Behälterreinigung

Kärcher je preko 40 godina sinonim za pouzdane i snažne sisteme za čišćenje unutrašnjosti rezervoara. Kao vodeći na tržištu u sektoru profesionalnih sistema za čišćenje za svaku svrhu nudimo adekvatno rešenje na bazi modularnih komponenti. Na osnovu našeg iskustva i visokog kvaliteta naši sistemi rade efikasno i štete energiju i troškove tokom režima rada. Od konsultacije i planiranja preko izgradnje i primopredaje do održavanja sistema uvek smo na strani našeg klijenta. Pri tome smo ubedljivi zahvaljujući inovativnim konceptima i obimnom servisu.

Čišćenje rezervoara Header slika

Sve za negovanu unutrašnjost.

Pouzdani sistemi za čišćenje unutrašnjosti rezervoara postaju neophodni kako u sektoru transporta/logistike tako i u hemijskoj industriji. Kako raste promet robe kao posledica globalizacije u istoj meri rastu zahtevi za kvalitetom u čišćenju. Pored zahtevnih standarda kvaliteta kao što su HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) i SQAS (Safety and Quality Assessment System) važe jedinični sertifikati za čišćenje kao što je ECD (European Cleaning Document), koji naknadno moraju da se ispune. U slučaju otprilike ukupno 200.000 različitih materijala zadatak, koji zahteva obimno ekspertsko znanje. Svaki Kärcher sistem za čišćenje se koncipira specifično za dotične materije. Važan element pri tome su specijalno koncipirana Kärcher sredstva za čišćenje. Garancija sigurnosti na radu je integralni sastavni deo čišćenja unutrašnjosti tanka. U to se ubrajaju zaštitne mere u slučaju opasnosti od eksplozije (ATEX), pa isto tako mere za čišćenje otpadnog vazduha i priprema otpadne vode. Pomoću modularno strukturiranih Kärcher sistemskih rešenja mogu da se ostvare raznovrsni zahtevi na jednom postrojenju za čišćenje sa maksimalnom koristi za klijenta. Promene i proširenja su zahvaljujući modularnom sistemu moguće u svako doba.


Primene

Od čišćenja unutrašnjosti rezervoara vozila do čišćenja polisilicijuma Kärcher nudi veliki broj mogućnosti primene.

Komponente

Primena prvoklasnih komponenti predstavlja suštinsku srž kompentencije prilikom čišćenja tankova.

Referentna postrojenja

Na ovoj stranici nalazite izbor naših sistema, od kojih je već preko 250 sistema projektovano i instalirano širom sveta.

Ciljne grupe – uvek pravo rešenje.

Logistika dobara je širom sveta centralni zadatak u skoro svim sektorima privrede. Količine materija koje se pri tome kreću su enormne. Tečne, u obliku paste, praha ili čvrste materije. Spakovane u tankove, kontejnere, burad i rezervoare svih vrsta za skladištenje, pretovar ili transport. Kärcher isporučuje postrojenja za čišćenje za preduzeća svih veličina u svim branšama za rezervoare svake vrste.


Hemijska industrija i trgovina

Hemijska industrija i trgovina

Lekovi/farmaceutski proizvodi, lakovi i boje, metali, drvo, mineralna ulja, plastika, lepkovi, građevinski materijali, beton.

Transport i logistika

Transport i logistika

Špedicije, preduzeća za skladištenje i komisioniranje, silo transport, transport dobara u komadu, šuta, betona, cementa, asfalta, đubreta kao i specijalne vrste transporta.

Prehrambena industrija

Prehrambena industrija

Mlekare i pivare, proizvođači sirovina, proizvođači ulja i masti, glukoze i gustina, čokolade, šećera, proteina i aditiva u ishrani, pića i sokova, gotovih prehrambenih proizvoda i hrane za životinje.

