Uputstva za upotrebu

Na ovom mestu Vam nudimo online verzije uputstava za upotrebu naših uređaja za čišćenje.

Kako biste mogli da pronađete željeno uputstvo za rukovanje, ovde izaberite uređaj:

Ovde za svaki proizvod nalazite odgovarajuće uputstvo za rukovanje odnosno uputstvo za upotrebu. U našim uputstvima za rukovanje nalazite na primer informacije o upotrebi, sigurnosti, puštanju u rad, tehničkim podacima, priboru i informacije o uklanjanju na otpad. Takođe često za više jezika u okviru jednog uputstva za rukovanje. Često se za uputstvo za rukovanje upotrebljavaju sinonimi kao što su BTA, uputstvo za korišćenje, uputstvo za upotrebu ili priručnik za korisnika.