Inside Kärcher

Uz pomoć visokog pritiska radimo na novim rešenjima. Danas kao i juče.

Preduzeće

Preduzeće

Pronalazački duh i inovativan način mišljenja od početka su zaštitni znak firme Kärcher. Saznajte više o porodičnom preduzeću sa sedištem u mestu Winnenden u blizini grada Stuttgart.

Navigacija

Karijera

Zahvaljujući kvalifikaciji do kvaliteta. Investicija u kompentenciju svakog pojedinca za Kärcher je element kulture firme i budućnosti.

home održivost

Održivost

Društvena odgovornost i održivo ekonomisanje su oduvek bili važan sastavni deo kulture preduzeća Kärcher.

Kärcher sponzorisanje

Sponzorisanje

Sa našim globalnim privrednim angažmanom takođe raste naša društvena odgovornost. Na taj način već godinama potpomažemo restauraciju istaknutih kulturnih spomenika na celome svetu.