Vigeland-Skulpturenpark

Kärcher Vigeland heykel parkında bulunan tek parçadan yapılmış abideyi temizliyor

2008 yılında Kärcher, Oslo'da bulunan Vigelan Parkının tam merkezindeki ünlü tek parçadan yapılan abideyi çevresindeki 36 heykeli temizliği ve restorasyonunu üstlendi. Bu sanat eserlerinin sürekli bir şekilde korunması ve taşlara zarar veren inatçı kirlerin temizlenmesi için modern, malzemeye zarar vermeyen temizleme teknikleri kullanılmıştır. Bu çalışma, Norveçli ve Alman restorasyon ekipleri ve bilim insanlarıyla yakın işbirliği içerisinde yapılmıştır.

Yıllar geçtikçe heykellerin granit yüzeylerinde emisyonlar, kuş pislikleri, mantar, su yosunu, liken, mantar ve yağlı artıklar nedeniyle katmanlar oluşmuştur. Bu katmanlar, herhangi bir kimyasal kullanılmadan sıcak sulu yüksek basınçlı temizlik makineleri ile temizlenmiştir. Göreceli olarak daha düşük bir darbe basıncı ile yüzeydeki kirleri temizlemek için sadece sıcak su kullanılmıştır. Bazı yerlerde, inatçı kir katmanları, malzemeye zarar vermeyen püskürtme maddesi kullanılarak düşük basınçlı parçacık püskürtme yöntemi kullanılarak temizlenmiştir. Tek parçadan yapılan abide için yapı iskelesi kurulması gerekirken, 36 heykele zemin seviyesinden tamamıyla erişilebilmekteydi. Platoyu temizlemek için süpürücü vakumlu makineler ve sert fırçalı temizlik makineleri de kullanılmıştır. Bu çalışmanın tamamlanması toplamda dört hafta sürmüştür.

Gustav Vigeland (1869-1943), Norveç'in en ünlü heykeltıraşlarından biriydi. Yaşamının son yirmi yılını Oslo'da bulunan heykel parkına adamıştır. Parkın ortasında içinde 121 insan figürünün birbiri içine geçtiği oyma ve tek parçadan yapılan abide bulunmaktadır. Çevresindeki dairesel basamaklar üzerinde duran 36 dairesel granit grup yaşam çevrimini temsil etmektedir. Parkta Vigeland'ın toplam 192 çalışması bulunmaktadır.

Vigeland-Skulpturenpark
Vigeland-Skulpturenpark
Vigeland-Skulpturenpark