Profesjonalne mycie elewacji: jak i czym czyścić elewację?

Jeśli zewnętrzna strona budynku będzie utrzymywana w dobrym stanie, pozwoli to zachować lub zwiększyć jego wartość. Istnieją różne metody usuwania zanieczyszczeń z elewacji. Jednak przy stosowaniu danej technologii, należy wziąć pod uwagę rodzaj obsługiwanej powierzchni, aby uniknąć jej uszkodzenia. Przegląd metod i obowiązujących przepisów.

Czyszczenie elewacji

Jakie urządzenia gwarantują skuteczne mycie elewacji przy niskim zużyciu wody?

Elewacje są sztandarowym wykończeniem każdego budynku. Często są to duże, skomplikowane powierzchnie wykonane z różnych materiałów. Przez lata są wystawione na działanie zewnętrznych czynników środowiskowych, co sprawia, że mogą na nich osiadać zanieczyszczenia i na różne sposoby przyspieszać proces zwietrzenia.

Stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody okazało się skuteczną metodą czyszczenia elewacji za sprawą wysokiej wydajności czyszczenia przy niskim zużyciu wody. W przypadku wersji montowanych na przyczepie, urządzenia pracują niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania, tj. sieci wodnej i elektrycznej.

Przewaga urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody nad urządzeniami wysokociśnieniowymi bez podgrzewania wody wynika z następujących dwóch czynników:

W odróżnieniu od wersji bez podgrzewania wody, w przypadku urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody użytkownik może kontrolować nie tylko wydatek i ciśnienie wody, ale również temperaturę. Jeśli czyszczenie odbywa się w zakresie temperatur od 60 do 80 °C, prowadzi to do znacznie szybszego rozpuszczania zabrudzeń i osadów. W ten sposób, olej, tłuszcz i sadza mogą być łatwiej usunięte. Głębokość penetracji jest również większa, dzięki czemu korzenie mchu i porostów są usuwane, co zapobiega ich odrastaniu.

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

Wisienką na torcie w przypadku urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody jest etap mycia parą. wydatek wody zmniejsza się o połowę i uwalniana jest para o temperaturze do 155 °C. Umożliwia to bardzo intensywne czyszczenie, które skutecznie zwalcza nawet uporczywe zabrudzenia, takie jak farby czy powłoki bitumiczne. Niski ciśnienie robocze chroni wrażliwe powierzchnie.

Mycie parą
Informacje

Jak wybrać technologię czyszczenia elewacji?

Jak wybrać technologię czyszczenia elewacji? Czyszczenie próbne ma znaczenie

Bez względu na to, z jakiego materiału wykonana jest elewacja, w każdym przypadku należy wcześniej dokładnie przetestować powierzchnię, aby wybrać właściwą technologię czyszczenia.

·Czy elewacja jest wrażliwa na działanie kwasów, czy wchłania wodę?

·Który środek czyszczący pomoże osiągnąć pożądany efekt, w jakim stężeniu i czasie?

Ci, którzy wcześniej zachowują ostrożność, osiągają pożądany rezultat czyszczenia i unikają wypłukania materiału lub jego usunięcia lub też innych trwałych uszkodzeń wynikających z użycia niewłaściwego środka czyszczącego.

Rodzaje elewacji i sposoby czyszczenia

Jak korzystać ze środków czyszczących podczas mycia elewacji?

Środek czyszczący może w razie potrzeby dodatkowo wzmocnić działanie urządzenia wysokociśnieniowego. Podczas jego aplikacji zalecana jest tzw. metoda dwuetapowa. Najpierw nakłada się środek czyszczący, a następnie zmywa się go pod wysokim ciśnieniem po upływie określonego czasu. Jednak, przy doborze środka czyszczącego należy uwzględnić zarówno jego jakość, jak i właściwości.

Kamień naturalny i sztuczny występuje w wariantach wrażliwych na działanie kwasów (marmur, dolomit, trawertyn, jura, płyty wapienne Solnhofen, wapienne kamienie naturalne, a także cementowe kamienie sztuczne) oraz kwasoodpornych (granit, łupek, cegła, płytki, klinkier).

Do czy kamienia sztucznego i naturalnego może być stosowana również gorąca woda pod ciśnieniem lub para wodna. Jednak, w przypadku powierzchni wrażliwych na działanie kwasów, należy stosować zasadowy lub neutralny środek czyszczący.

