Izjava o zaštiti podataka

Alfred Kärcher GmbH

Zaštita podataka

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Karcher d.o.o.

Službeno lice za zaštitu podataka: Olga Drinić
Autoput za Novi Sad br. 55
11080 Beograd-Zemun

Tel.:011/6589440
office@rs.karcher.com

Klikom na dugme "Preuzimanje" možete preuzeti Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti.

Preuzimanje

Društvo Alfred Kärcher GmbH (u nastavku teksta kratko: Kärcher) postupa u svim procesima obrade podataka (npr. prikupljanje, obrada i slanje podataka) u skladu sa zakonskim propisima. Sledeća izjava pružiće Vam uvid u to koja vrsta podataka se prikuplja, zatim na koji način se ti podaci koriste i prosleđuju, koje sigurnosne mere firma Kärcher preduzima radi zaštite Vaših podataka, kao i kako Vi sami možete da zaštitite svoje podatke.

Član 1. Prikupljanje, korišćenje i memorisanje ličnih podataka


Ako koristite on-lajn ponudu firme Kärcher, firma Kärcher će od Vas prikupiti razne podatke, delom i takozvane lične podatke. Pri tome se radi o pojedinačnim podacima o ličnim ili činjeničnim prilikama određenog fizičkog lica ili fizičkog lica koje se može utvrditi, kao što su na primer Vaše ime i prezime, Vaša adresa ili Vaš telefonski broj.


1.1. Posećivanje veb-stranica firme Kärcher generalno
Prilikom posećivanja veb-stranica firme Kärcher obrađuju se sledeći podaci, čije memorisanje služi isključivo za interne sistemske svrhe ili u statističke svrhe, a sve se odvija u anonimnom obliku: nazivi traženih stranica, te korišćenog brauzera, operativnog sistema, internet provajdera, zatim domen kome se pristupa, datum i vreme pristupa, korišćen pretraživač, nazivi skinutih datoteka i Vaša IP adresa.
Dalje lične informacije evidentiraju se samo ako ih Vi dobrovoljno stavite na raspolaganje, na primer u okviru pitanja ili registracije. Lične podatke, koje ste stavili na raspolaganje, firma Kärcher će koristiti, u zavisnosti od dotičnog područja, da bi odgovorila na Vaša pitanja, za obrađivanje Vaše narudžbine, kao i u svrhu tehničke administracije veb-stranica. Konkretno, korišćenje ličnih podataka odvija se u dotičnim područjima kako sledi:
1.2. Obrasci za kontakt
Ako se putem obrasca za kontakt na internet stranicama firme Kärcher obraćate firmi Kärcher, memorišu se Vaš oblik oslovljavanja, Vaše ime i prezime, Vaša adresa, Vaša imejl-adresa, područje na koje se Vaše pitanje odnosi, Vaša informacija o tome da li ste potrošač (fizičko lice) ili preduzetnik (pravno lice), kako bi Vaša poruka, unesena u kućicu „Napomena“, mogla odmah da se prosledi adekvatnoj kontakt osobi. Vaši podaci, koje ste naveli u obrascu za kontakt, neće se koristiti u druge svrhe, posebno ne u one reklamne.
1.3. Istraživanje tržišta (npr. Register&Win)
U skladu sa zakonom firma Kärcher koristiće Vaše podatke za potrebe istraživanja tržišta, i ukoliko ste za tu svrhu dali svoj izričiti pristanak tako što ste kućicu s tekstom koji se nalazi pored nje označili kvačicom:
„Zainteresovan(a) sam za dalja anketiranja u okviru istraživanja tržišta koja sprovodi firma Kärcher!“
U okviru „Register&Win“ ili u slučaju drugih akcija u svrhu istraživanja tržišta, firma Kärcher će memorisati Vaš oblik oslovljavanja, Vaše ime i prezime, Vašu adresu, Vašu imejl-adresu, Vaš telefonski broj, područje u koje ste se svrstali (fizičko ili pravno lice), zatim – ako ste popunili te kućice, to jest ako ste stavili kvačicu – Vašu godinu rođenja i broj artikla, naziv proizvoda, datum kupovine Vašeg proizvoda firme Kärcher, kao i činjenicu da ste zainteresovani za dalja anketiranja vezana za istraživanje tržišta. Samo ako ste stavljanjem kvačice u za to predviđeno polje dali u tom smislu svoju saglasnost, firma Kärcher će Vaše podatke koristiti u okviru istraživanja tržišta. U protivnom, Vaši podaci će biti iskorišćeni isključivo da bismo Vas obavestili u slučaju eventualno osvojene nagrade.
1.4. Nagradne igre
Prilikom akcija s nagradnom igrom firma Kärcher će memorisati samo podatke koji su potrebni za žreb u nagradnoj igri, kao i za sprovođenje dotične nagradne igre (to su npr. Vaše ime i prezime, Vaša adresa, Vaša imejl-adresa). Samo ako ste stavljanjem kvačice eksplicitno dali saglasnost za korišćenje Vaših podataka u dalje svrhe, firma Kärcher će se služiti Vašim podacima i za istraživanje tržišta ili za slanje elektronskog biltena.
1.5. Bilten
Putem imejla možete da se prijavite za primanje elektronskog biltena firme Kärcher – bez navođenja Vašeg imena i prezimena – tako što ćete se registrovati svojom imejl-adresom, pa u području „Slanje“ stavljanjem kvačice u kućici pored sledećeg teksta izjavom dati svoj pristanak:
„Hteo/htela bih da se prijavim za primanje elektronskog biltena firme Kärcher pa se prijavljujem sa svojim podacima.“
Nakon što ste dali svoju saglasnost, koju ćemo proveriti slanjem imejla koji je potrebno potvrditi, firma Kärcher će koristiti Vašu imejl-adresu kao adresu za primanje elektronskog biltena putem mejla, kojim će Vas redovno obaveštavati o aktuelnim ponudama i proizvodima firme Kärcher. U svakom trenutku možete da odjavite primanje elektronskog biltena (Čl. 5, br. 3).

