Zakładanie stanowsika myjącego

Stanowiska myjące do własnych celów są nieodzownym elementem warsztatu samochodowego. Przydają się do konserwacji pojazdów, czyszczenia części oraz czyszczenia pojazdów klientów. Jednakże stanowisko myjące musi być przyjazne dla środowiska, bezpieczne i wydajne. To można osiągnąć wyłącznie przez szczegółowe i dokładne planowanie — od budowy po wyposażenie techniczne.

Stanowisko myjące

Wymagania i wyposażenie: Szybko i niezawodnie w Twojej własnej myjni

Doświadczenie pokazuje, że stanowiska myjące w warsztatach samochodowych są używane kilka razy dziennie, praktycznie codziennie przez wszystkich pracowników warsztatu. Dobre efekty czyszczenia mają również bezpośredni wpływ na jakość prac w warsztacie. Tym sposobem stanowisko myjące w warsztacie samochodowym stanowi ważny czynnik zadowolenia klienta, pomagając w zwiększaniu lojalności istniejących klientów i przyciągając nowych.

Wymagania i obsługa stanowisk myjących w warsztatach

Każdy, kto chciałby stworzyć nowe stanowisko myjące w warsztacie powinien najpierw postarać się o pozwolenia wodnoprawne i budowlane. Głównym warunkiem obsługi myjni samochodowej jest pozwolenie na odprowadzanie wody ściekowej generowanej podczas czyszczenia, o które wniosek należy złożyć do zarządu gospodarki wodnej. Ponadto konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia budowlanego i eksploatacyjnego. W przypadku renowacji istniejącej myjni samochodowej lub stanowisk myjących wystarczy jedynie poinformować o tym odpowiedni urząd.

Myjnie w warsztatach

Wymogi budowlane dotyczące myjni

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących projektu budowlanego myjni, na przykład oddzielenie wody używanej do mycia od wody deszczowej. Należy na przykład upewnić się, że w przypadku nieosłoniętych myjni woda deszczowa ani woda powstała wskutek topnienia śniegu nie spływa do stanowiska myjącego. W innym wypadku istnieje ryzyko przeciążenia systemów separacji wody ściekowej. To z kolei oznacza, że projekt płyty podstawy stanowiska myjącego musi zapewniać wystarczający spad w kierunku odpływu. W żadnym wypadku woda używana do mycia nie może przedostawać się do gruntu ani zbiorników wodnych poza stanowiskiem myjącym. Z kolei studzienka kanalizacyjna samego stanowiska myjącego musi znajdować się w takim miejscu, aby samochody na nią nie najeżdżały. Do wykonania wodoszczelnej płyty podstawy, która będzie odporna na naprężenia mechaniczne, dozwolony jest beton wodoszczelny (np. B 25/WU) lub asfalt, jak w przypadku budowy dróg. Ważna uwaga: Istniejące stanowiska myjące muszą być regularnie sprawdzane wzrokowo pod kątem pęknięć lub innych uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia płyty podstawy należy niezwłocznie uszczelniać zgodnie z normami branżowymi.

Wymagania budowlane

Utylizacja wody ściekowej: Osadnik, separator cieczy lekkich, separator oleju itp.

Ponadto każde stanowisko myjące wymaga osadnika, w którym będą mogły osadzać się zawieszone substancje zawarte w wodzie ściekowej pochodzącej z mycia. Przed osadnikiem często znajduje się osadnik wstępny służący do zgrubnego oddzielania znaczących ilości zawieszonych substancji. Pozwala on zmniejszyć nakład pracy związany z czyszczeniem i utylizacją, więc jego dodatkowy koszt jest szybko rekompensowany. Separator cieczy lekkich do olejów i paliw również jest potrzebny i musi być wyposażony w kanał inspekcyjny lub kontrolny w celu regularnego sprawdzania wody ściekowej. Stanowisko myjące wymaga ponadto separatora koalescencyjnego do emulsji.

Utylizacja brudnej wody

Ochrona przed hałasem na stanowiskach myjących w warsztatach

Konieczne jest również skontrolowanie lokalnego natężenia hałasu spowodowanego obsługą stanowiska myjącego. Wszelkie zakłócenia spokoju lokalnych mieszkańców można z łatwością minimalizować przez zainstalowanie zabezpieczeń przed hałasem. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków można rozważyć wybór samej technologii czyszczenia.

Ochrona przed hałasem

Wybór technologii czyszczenia do myjni: Stacjonarne czy mobilne?

W przypadku myjni, które nie są przeznaczone do czyszczenia na zlecenie, zwykle stosuje się urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody lub bez. Tutaj możemy wybierać między urządzeniami stacjonarnymi a mobilnymi.

Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe

Jeśli wszyscy pracownicy warsztatu mają mieć dostęp do stanowiska myjącego, technologia myjąca powinna być intuicyjna, aby wykluczyć możliwość błędów podczas obsługi. W tym przypadku stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe jest lepszym wyborem w porównaniu do maszyn mobilnych, szczególnie gdzie wymagana do tego przestrzeń jest dostępna. Zaletą takiego urządzenia jest to, że można je zainstalować w pomieszczeniu technologicznym, które nie jest dostępne dla wszystkich. W tym miejscu pracownik odpowiedzialny za technologię myjącą może ustawić rodzaj programu, ciśnienie strumienia, dozowanie środków czyszczących oraz czas trwania cyklu mycia. Te różne wstępnie ustawione programy myjące można aktywować za pomocą oddzielnego terminala sterującego przy stanowisku myjącym. Pozwala to zapobiegać wypadkom przy pracy niezależnie od liczby pracowników korzystających z myjni, a także uszkodzeniom pojazdów i części klienta spowodowanym działaniem mniej doświadczonych pracowników. Ponadto z uwagi na krótszy czas przygotowania do pracy stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe są zalecane wszędzie tam, gdzie myjnia jest używana przez kilka godzin każdego dnia oraz gdzie duża liczba pojazdów i części wymaga czyszczenia.

Stacjonarne urządzenia wysokociśnieniowe

Mobilne urządzenia wysokociśnieniowe

Jeśli stanowisko myjące jest używane tylko okazjonalnie, do czyszczenia części lub pojazdów małym warsztatom wystarczy urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody lub bez. W zależności od dostępnej infrastruktury i wymagań w zakresie wydajności dostępne są urządzenia wysokociśnieniowe zasilane energią elektryczną albo benzyną lub olejem napędowym. Ich zaletą są kompaktowe rozmiary, ponieważ nie jest wymagane specjalne pomieszczenie techniczne. Jednakże przygotowanie urządzenia przenośnego do pracy zawsze wymaga więcej czasu. Ponadto istnieje pewne ryzyko wypadków spowodowanych leżącymi przewodami zasilającymi oraz wężami do wody i wężami wysokociśnieniowymi.

Mobilne urządzenia wysokociśnieniowe
Stanowisko do mycia

Zimna woda, gorąca woda, para wodna

Podczas wyboru odpowiedniej techniki czyszczenia powstaje pytanie, czy urządzenie wysokociśnieniowe ma być pozbawione funkcji podgrzewania czy powinno być wyposażone w palnik olejowy lub gazowy bądź w elektryczny podgrzewacz wody. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy wziąć pod uwagę infrastrukturę warsztatu — instalację elektryczną, gazową lub olejową oraz jej wydajność. Jeśli do podgrzewania wody stosowany jest gaz lub olej, w przypadku urządzeń stacjonarnych konieczne jest podłączenie do komina. W przypadku częstego czyszczenia silników należy rozważyć zakup urządzenia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody i dodatkową funkcją pary wodnej. Tego typu urządzenia jednakże powinny być używane wyłącznie przez wyszkolony personel z uwagi na ryzyko wypadku. Urządzenia na zimną wodę z kolei nadają się do czyszczenia karoserii samochodu. Latem umożliwiają schłodzenie gorących części nadwozia samochodu, tak aby woda użyta do mycia nie parowała i mogła następnie usuwać przylegające zanieczyszczenia.

Środki czyszczące

Środki czyszczące

Ciśnienie i temperaturę wody można wygodnie regulować na lancy lub urządzeniu wysokociśnieniowym w celu dostosowania tych parametrów do rodzaju zanieczyszczeń, aby móc bardzo łatwo usuwać olej lub smar poprzez zwiększenie temperatury wody. W przypadku bardzo uporczywych zanieczyszczeń stosuje się dodatkowo środki czyszczące. Do tego celu służą uniwersalne lub specjalistyczne środki czyszczące. Urządzenie powinno zapewniać jak najprostsze ich zastosowanie i regulację, aby zapobiec nieprawidłowemu lub nadmiernemu dozowaniu. Aby mieć pewność, że środki czyszczące nie mają wpływu na funkcjonowanie separatora cieczy lekkich lub separatora koalescencyjnego, producenci wyposażenia czyszczącego oferują szkolenia lub dokładne instrukcje jego użytkowania. Należy koniecznie korzystać z tych ofert.

Ergonomia

Ergonomia

Niezależnie od tego, czy używane jest stacjonarne czy mobilne urządzenie wysokociśnieniowe, należy zwracać uwagę na ergonomię narzędzi i akcesoriów. Dzięki temu można zapobiegać urazom spowodowanym nadmiernym, ciągłym wysiłkiem. To pozwoli również uniknąć objawów zmęczenia, które zwiększają możliwość wystąpienia błędów, a co za tym idzie — urazu.

Akcesoria

Akcesoria

Wybór akcesoriów zależy od planowanego zastosowania i pożądanego efektu czyszczenia. Lance pianowe, szczotki obrotowe i lance przegubowe do czyszczenia podwozia lub dachu idealnie nadają się do mycia pojazdów. Przystawki spryskujące o różnych kątach spryskiwania zapewniają z kolei najlepszy sposób na czyszczenie części.

Produkty odpowiednie do Twoich zastosowań