Przed rozpoczęciem pracy należy zwrócić uwagę na to, czy materiał jest porowaty, tj. chłonny – jeśli tak, to przed nałożeniem środka czyszczącego należy go rozcieńczyć, gdyż w przeciwnym razie może on wniknąć w materiał i spowodować jego uszkodzenie.

Jeśli powierzchnia jest bardzo wrażliwa na działanie wody lub zabrudzenie jest szczególnie silne, np. graffiti, technologia czyszczenia suchym lodem doskonale sprawdza się jako szybka i łagodna metoda czyszczenia.

Do czyszczenia elewacji tynkowych zaleca się gorącą wodę pod ciśnieniem, często w połączeniu z etapem mycia parą. Metoda ta jest delikatna i zapewnia doskonałą moc czyszczenia. Nie należy jednak poświęcać zbyt wiele czasu na pracę w jednym miejscu, aby uniknąć rozpuszczenia farby. Dysza płaskostrumieniowa okazała się skuteczna do ochrony powierzchni – przy odpowiedniej odległości roboczej, ciśnienie nie jest się zbyt wysokie.

Użytkownik powinien zawsze czyścić powierzchnię od góry do dołu, aby nie powstały tzw. zacieki – czyli ściekające krople, które kończą się w już wyczyszczonym obszarze. Bardzo krótkie okresy schnięcia w przypadku obu metod oznaczają, że kolejne prace mogą być wykonywane bezpośrednio po nich. W razie potrzeby, do usuwania sadzy i olejów można użyć neutralnego środka czyszczącego. Natomiast, do powłok wykończeniowych możliwe jest zastosowanie lekko zasadowego środka czyszczącego.

Drewno jest prawdopodobnie jednym z najdłużej używanych materiałów elewacyjnych i do dziś cieszy się dużą popularnością. Drewno nieimpregnowane szybko ulega wpływowi czynników atmosferycznych; drewno impregnowane jest chronione przed wietrzeniem za pomocą dodatków, takich jak nanocząsteczki. Powłoka ta musi być regularnie odnawiana, aby zachować jednolity wygląd drewna.

Każdy, kto chce przywrócić jednolity wygląd nieimpregnowanym drewnianym elewacjom, może osiągnąć doskonałe rezultaty za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby elewacja była całkowicie uszczelniona, a znajdujące się za nią elementy nie zostały uszkodzone przez wodę. Należy również wybrać okres, w którym nie występują mrozy, aby drewno mogło wystarczająco wyschnąć po wyczyszczeniu.

·W przypadku jednolitych elewacji z twardego drewna, ciśnienie 100 barów i temperatura pomiędzy 60 °C a 80 °C okazują się skuteczne;

·natomiast, dla bardziej wrażliwych gatunków drewna, takich jak modrzew czy świerk, zalecane jest ciśnienie 50 barów.

Aby zwiększyć efekt czyszczenia drewna, zaleca się stosowanie neutralnego środka czyszczącego.

 Elewacje metalowe również wymagają regularnego czyszczenia. Aluminium wyróżnia się tym, że tworzy naturalną warstwę tlenku, która chroni powierzchnię przed korozją. W przypadku anodowanego aluminium, ta warstwa tlenku jest sztucznie wytwarzana, dzięki czemu materiał jest szczególnie wytrzymały. Powierzchnia jest jednak wrażliwa na działanie substancji chemicznych, zarówno kwasów, jak i ługów. Aby zapobiec uszkodzeniom, zaleca się stosowanie neutralnych środków czyszczących. Przed rozpoczęciem mycia, należy utworzyć obszar próbny i wykonać pomiar referencyjny przed czyszczeniem i po nim.

W przypadku metalowych elewacji powlekanych lub malowanych, konieczne jest usunięcie tzw. kredowania (białych plam spowodowanych wypłukanymi pigmentami). Aby poprawić ten nieestetyczny wygląd elewacji, można zastosować środki czyszczące z dodatkami do szlifowania, jak również odpowiednie pady elewacyjne. Prace wykonywane są ręcznie lub przy pomocy elektrycznych, ręcznie obsługiwanych urządzeń polerskich. Każdy, kto chce zastosować technologię wysokociśnieniową do czyszczenia elewacji, powinien używać (sztywnych lub obrotowych) szczotek z naturalnego włosia lub poliamidu. Przez duży otwór w szczotce wypływa woda tylko pod niskim ciśnieniem. Nie ma więc ryzyka, że woda pod wysokim ciśnieniem przeniknie do warstwy izolacyjnej za elewacją.

Co warto wiedzieć?

Co warto wiedzieć?

Wymogi i regulacje przy czyszczeniu elewacji.