Vrste kontaminacije

Vrste kontaminacije:

 • Tečni proizvodi (kao što su životne namirnice, ulja, hemijski proizvodi)
 • Rasuti materijali
 • Gasovi
Kontaminacija

Vrste kontaminacije

 • Tečni proizvodi (kao što su životne namirnice, ulja, hemijski proizvodi)
 • Rasuti materijali
 • Gasovi
Sredstva za čišćenje

Mediji za čišćenje

 • Voda, vodeni rastvori (alkalni, kiseli)
 • Osmozna voda
 • Baze, kiseline, rastvarači

Rešenja pravljena po meri – od modularnih do onih po principu "ključ u ruke".

Kärcher sistemi za čišćenje rezervoara su modularna sistemska rešenja, koja su napravljena po želji klijenta za dotičnu kontaminaciju i učestalost u čišćenju. Prvi korak za optimalno planiran sistem je analiza potrebe sa fokusom na kvalitet, sigurnost tokom režima rada i ekonomičnost. Inženjering – made in Germany.

Customer Service

Ideja, planiranje, puštanje u rad

Zadaci koji su postavljeni Kärcher-u su toliko raznovrsni kao i preduzeća, za koja pripremamo optimalna rešenja. Pratimo ih od ideje preko planiranja i kroz fazu izgradnje pa sve do puštanja u rad i kontinuiranog režima rada sistema.

Odlučujuće za poverenje naših klijenata je mnogo realizovanih projekata na svim zamislivim poljima zadataka čišćenja unutrašnjosti rezervoara. A činjenica je da sa firmom Kärcher kao partnera imate vodećeg u tehnologiji kompresorskog čišćenja širom sveta. Od ove kompetencije rešenja profitiraju preduzeća širom sveta i u najrazličitijim branšama.

Normirano, gotovo po principu "ključ u ruke" i efikasno

Normirano, gotovo po principu "ključ u ruke" i efikasno

Većina naših klijenata hoće kompletna rešenja, to jest sistem "ključ u ruke". Za to preko moderne, proverene i učinkovite tehnike za sisteme nudimo i sticanje odobrenja za režim rada u skladu sa važećim normama. Na primer u obliku zaštite od eksplozije prema ATEX 94/9 ili za tehniku otpadne vode i izduvnog gasa prema Saveznom zakonu o zaštiti od emisije (BImSchG).

Kärcher isporučuje sve odgovarajuće podsisteme kao što su proizvodnja tople i vrele vode, sušenje, sistemi za zaštitu od pada kao i prečišćavanje otpadnog vazduha i otpadne vode.

Željama za redukciju troškova energije i emisije CO2 izlazimo u susret sa inovativnim i u praksi proverenim procesnim tehnologijama, koje garantuju pouzdan režim rada. Specijalna Kärcher sredstva za čišćenje rezervoara dodatno podržavaju optimizovanje rezultata čišćenja, ekonomičnosti i zaštite životne sredine.


„Plug & Play“ – elaborirani koncept kontejnera.

Kärcher koncepti kontejnera su gotova i mnogostruko proverena kompletna rešenja. Specifičnost u koncepciji je potpuno integrisan način izgradnje kontejnera. To nudi prostornu nezavisnost prilikom istovremeno minimalnog troška za instalaciju i maksimalnu mobilnost – širom sveta. Odmah spremno za primenu, čim kontejner stoji. Kärcher sistemi za čišćenje u kontejnerima u svako doba mogu modularno da se prošire. Za to se celokupni sistemi preliminarno montiraju po principu „Plug & Play“.

TSC Container

Efikasna rešenja

Kärcher kontejner koncepti su provereni: Svi neophodni priključci za elektriku i spojeve cevi se optimalno dostupno nalaze na zidu rezervoara.

Komponente početne i premijum klase

Stacionarni kompresorske komponente na vrelu vodu za unutrašnje i spoljašnje čišćenje rezervoara su 1000 puta proverene. A zahvaljujući raznovrsnom priboru opremljeni su za svaku primenu.

Prednosti TSC koncepta:

 • Redukovan trošak za instalaciju
 • Visok stepen sigurnosti u planiranju i troškovima
 • Maksimalna fleksibilnost i mobilnost
 • Modularna struktura sa proverenim pojedinačnim komponentama

Kontakt

Ako se interesujete za naša inovativna rešenja, onda odmah stupite u kontakt sa nama: