Održivost u brojevima

Kompanija Kärcher posmatra širu sliku. U težnji da uspešno ostvarimo svoju viziju održivosti oslanjamo se na višegodišnje strateške ciljeve cele korporacije. Neprekidno pratimo i procenjujemo postizanje ovih ciljeva.

Projekat čišćenja Berlinske katedrale

Izveštaj sačinjen na osnovu GRI smernica

Odgovornost je sastavni i najvažniji deo korporativne kulture kompanije Kärcher od samog početka – uz održivi razvoj kompanije usmeren na ljude i životnu sredinu. Naš ekonomski uspeh baziran je na dugoročnim strategijama. Isto je i sa održivošću.

Pratimo postizanje ciljeva, a podaci se odnose na celu Kärcher Grupu sa proizvodnim i logističkim lokacijama širom sveta. Ovim nisu obuhvaćeni podaci prodajnih kompanija (uz izuzetak zaposlenih). Sačinjavanje izveštaja rađeno je u skladu sa smernicama Globalne inicijative za izveštavanje (GRI).

Preuzimanje


Moglo bi vas još zanimati: