Čuvanje creva i kolica za crevo

!Gut verstaut und trotzdem immer griffbereit!! Više mobilnosti, manje vuče: Nova Kärcher kolica za crevo znatno olakšavaju baštenske radove. Zahvaljujući njima više nema mučnog povlačenja creva po vrtu – crevo je bez napora moguće pomerati od tačke A do tačke B. Tako je sada lako i elegantno moguće zaobići prepreke. A zahvaljujući praktičnim Kärcher sistemima za odlaganje, kao što su na primer Premium kutija za crevo CR 7.220 Automatic s ravnomerno automatskim uvlačenjem creva, integrisanim podešavanjem ugla i funkcijom okretanja za 180 stepeni, creva je moguće odložiti na malom prostoru i po potrebi opet brzo izneti.

0 Proizvodi
Kärcher !Gut verstaut und trotzdem immer griffbereit!!