Član 2. Prosleđivanje i brisanje ličnih podataka


Lične podatke koje ste nam stavili na raspolaganje firma Kärcher će koristiti ne bi li odgovorila na Vaša pitanja, za obrađivanje Vaše narudžbine, kao i u svrhu tehničke administracije veb-stranica.
Eventualno prosleđivanje, prodaja ili neki drugi vid slanja Vaših ličnih podataka trećim licima uslediće samo ako je to prosleđivanje neophodno za realizaciju ugovora ili za potrebe obračuna, odnosno za naplatu naknade, ili ako ste Vi na to izjavom pristali. Na primer, može se desiti da firma Kärcher u slučaju narudžbina mora Vašu adresu i podatke iz porudžbenice da prosledi dobavljaču ako Vam se pošiljka dostavlja direktno iz fabrike. Naši dobavljači primiće samo one informacije koje su im nužne za obavljanje poslova. Drugačije korišćenje Vaših informacija nije dozvoljeno.
Nadalje, firma Kärcher ne isključuje interno slanje podataka koji se koriste u svrhu istraživanja tržišta. Vi imate pravo i mogućnost da se usprotivite takvom korišćenju Vaših podataka.
Firma Kärcher upozorava na to da smo po nalogu nadležnog organa u konkretnom slučaju ovlašćeni, odnosno obavezni da dostavimo podatke ako je to potrebno radi kaznenog gonjenja ili radi otklanjanja opasnosti od strane policijskih službi.

