roztwór środka dezynfekującego można sporządzić w prawidłowych proporcjach np. używając miarki.

Roztwór dezynfekujący jest następnie wlewany do zbiornika z czystą wodą w szorowarce. Systemy dozowania wbudowane w tym urządzeniu nie nadają się do powyższego celu.


Procedura mechanicznej dezynfekcji podłóg

Aby dezynfekcja była skuteczna, na podłodze musi znaleźć się wystarczająca ilość składnika aktywnego. W tym celu należy wybrać odpowiednią prędkość przepływu, z uwzględnieniem rodzaju pokrycia podłogi, aby środek został równomiernie rozprowadzony. Pomocne jest użycie padów z mikrofibry lub padów materiałowych, ponieważ w tym przypadku szczotki będą mniej przydatne.

Aby zachować wymagany czas reakcji, ważne jest przeprowadzenie całej pracy metodą jednego kroku – tj. bez włączenia zasysania. Należy po prostu nanieść roztwór dezynfekujący na podłogę przy użyciu szorowarki, a następnie pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.


Ausspülen des Tanks

Po wykonanej pracy

Po zakończeniu dezynfekcji podłogi należy dokładnie wyczyścić lub zdezynfekować szorowarkę. Należy też usunąć pozostałości roztworu dezynfekującego ze zbiornika na czystą wodę, aby zapobiec zanieczyszczeniu urządzenia.

Najlepiej byłoby pozostawić po demontażu otwartą pokrywę zbiornika na czystą wodę, korek odpływu czystej wody oraz pokrywę zbiornika na brudną wodę, co pomoże szybko je wysuszyć.

Czyszczenie i dezynfekcja zgodnie z wymogami HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)

W obszarach, w których higiena jest szczególnie istotna, takich jak szpitale czy kuchnie, zarówno pomieszczenia jak i stosowane w nich urządzenia muszą być wyjątkowo czyste, należy je często myć, a w razie konieczności dezynfekować. Każdy rodzaj pomieszczenia i sprzętu ma określoną częstotliwość czyszczenia, zatem należy opracować plan czyszczenia, który powinien wisieć w widocznym miejscu w pomieszczeniu, którego dotyczy. Taki plan musi szczegółowo określać:

• Co myć (urządzenia, powierzchnie, podłogi),
• Kiedy myć (po użyciu, codziennie, raz w tygodniu),
• Czym myć (detergent i dozowanie)
• Kto myje (pracownik odpowiedzialny)

Wykonana praca musi być właściwie i przejrzyście rejestrowana oraz potwierdzona czytelnym podpisem, aby umożliwić kontrolę. Należy pamiętać, że czyszczenie i dezynfekcja to dwa różne procesy. Czyszczenie ma na celu usunięcie zabrudzeń, czyli wszelkich niepożądanych substancji, takich jak odpadki, mikroorganizmy, pozostałości po detergentach i środkach dezynfekujących. Dokładne czyszczenie pozwala na usunięcie ponad 90% of mikroorganizmów i zarazków z mytych powierzchni.

Dezynfekcja to proces stosujący środki chemiczne i fizyczne mające unieszkodliwić mikroorganizmy w stopniu, w którym nie będą szkodliwe dla zdrowia ani nie będą wpływać negatywnie na jakość żywności.

 

B_200_R_retail_mall_Milaneo_app_1_CI15_300 dpi (jpg).jpg