Czyszczenie elewacji zawsze odbywa się w miejscach dostępnych dla ludzi, co oznacza, że należy uzyskać informacje na temat odnośnych wymagań i przepisów, które różnią się w zależności od lokalizacji i kraju. W każdym przypadku zatwierdzenia wymaga kwestia odprowadzania ścieków. Jeśli jest to tylko brudna woda, można ją wypuścić do kanalizacji po uprzednim przefiltrowaniu. Zebrane materiały stałe muszą zostać usunięte. Jeśli użyto środka czyszczącego, wodę należy zebrać, przefiltrować i zneutralizować. Należy również przestrzegać odpowiednich przepisów odnoszących się do stosowania środków rozpylanych, występowania pyłów, hałasu lub spalin.

Nowoczesne metody czyszczenia elewacji obiektów zabytkowych

Czyszczenie metodą strumieniową z wykorzystaniem granulatu lub suchego lodu jest pożądaną alternatywą dla czyszczenia wysokociśnieniowego, zwłaszcza jeśli elewacje nie mogą być nadmiernie moczone lub w przypadku czyszczenia elewacji, nad którymi nadzór ma konserwator zabytków. Takie metody są również dobrą alternatywą dla urządzeń wysokociśnieniowych, jeśli nie można stosować żadnych środków czyszczących lub jeśli istnieją ograniczenia dotyczące ilości ścieków. Obie metody, tj. czyszczenie metodą strumieniową z wykorzystaniem granulatu lub suchego lodu, są także odpowiednie do usuwania poważnych zabrudzeń, jak np. graffiti.

 

Czyszczenie suchym lodem
Czyszczenie metodą strumieniową

Czyszczenie metodą strumieniową z wykorzystaniem suchego lodu

Do czyszczenia metodą strumieniową z wykorzystaniem suchego lodu stosuje się urządzenie do czyszczenia suchym lodem. Do Ice Blastera podłączamy odpowiedniej wydajności kompresor (ważne parametry to: ciśnienie i wydatek powietrza), wąż spryskujący, pistolet i odpowiednie dysze. Urządzenie do czyszczenia suchym lodem dozuje odpowiednią ilość pelet suchego lodu, a następnie powietrze zabiera je i poprzez wąż, pistolet i dyszę wyrzuca je z prędkością dźwięku na czyszczoną powierzchnię. Decydujące są 3 czynniki: mechanika, temperatura i sublimacja.

Pelety suchego lodu, które mają niską twardość w skali Moh (1-2), mogą być transportowane na powierzchnię z dużą prędkością 150 m/s. Proces ten jest poparty energią cieplną – szczególnie w przypadku ciepłych powierzchni, takich jak formy wtryskowe – gdy zamrożony dwutlenek węgla jest wydmuchiwany w temperaturze -79 °C. W rezultacie, brud staje się kruchy i łamliwy, dzięki czemu można go łatwo odrywa się od powierzchni.

W związku z tym, że metoda ta nie powoduje nadmiernego ścierania, można z jej pomocą usuwać olej, smar, kleje lub środki wiążące z różnych powierzchni, można także czyścić delikatne powierzchnie lub usuwać farby z powierzchni metalowych, bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń.

 

To może Cię również zainteresować:

Afrykański pomór świń zapobieganie przez czyszczenie

Afrykański pomór świń (ASF): zapobieganie przez czyszczenie

Po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń w Belgii wirus pojawił się także w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypadki wystąpienia choroby już od dłuższego czasu odnotowuje się na kilku dużych obszarach Polski. Stąd też nie można wykluczyć przeniesienia wirusa do innych rejonów naszego kraju poprzez ruch turystyczny, transport towarów i zwierząt oraz turystykę myśliwską.

Ekonomiczne mycie pojazdów użytkowych

Oszczędne systemy mycia pojazdów użytkowych - tanio i skutecznie

Mycie pojazdów to podstawa, jeśli chodzi o utrzymanie ich w czystości. To z kolei w znacznym stopniu wpływa na pozytywny odbiór całej floty. Wymagania dotyczące jakości i szybkości mycia są wysokie, a zaproponowane rozwiązania powinny pozwolić ograniczyć koszty pracy i zaoszczędzić czas.

Czyszczenie podłóg przemysłowych

Profesjonalne czyszczenie podłóg obiektów przemysłowych

Posadzki w obiektach przemysłowych wymagają zachowania szczególnej staranności i uwagi – zarówno podczas produkcji, jak i w zakresie ich powlekania, czyszczenia i konserwacji.