Član 3. Sigurnosna napomena


Firma Kärcher preduzela je mnoge sigurnosne mere kako bi u primerenom opsegu i na adekvatan način zaštitila lične informacije.
Naše baze podataka zaštićene su fizičkim i tehničkim merama, kao i procedurama koje ograničavaju pristup informacijama na za to posebno ovlašćene osobe u skladu s ovom izjavom o zaštiti podataka. Naš informatički sistem nalazi se iza softverskog zaštitnog zida kako bi prekinuo svaki pristup drugih mreža koje imaju internet vezu. Samo službenici kojima su te informacije potrebne, da bi mogli da obave posebne zadatke, dobijaju pristup ličnim informacijama. Naši saradnici su obučeni u smislu sigurnosti i prakse sa zaštitom podataka.
Ako se lične informacije prikupljaju putem naših internet stranica, prenos podataka odvija se šifrovano uz korišćenje industrijskog standarda Secure-Socket-Layer (SSL tehnologija). Osetljive informacije, kao što su brojevi kreditnih kartica ili informacije o bankovnim računima, kodiraju se radi dodatne zaštite.
U slučaju komunikacije putem imejla ne možemo garantovati potpunu sigurnost podataka.

Član 4. Kolačići / oglašavanje na osnovu korisnikovog korišćenja veb-stranica (bihevioralno ciljano oglašavanje)


Na našim internet stranicama koriste se „kolačići“ za tzv. bihevioralno ciljano oglašavanje. Reč je o tekstualnim datotekama pomoću kojih se podaci s informacijama o korišćenju (posećene veb-stranice, broj poseta, vremena poseta, vreme zadržavanja na pojedinim stranicama itd.), dakle profili o korisniku, čuvaju na Vašem hard-disku. Ovi profili o korišćenju pretvaraju se u anonimne, te analiziraju u tehničkom (statističkom) postupku evaluacije kako bi se kasnije prilikom učitavanja internet oglašavanja (npr. banera) na drugim veb-stranicama omogućio odabir sadržaja koji je prilagođen interesima dotičnog korisnika. Pri tome se u kolačićima ni u kom slučaju ne memorišu lični podaci kao što su ime i prezime, adresa, imejl-adresa.
Dalje, IP adresu direktno prikuplja pružalac usluge bihevioralnoga ciljanog oglašavanja – na veb-stranicama firme Kärcher to je preduzeće GroupM Competence Center GmbH – ali je i tada memoriše samo ili u skraćenom ili u šifrovanom obliku (tj. IP adresa biva zamenjena drugim nizom brojeva, koji ne dopušta povratno otkrivanje prvobitnog IP redosleda brojeva te se više ne može povratno slediti) i dalje obrađuje. Preduzeće GroupM Competence Center GmbH nudi i promociju za veb-stranice drugih ponuđača i primenjuje njihove targeting sisteme kako bi prikupljene podatke odabrala za potrebe promocije i u skladu s korisnikovim ponašanjem. Dalje informacije o zaštiti podataka, te o bihevioralnom ciljanom oglašavanju firme GroupM Competence Center GmbH, kao i o njihovoj tehnologiji, naći ćete na stranici: http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Tamo možete uložiti prigovor na anonimnu analizu Vašeg ponašanja prilikom surfovanja.
Podešavanjem Vašeg pretraživača načelno možete sami da sprečite memorisanje kolačića. U tom slučaju moguće je da Vam se na računaru neće u potpunosti i/ili precizno prikazati sve internet stranice firme Kärcher.

Član 5. Vaša prava


U okviru zakonskih mogućnosti (Čl. 26. Zakona o zaštiti podataka) vi u svakom trenutku imate pravo na obaveštenje o podacima koji se odnose na Vas, njihovom poreklu, te primaocu, kao i o svrsi obrade podataka. Takođe, imate pravo na korekciju i brisanje tih podataka (Član 27. Zakona o zaštiti podataka), kao i na prigovor protiv korišćenja Vaših podataka u okviru Člana 28. Zakona o zaštiti podataka.
Ako želite da povučete Vašu saglasnost za primanje biltena, molimo Vas da kliknete na opciju „Otkazati bilten“ koja se nalazi u dnu nekog od imejlova s elektronskim biltenom.