Przemysłowe systemy odpylające dla produkcji i biznesu

Niemal każda gałąź przemysłu boryka się z problemem regularnego usuwania pyłów w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji i dbania o zdrowie pracowników. Od inżynierii mechanicznej, przez przemysł drzewny, spożywczy i tekstylny, aż po poligrafię – firmy poszukują pewnych, sprawdzonych rozwiązań w zakresie skutecznego odpylania. Z pomocą przychodzi Kärcher.

przemysłowy system odpylający

Klasyfikacja pyłów – poznaj rodzaje zagrożeń

Pył jest nieodłącznym elementem wielu procesów technologicznych, takich jak spalanie, ścieranie lub kruszenie substancji stałych. Ta mieszanina zawierającą powietrze oraz stałe cząstki o różnych rozmiarach i pochodzeniu nie tylko obniża komfort pracy i negatywnie wpływa na działanie maszyn, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Pyły po przedostaniu się do tchawicy, oskrzeli czy płuc mogą przyczynić się do nieodwracalnych zmian. Zwłaszcza płuca nie są przystosowane do radzenia sobie z pyłem, a szczególnie drobnym. Nawet niewielkie jego ilości mogą być powodem wystąpienia poważnych chorób, w tym astmy, pylicy i nowotworów.

Pyły klasyfikuje się według skali MAC (maximum allowable concentration – maksymalne dopuszczalne stężenie). Wartości (wyrażone w mg/m³) oznaczają maksymalne dopuszczalne stężenie pyłu na stanowisku pracy, które nie powoduje uszczerbku na zdrowiu w przypadku wykonywania swoich obowiązków przez ok. 8 godzin dziennie. Im mniejsza wartość współczynnika MAC, tym bardziej szkodliwy jest dany rodzaj pyłu.

Klasyfikacja pyłów:

●       Pyły klasy L (low – niski) – to niegroźne pyły o maksymalnym współczynniku MAC >1 mg/m³ charakterystyczne dla branży stolarskiej, drobnych prac remontowo-budowlanych i prac domowych. Zalicza się tu także takie materiały, jak piasek, żwir i ziemia.

●       Pyły klasy M (medium – średni) – to pyły groźne dla zdrowia o wartościach MAC >0,1 mg/m³, które powstają podczas szlifowania drewna, materiałów drewnopochodnych, podkładów, wypełniaczy, betonu, cementu, gipsu, farb, lakierów, tworzyw sztucznych.

●       Pyły klasy H (high – wysoki) – to niebezpieczne pyły o wartościach MAC <0,1 mg/m³, które mają działanie rakotwórcze oraz zawierają zarazki chorobotwórcze pochodzące z azbestu, pleśni, sztucznych włókien mineralnych, waty szklanej, kadmu, niklu i ołowiu.

W klasyfikacji europejskiej wyróżnia się dodatkową kategorię pyłów – pyły palne, które powstają przy obróbce aluminium, cynku, sadzy, papieru i lakierów proszkowych.

>> Dowiedz się więcej na temat klasyfikacji i szkodliwości pyłów


Wybuchowość i zapalność pyłów

Trzeba mieć świadomość, że pyły powstające w zakładach pracy, w których wykonuje się operacje z materiałami stałymi oraz prowadzi ich obróbkę mechaniczną (szlifowanie, mielenie, przesiewanie, transport pneumatyczny itp.), mogą mieć właściwości wybuchowe.

Pyły mogą stwarzać zagrożenie wybuchem w dwojaki sposób poprzez:

●       tworzenie się mieszaniny pyłowo-powietrznej w wyniku uwalniania się pyłów podczas procesów technologicznych i ich koncentracji na ograniczonej przestrzeni – pojawienie się zapłonu (otwarty ogień, zaiskrzenie mechaniczne, ładunki elektrostatyczne czy iskra elektryczna) może spowodować wybuch;

●       tworzenie się warstwy pyłu na urządzeniach generujących znaczne ilości ciepła – gorące powierzchnie mogą stanowić źródło zapłonu.

