Ống cấp nước

NW 13 R1" / R 3/4", lên đến 30°C

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 7,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 2,295