Park & City Solutions

Oprema i tehnologija sa kojom možete postići više na otvorenom prostoru Nova serija akumulatorskih uređaja za rad Kärcherove Park&City Solutions sa 50-V-tehnologijom po pitanju snage nudi ekvivalentnu alternativu prema benzinskim uređajima. Alternativa koja je sa jedne strane slobodna od izduvnih gasova i pri tome štiti korisnika i okolinu. Sa druge strane imaju veliku prednost kada je reč o području osjetljivo na buku, kao što su stanbeni prostori, škole i njihove okoline i bolnice, jer su mnogo tiši i time optimalno podržava komunalna vozila kod svakodnevnog čišćenja i nege ulica, trotoara, travnjaka i zelenila. Duvači lišća i motorne testere su početak cele serije akumulatorskih uređaja za rad Park- & City Solutions-a.

Kärcher Oprema i tehnologija sa kojom možete postići više na otvorenom prostoru
  • Upoređivanje proizvoda
  • |
0 Proizvodi