Pyłem palnym są małe cząstki ciała stałego, które są mniejsze niż 500 µm i przez pewien czas utrzymują się w powietrzu. Pyły te mogą się palić, żarzyć bądź tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Właściwości palne i wybuchowe mają także cząsteczki o większym rozmiarze, np. pył drzewny, aluminiowy, z farb proszkowych.

Trzeba mieć świadomość, że niewielki wybuch pyłu może doprowadzić do uniesienia cząsteczek w pozostałej części zakładu. Ich zapłon powoduje zaś powtórną eksplozję, która może spowodować straty materialne, obrażenia ciała, a nawet śmierć pracowników.

Pyły i gazy będące efektem ubocznym procesów technologicznych są najczęściej substancjami groźnymi dla zdrowia. Ponadto pogarszają warunki pracy, niosą ryzyko wybuchu oraz mogą być przyczyną awarii maszyn. Dlatego w różnych branżach i zakładach przemysłowych obowiązkowo stosowane są instalacje odpylające, które znacznie redukują lub eliminują zapylenie.

 

Sprawdź ofertę, rodzaje i obszary zastosowań odkurzaczy i odpylaczy przemysłowych Kärcher >>

Odpylanie w przemyśle mechanicznym

   


Odpylanie w przemyśle mechanicznym

W przemyśle metalowym, czyli m.in. w metalurgii, inżynierii mechanicznej czy sektorze motoryzacyjnym, wykonuje się obróbkę metalu, podczas której powstają duże ilości pyłów oraz wiórów zmieszanych ze smarami chłodzącymi. W trakcie frezowania, toczenia, wiercenia, mielenia, gradowania czy szorowania konieczne jest odciąganie pyłów w miejscu ich powstania.

Ponadto systematycznie należy czyścić zarówno obrabiane elementy, jak i maszyny, usuwając wióry, pył lakierniczy, żużel, smary chłodzące i emulsje. Zachowanie czystości podczas procesów produkcyjnych to większa wydajność maszyn, wydłużenie okresu ich użytkowania i mniejsza awaryjność. Przekłada się to na precyzję produkcji, brak przestojów i w konsekwencji – oszczędności finansowe. Co najważniejsze, odpylanie zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Przykładem urządzenia odpylającego stosowanego w przemyśle metalowym jest ID 90/30 firmy Kärcher. System przystosowany jest do nieprzerwanego usuwania pyłów i innych zanieczyszczeń w trybie pracy wielozmianowej. Stale wysoki przepływ powietrza (900 m³/h) i zmywalny filtr kieszeniowy klasy M o dużej powierzchni filtracyjnej (3,2 m²) umożliwiają wydajnie odciąganie pyłu, który osadza się na powierzchniach i maszynach lub jest zawieszony w powietrzu. Urządzenie pracuje wyjątkowo cicho z poziomem emisji hałasu wynoszącym zaledwie 64 dB(A). Ponadto silnik w klasie efektywności energetycznej IE3 ogranicza zużycie energii.

Mobilny system odpylania ID 90/30 jest prosty w obsłudze. Filtr łatwo się czyści dzięki ręcznemu mechanizmowi wibracyjnemu i kratce wzmacniającej w każdym worku filtrującym. Zaletą jest także niskopyłowy system opróżniania z workiem na śmieci PE. Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają łatwy transport w dowolne miejsce w zakładzie.

Dowiedz się więcej o odkurzaniu w przemyśle obróbki metalu i poznaj rekomendowane urządzenia Kärcher >>

Usuwanie pyłu drzewnego

Usuwanie pyłu drzewnego

W zakładach przemysłu drzewnego, np. w przedsiębiorstwach meblarskich, tartakach czy firmach produkujących płyty wiórowe i MDF, problemem jest pył drzewny, który ma właściwości rakotwórcze i wybuchowe. Ponadto w procesach technologicznych (cięcie, frezowanie, struganie, wiercenie, toczenie i szlifowanie) powstają duże ilości wiórów i trocin. Wszystkie te zanieczyszczenia i odpady stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników i wydajności produkcji.

Aby zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczne miejsce pracy, konieczne jest usuwanie często dużych ilości łatwopalnego, wybuchowego oraz niebezpiecznego pyłu drzewnego. Poza tym maszyny takie jak frezarki, szlifierki czy piły wymagają czyszczenia z nadmiaru wiórów. W tym celu wykorzystuje się np. system odpylania Kärcher RE 65/75. Urządzenie o wydatku powietrza na poziomie 6500 m³/h wydajnie odsysa gruby i drobny pył drzewny.

Dzięki specjalnej konstrukcji umożliwiającej pracę w strefie Z22 i bezpłomieniowemu ograniczaniu ciśnienia spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony przeciwwybuchowej. Efektywne usuwanie pyłów umożliwia 9 rozmieszczonych poziomo wkładów filtra o całkowitej powierzchni filtracyjnej wynoszącej 108 m². Gwarantuje to długie okresy pracy, także w trybie trzyzmianowym, a system oczyszczania filtrów przepływu wstecznego zapobiega przestojom i zapewnia stale wysoką moc ssania. Dzięki ruchomemu wózkowi i zbiornikowi na kołach możliwe jest ergonomiczne oraz bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej.

Dowiedz się więcej o zaletach odpylania w przemyśle drzewnym i poznaj rekomendowane urządzenia Kärcher >>

Usuwanie pyłu w przemyśle spożywczym

Usuwanie pyłu w przemyśle spożywczym

Przemysł spożywczy to branża, w której wysoki poziom higieny i czyste środowisko procesów produkcyjnych są kluczowe dla gwarancji jakości produktu końcowego i zapobiegania zakażeniom. Przetwórstwo żywności wiąże się jednak z powstawaniem dużej ilości drobnego, wybuchowego pyłu.

Odpylanie w przemyśle spożywczym polega na usuwaniu resztek mąki, cukru, proszku do pieczenia i innych substancji sypkich. Głównym wyzwaniem jest drobny pył mączny, który unosi się w powietrzu, osadza na maszynach i w rezultacie skraca ich żywotność oraz powoduje zagrożenie wybuchem. Odpylanie pozwala zachować czystość podczas procesów produkcyjnych, co eliminuje zanieczyszczenia krzyżowe, zakażenia bakteryjne i zmiany smaku produktów końcowych. Usuwanie pyłu wydłuża także żywotność maszyn i minimalizuje ryzyko przestojów.

  • W przemyśle spożywczym stosowany jest system odpylający Kärcher ID 90/30 Afc Z22. Przy jego użyciu można bezpiecznie odsysać znaczne ilości pyłów z maszyn i linii produkcyjnych oraz pyłu zawieszonego w powietrzu. Wysokowydajny wentylator promieniowy (IE3) zapewnia stały wydatek powietrza 900 m³/h. W połączeniu z filtrem kieszeniowym klasy M o powierzchni filtracyjnej 3,2 m² umożliwia długi czas pracy nawet w trybie wielozmianowym. Dodatkowo elektryczne otrzepywanie filtra gwarantuje stałą, wysoką moc ssania.
  • System usuwania pyłu ID 90/30 Afc Z22 jest w pełni przystosowany do pracy w strefie Z22 zgodnie z ATEX. Zaopatrzony jest w funkcję monitorowania kierunku obrotów, wizualny sygnał ostrzegawczy i powiązane z nimi obwody sterowania. Urządzenie jest wyjątkowo ekonomiczne i ciche (64 dB [A]). Wyróżnia się także prosta obsługą. Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie. Ułatwieniem w tej kwestii jest też mechanizm zamykający, wąż wyrównujący ciśnienie oraz worek na śmieci PE.

Poznaj zalety odkurzaczy i odpylaczy przemysłowych stosowanych w przemyśle spożywczym. Poznaj rekomendowane urządzenia Kärcher >>

Odpylanie w przemyśle tworzyw sztucznych

Odpylanie w przemyśle tworzyw sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych obrabia materiały o ogromnej szkodliwości, a podczas procesów produkcyjnych powstają wybuchowe i łatwopalne pyły. Niebezpieczne drobno- i gruboziarniste cząsteczki tworzą się np. w czasie dozowania granulatu. Pył jest szkodliwy nie tylko dla ludzi, ale także dla środowiska naturalnego.

W celu utrzymania czystości podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowania ryzyka przestojów oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy stosuje się instalacje odpylające. Przykładem jest system usuwania pyłu Kärcher RE 40/40, który wydajnie odsysa drobne i grube pyły. O efektywności działania decyduje wydatek powietrza 4000 m³/h oraz system filtracji z pionowo rozmieszczonymi wkładami filtra.

  • Odpylacz RE 40/40 jest przystosowany do pracy w strefie 22 – bezpłomieniowe ograniczanie ciśnienia spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony przeciwwybuchowej. Ponadto wyposażony jest w system oczyszczania filtrów przepływu wstecznego, co umożliwia nieprzerwaną pracę bez przestojów. Wkłady filtra można łatwo i szybko wymieniać po stronie czystego powietrza, bez ponownego zanieczyszczania otoczenia.

Sprawdź, jakie odpylacze i odkurzacze przemysłowe marki Kärcher pozwolą Ci pozbyć się drobinek powstałych przy produkcji gumy i plastiku >>

Odpylanie w branży farmaceutycznej

Odpylanie w branży farmaceutycznej

Powstające w przemyśle farmaceutycznym pyły są bardzo drobne, bioaktywne i często wybuchowe oraz niebezpieczne. W tej branży konieczne jest jednak dbanie o najwyższą czystość środowiska produkcyjnego. Gotowe produkty w postaci leków muszą spełniać rygorystyczne wymogi pod względem jakości.

Odpylanie przemysłowe w sektorze farmaceutycznym zapewnia czystość podczas procesów produkcyjnych. Minimalizuje ryzyko przestojów, ale przede wszystkim chroni zdrowie pracowników i gwarantuje bezpieczeństwo.

Poznaj zalety urządzeń odpylających marki Kärcher dedykowanych dla przemysłu farmaceutycznego >>


Systemy odpylania w przemyśle elektronicznym, optycznym i precyzyjnym

Przemysł elektroniczny i optyczny zajmuje się produkcją wyjątkowo wrażliwych podzespołów elektronicznych, obiektywów czy lunet. Podczas frezowania czy polerowania powstaje bardzo drobny pył, który może uszkodzić wytwarzane elementy, cechuje się bowiem silnymi właściwościami ściernymi. Z tego powodu musi być odsysany bezpośrednio podczas procesu produkcyjnego za pomocą instalacji odpylających. Usuwanie pyłu umożliwia zachowanie wysokiej jakości produkowanych komponentów, jak również chroni zaawansowane systemy produkcyjne.

Sprawdź, jakie systemy odpylania Kärcher sprawdzą się w przemyśle elektronicznym, optycznym i precyzyjnym >>


Odpylanie w przemyśle poligraficznym

Charakterystyczne dla procesu drukowania są pyły celulozowe z papieru, barwniki w proszku, farby, proszki z tonerów. Wszystkie te substancje i drobiny są skrajnie niebezpieczne, mocno toksyczne i wybuchowe. Stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. Odpylanie w przemyśle poligraficznym jest konieczne także w celu ochrony maszyn, np. drukarek, niszczarek.

Rekomendowany dla przemysłu poligraficznego jest system usuwania pyłu Kärcher RE 30/30. Wydatek powietrza 3000 m³/h gwarantuje wydajne odsysanie drobnych i grubych pyłów, zaś konstrukcja odpowiednia do pracy w strefie Z22 i bezpłomieniowe ograniczanie ciśnienia pozwalają spełnić najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Wymiana filtra jest łatwa i odbywa się po stronie czystego powietrza, nie powodując zanieczyszczeń. Brak przestojów w pracy jest możliwy natomiast dzięki automatycznemu oczyszczaniu przeciwprądowego filtra sprężonego powietrza.

Podsumowując, systemy odpylające Kärcher przeznaczone są do ciągłej ekstrakcji osiadłych i nieosiadłych pyłów. Urządzenia zaprojektowane do użytkowania w trybie wielozmianowym cechują się niskimi kosztami eksploatacyjnymi i cichą pracą. Stale wysoki przepływ powietrza i duża powierzchnia filtracyjna zapewniają wysoką wydajność odpylania.