Đầu hút tiêu chuẩn, linh hoạt, góc 90 ° PP DN50

Đầu hút góc linh hoạt, dẫn điện, DN 50, chiều dài: 800 mm.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có