Đầu hút tiêu chuẩn cao su có thể cắt DN50

Đầu hút tiêu chuẩn, dẫn điện, được làm từ cao su có thể cắt. DN 50.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50